Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

WHN / Waterstaat

2.16.01
Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.16.01
Auteur: Medew. Schaarsb.
Nationaal Archief, Den Haag
1979

CC0

Periode:

1822-1926
merendeel 1878-1905

Omvang:

307.50 meter; ; 2497 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over waterstaatswerken zoals grote rivieren, kanalen, grote wegen, tramwegen, binnenscheepvaart, havens, rivier- en zeedijken. Het archief bestaat uit circa 60 rubrieken, die de onderwerpen weergeven, waarmee de afdeling Waterstaat bemoeienis had. Binnen een rubriek zijn de stukken chronologisch geordend en te raadplegen met behulp van jaarlijkse indices en klappers. Voor de landsgebouwen werd in de jaren 1886-1900 een aparte index aangehouden. De rubriek 'wegen in het algemeen' bevat vanaf 1898 stukken inzake het verlenen van vergunningen voor het rijden met een motorrijtuig conform het in dat jaar ingevoerde Rijkswegenreglement. Voorts zijn er rubrieken betreffende het toezicht op de provinciale waterstaat, de goedkeuring van reglementen van waterschappen, projecten als droogmakerijen en verveningen en de financiering daarvan. Het archief bevat ook een rubriek over de landsgebouwen, de latere rijksgebouwendienst. Ook zijn er in het archief rubrieken aanwezig over het personeel in dienst van de Waterstaat, zoals opzichters, kanaalpersoneel, en waterstaatsingenieurs. Een klein deel van het archief bestaat uit stukken die buiten de rubrieken zijn gehouden: deze betreffen onder meer tol-, sluis-, haven- en bruggelden. Tenslotte is er een serie gedrukte bestekken, geordend per dienstjaar en toegankelijk via een klapper.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Waterstaat A, 1878-1888
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Waterstaat I, 1888-1900
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Waterstaat III, 1888-1900
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Waterstaat A, 1900-1903
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Waterstaat T, 1900-1903
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Afdeling Waterstaat, 1903-1906

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in