Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Dierenbescherming / Van Poelgeest

2.19.009
J.A. van den Hoek, W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.009
Auteur: J.A. van den Hoek, W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1970

CC0

Periode:

1867-1963
merendeel 1918-1954

Omvang:

10.20 meter; 713 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Hugo van Poelgeest (1879-1954) bestaat uit stukken in verband met zijn bestuursfuncties binnen diverse dierenrechtenorganisaties: correspondentie met leden, plaatselijke afdelingen en buitenlandse verenigingen, rapporten van de inspectiedienst, stukken inzake wetgeving, en voorlichtingsmateriaal en tijdschriften op het gebied van de dierenbescherming in het algemeen. Thema's zijn onder meer verzorging, diervriendelijk veevervoer en slachtmethodes, de oprichting van dierenasiels, dierproeven, dierenmishandeling en de discussie rondom de jacht door het Koninklijk Huis.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
  • Anti-trekhondenbond
  • Vereniging Nationale Dierenzorg
  • Federatief Comité voor vogelbescherming in Nederland
  • Nederlands 'Jack London'-Verbond
  • Dieren-Rampen-Fonds
  • Poelgeest, Hugo van (1879-1954)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in