Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Dierenbescherming / Van Poelgeest

2.19.009
J.A. van den Hoek, W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.009
Auteur: J.A. van den Hoek, W.L.A. Roessingh
Nationaal Archief, Den Haag
1970
CC0

Periode:

1867-1963
merendeel 1918-1954

Omvang:

10,20 meter; 713 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Hugo van Poelgeest (1879-1954) bestaat uit stukken in verband met zijn bestuursfuncties binnen diverse dierenrechtenorganisaties: correspondentie met leden, plaatselijke afdelingen en buitenlandse verenigingen, rapporten van de inspectiedienst, stukken inzake wetgeving, en voorlichtingsmateriaal en tijdschriften op het gebied van de dierenbescherming in het algemeen. Thema's zijn onder meer verzorging, diervriendelijk veevervoer en slachtmethodes, de oprichting van dierenasiels, dierproeven, dierenmishandeling en de discussie rondom de jacht door het Koninklijk Huis.

Archiefvormers:

 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
 • Anti-trekhondenbond
 • Vereniging Nationale Dierenzorg
 • Federatief Comité voor vogelbescherming in Nederland
 • Nederlands 'Jack London'-Verbond
 • Dieren-Rampen-Fonds
 • Poelgeest, Hugo van (1879-1954)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het onderhavige archief bestaat uit een eigenaardige mengeling van bestanddelen welke Hugo van Poelgeest in zijn verschillende functies ambtshalve ontving en zelf produceerde en van op de dierenbescherming betrekking hebbende bestanddelen, welke hij ter eigen documentatie verzamelde en bewaarde. Aangezien het verband met de verenigingsadministraties niet altijd duidelijk prevaleerde en ook de indeling in commissies van de Nederlandse vereniging alsmede de wijze waarop hierin de zaken commissoriaal werden afgedaan nogal eens wisselde, kon bij de indeling van de onderdelen van dit archief niet altijd worden vastgehouden aan de indeling van de organisatie van de Nederlandse vereniging als grondslag voor de administratie. Zo zijn de stukken betreffende één onderwerp en betreffende naverwante onderwerpen zoveel mogelijk bijeen gehouden overeenkomstig de daaraan oorspronkelijk gegeven samenstelling, ook al werden zij in de loop der tijd door verschillende commissies behandeld.

De bij het archieffonds aangetroffen stukken van de Afdeling Leiden en omstreken van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren, 1918-1953, en van de Vereniging "Het Leidse dierenasyl", 1921-1954, werden aan de archivaris der gemeente Leiden overgedragen, omdat reeds een ander gedeelte van hun archieven in de bewaarplaats van het Leidse gemeentearchief was gedeponeerd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in