Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned. Emigratie Dienst / voorlopers

2.15.30
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.30
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1913-1953

Omvang:

3,60 meter; 139 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Nederlandse regering stimuleerde begin 20e eeuw actief emigratie als middel ter bestrijding van werkloosheid. Het archief van de Nederlandse Vereniging Landverhuizing, en zijn opvolgers de Emigratie Centrale Holland, en de Stichting Landverhuizing Nederland is geordend naar organisatie, onderwerp en correspondent. Het archief bevat o.a. jaarverslagen, notulen, correspondentie, rapporten betreffende emigratielanden, documentatie, oprichtingsverslagen, circulaires, en voorlichtingsmateriaal.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Vereniging Landverhuizing, 1913-1931
  • Emigratie Centrale Holland, 1923-1931
  • Stichting Landverhuizing Nederland, 1931-1953

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Tijdens de selectie werden in de archieven stukken van de NED (0,4 meter) en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0,3 meter) aangetroffen. Deze stukken werden afgescheiden. De omvang van het archief voor bewerking bedroeg 14,3 meter. Hiervan werd dus allereerst 0,7 meter als vreemd archief afgescheiden.

Van de overblijvende 13,6 meter werd 10,3 meter ter vernietiging afgescheiden, hetgeen en vernietigingspercentage van 76 betekende.

Naar aanleiding van de inventarisatie is er conform de daartoe geldende procedures vernietigd. De daadwerkelijke vernietiging werd gerealiseerd door het Bureau Vernietiging Overheidsarchieven Apeldoorn.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in