Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZW / Emigratiebestuur

2.15.71
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.71
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1952-1991
merendeel 1953-1991

Omvang:

3.70 meter; 133 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat notulen van vergaderingen, vergaderstukken en jaarverslagen; stukken m.b.t. de organisatie (oprichting, taak, samenstelling), financiën, personeel, voorlichting (oa. vergaderstukken Commissie Voorlichting, correspondentie, redactie), scholing aspirant-emigranten, financiering (oa. kredietverschaffing) en speciale projecten.

Archiefvormers:

  • Emigratiebestuur

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in