gahetNA in het Nationaal Archief

Ned. Emigratie Dienst / voorlopers

2.15.30
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.30
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1913-1953

Omvang:

3,60 meter; 139 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Nederlandse regering stimuleerde begin 20e eeuw actief emigratie als middel ter bestrijding van werkloosheid. Het archief van de Nederlandse Vereniging Landverhuizing, en zijn opvolgers de Emigratie Centrale Holland, en de Stichting Landverhuizing Nederland is geordend naar organisatie, onderwerp en correspondent. Het archief bevat o.a. jaarverslagen, notulen, correspondentie, rapporten betreffende emigratielanden, documentatie, oprichtingsverslagen, circulaires, en voorlichtingsmateriaal.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Vereniging Landverhuizing, 1913-1931
  • Emigratie Centrale Holland, 1923-1931
  • Stichting Landverhuizing Nederland, 1931-1953

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De bewerkte archieven beslaan de periode 1913-1953. Als begindatum voor de inventarisatie is het jaar genomen waarin de NVL werd opgericht. Als einddatum is het jaar genomen waarin de SLN tot liquidatie overging.

Bij de inventarisatie werd de ordening naar organisatie, onderwerp en correspondent intact gelaten. De chronologische ordening werd aangehouden en voor zover nodig hersteld. Voor wat de NVL en ECH archieven betreft is de cesuur gesteld op 1 augustus 1931. Stukken van de beide archieven van na 1 augustus 1931 zal men in het SLN-archief aantreffen. Het SLN archief loopt tot en met juli 1953

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in