Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RWS / Directoraat-Generaal van het Verkeer - Zoeken: Besluit sloopregeling binnenvaart 1986

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.16.5117
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.16.5117
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1947-1980
merendeel 1947-1979

Omvang:

145.40 meter; 6877 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van het handelen van het Directoraat-Generaal van het Verkeer op een flink aantal beleidsterreinen. Het grootste deel van het archief heeft betrekking op de naoorlogse ontwikkelingen in goederenvervoer en personenvervoer (met name openbaar vervoer). Daarnaast zijn er stukken met betrekking tot het beleidsterrein Waterstaat, over onder meer scheepvaart, verkeersveiligheid, en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Verder zijn er stukken die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog (over onder meer de distributie van brandstof en transportmiddelen, terugvordering van vaartuigen, en herstel van spoor- en tramwegen en materieel) en aan de Watersnoodramp van 1953.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat / Directoraat-Generaal van het Verkeer

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in