Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZ / Arbeid

2.15.31
J.M. Vernie
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.31
Auteur: J.M. Vernie
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1893-1955
merendeel 1893-1945

Omvang:

36.60 meter; 5824 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is geheel op onderwerp geordend en deels in grote series ondergebracht, waarvan de twee omvangrijkste worden gevormd door beslissingen in hoger beroep op grond van de Hinderwet en door vergunningen voor het oprichten van bedrijven, voorzover die door het Rijk zelf werden verleend. Afdeling I (Organisatie) betreft vooral stukken betreffende de Arbeidsinspectie, de Inspectie van de Havenarbeid en de Hoge Raad van Arbeid. Afdeling II (Taakuitoefening) heeft als hoofdrubrieken: 1 Tegengaan van overmatige arbeid (met sub-rubrieken naar wettelijke regeling, met name de Arbeidswet) 2 Tegengaan van gevaarlijke arbeid (Veiligheidswet e.d.) 3 Bemiddeling inzake arbeidsverhoudingen (Arbeidsge­schillenwet) 4 Bescherming tegen gevaar, schade of hinder door fabrieken (Hinderwet, Stoomwet) en waterverontreiniging. De inventaris bevat diverse indices, onder meer van bedrijven en van categorieën inrichtingen die beroep aantekenden op grond van de Hinderwet.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid / Afdeling Arbeid en Fabriekswezen (1893-1901)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Arbeid (1901-1905)
 • Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel / Afdeling Arbeid (1905-1918)
 • Ministerie van Arbeid / Afdeling Arbeid (1918-1922)
 • Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid / Afdeling Arbeid (1923-1931)
 • Ministerie van Economische Zaken en Arbeid / Afdeling Arbeid (1932-1933)
 • Ministerie van Sociale Zaken / Afdeling Arbeid (1933-1941)
 • Arbeidsinspectie (1896-1941)
 • Inspectie van de Havenarbeid (1899-1941)
 • Hoge Raad van Arbeid (1920-1941)
 • Veiligheidsmuseum (1906-1938)
 • Museum van de Arbeid (1928-1941)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

17739 Geachte heer Vernie,
Ik ben op zoek naar een brief die de minister president in 1937 geschreven heeft aan alle gemeenten in Nederland waarin staat dat diegenen die niet in Duitsland tewerk gesteld willen worden geen ondersteuning krijgen, alleen in natura. In het blaadje Sint Jansklokken heb ik hierover al het een en ander gevonden. Maar mij gaat het voornamelijk over de brief. Ik het regioarchief te Grave is hierover helaas niets te vinden. Kunt u mij helpen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
mvrgr Mw. Y. van Laarhoven

L.S.,
ik kan nergens de kamerbehandeling vinden van het wetsontwerp Arbeidsgeschillenwet 1923; wel memorie v Toelichting en v Antwoord; ook amendementen; maar geen kamerbehandeling.
weet u waar ik dit kan vinden? niet in statengeneraaldigitaal! was er geen behandeling?

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in