Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Prins Bernhard Fonds 1940-1979

2.19.034
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.034
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1940-1990
merendeel 1940-1979

Omvang:

25.50 meter; 736 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:


Het archief van het Prins Bernhard Spitfirefonds bevat jaarverslagen, correspondentie, krantenknipsels en een kist met boekhoudkundige
Het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname bevat o.a. jaarverslagen, bestuursvergaderingen, een agenda op de briefwisseling van de algemeen secretaris, stukken over inzamelingsacties, subsidieaanvragen van verenigingen en de briefwisseling met A. Hanneman, penningmeester van het fonds.
In het archief van het Prins Bernhard Fonds Nederland bevinden zich stukken over de eigen organisatie en het algemeen en dagelijks bestuur, correspondentie met prins Berhnard en andere leden van het Koninklijk Huis, met de provinciale en grootstedelijke Anjerfondsen en met de zusterfondsen in het buitenland. Verder zijn er financiële stukken, correspondentie met allerhande stichtingen en fondsen, subsidiedossiers, informatie betreffende prijsuitreikingen, geldinzamelingen en vele bijzondere acties. Met name de subsidiedossiers bevatten een schat aan gegevens over projecten, activiteiten en instellingen van zowel professionele aard als op het gebied van amateurbeoefening.
Er zijn tevens een aantal gedeponeerde archieven.

Archiefvormers:

  • Prins Bernhard Spitfirefonds 1940-1946
  • Prins Bernhard Fonds in Nederland 1946-1960 en 1960-1975 (1980)
  • Prins Bernhard Fonds Suriname 1955-1970

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

In 2003 werd besloten een verzamelinventaris te vervaardigen.

Bij het integreren van de plaatsingslijsten en de aanvullende inventaris is de oorspronkelijke nummering gehandhaafd.

In 1981 is het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname geinventariseerd door drs. J.A.A. Bervoets.

Vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds is besloten de bestaande plaatsingslijsten resp. inventarissen samen te brengen in een verzamelinventaris. De archieven van het Spitfirefonds en het Surinaamse Fonds zijn hierin als afzonderlijk archieven opgenomen.

De archieven van het Prins Bernhard Spitfirefonds en het Prins Bernhard Fonds Suriname zijn omgenummerd teneinde binnen de verzamelinventaris één doorlopende nummering te verkrijgen. In bijlage a. zijn concordansen van oude naar nieuwe nummers opgenomen.

De twee plaatsingslijsten en de aanvullende inventaris van het archief van het Prins Bernhard Fonds zijn samengevoegd tot één lijst. Er heeft bij deze samenvoeging geen inhoudelijke integratie van de archiefblokken plaatsgevonden, waardoor in een aantal gevallen onderwerpsmappen elkaar overlappen.

Het vervaardigen van plaatsingslijsten is niet hetzelfde als het vervaardigen van klassieke inventaris-beschrijvingen. De beschrijvingen van de eerste vijfhonderd inventarisnummers zijn vaak kort en bondig. Soms is enkel het onderwerp genoemd. Over het geheel genomen zal de toegang tot de archieven door middel van de inventaris in ruime mate voldoen.

De term "stukken betreffende" aan het begin van de omschrijvingen, is weggelaten. De jaartallen verwijzen naar de looptijd van de in de mappen aan te treffen stukken (het oudste en het jongste stuk). Het nummer voor de omschrijving verwijst naar de vindplaats van de omslag of map in de archiefdozen. Voor het laatste aanvullende archiefblok geldt, dat de uiterlijke vorm van de aangetroffen beschrijvingseenheden altijd een omslag is. Van dit onderdeel zijn alle archiefbescheiden geborgen in zuurvrije dossiermappen en verpakt in dozen van zuurvrij karton. De subsidiedossiers zijn geborgen in zuurvrije vouwmappen, met vermelding van het subsidienummer, de naam van de aanvrager en het inventarisnummer.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in