Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Centraal Filmarchief

2.19.006
C. Bloemen, J.L. van der Gouw
Nationaal Archief, Den Haag
1962
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.006
Auteur: C. Bloemen, J.L. van der Gouw
Nationaal Archief, Den Haag
1962

CC0

Periode:

1919-1940
merendeel 1919-1933

Omvang:

1.80 meter; 41 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat notulen van de vergaderingen van bestuur en leden; in- en uitgaande stukken; een lijst van leden; een kaartregister van films, met index; lijsten van filmtitels (al dan niet opgenomen), met index; jaarverslagen; overige documentatie. Er zijn tevens enige stukken, waaronder statuten en notulen, van de Vrienden van het filmarchief.

Archiefvormers:

  • Vereniging “Nederlands Centraal Filmarchief” (1919-1933)
  • Vereniging Vrienden van het Rijks Historisch Filmarchief (1933-1940)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in