Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zuiderzeeraad

2.16.63
A.P. Hoekstra
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.16.63
Auteur: A.P. Hoekstra
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1919-1969

Omvang:

3.10 meter; 284 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Zuiderzeeraad adviseerde sinds haar oprichting in 1918 de regering inzake de plannen omtrent de Zuiderzeewerken. Het archief bevat notulen van de vergaderingen, agenda's, jaarverslagen en correspondentie. Van een aantal (sub)commissies zijn aparte stukken; dit geldt tevens m.b.t. de aanleg van de polders.

Archiefvormers:

  • Zuiderzeeraad

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in