Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoge Raad van Arbeid

2.15.29
A.P. van Vliet
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.29
Auteur: A.P. van Vliet
Nationaal Archief, Den Haag
1989
CC0

Periode:

1920-1947

Omvang:

1,10 meter; 104 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Raad voor Arbeid bevat onder ander stukken betreffende de organisatie zoals de samenstelling van de Raad en reglementen, stukken betreffende de voorbereidende werkzaamheden van de verschillende commissies betreffende het eventuele uit te brengen advies en de adviezen en rapportages van de Hoge Raad van de Arbeid met betrekking tot verschillende onderwerpen.

Archiefvormers:

  • Hoge Raad van Arbeid, 1920 - 1950

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de Raad was tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ondergebracht in een dependance van het Ministerie van Arbeid, Nijverheid en Handel op Bezuidenhoutse weg 87. Na het bombardement in 1945 van het Bezuidenhout werd het archief overgebracht naar het gebouw "OLVEH" aan de Kortenaerkade. Tenslotte belandde het archief bij de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken aan de Mauritskade.

Op 26 maart 1947 verzocht de secretaris van de Raad, A.W. Quint, het College van Rijksbemiddelaars, eveneens verblijvend in het gebouw van de Rijksdient Uitvoering van Werken, om informatie over de verblijfplaats van "een aantal ingebonden deelen, waarin voor ieder jaar de voorontwerpen, notulen en adviezen zijn verzameld". Het gerucht deed namelijk de ronde dat een van de ambtenaren van het College van Rijksbemiddelaars, zonder de secretaris van de Raad daar in te kennen, verschillende archiefstukken had vernietigd. Het College ontkende dat de archiefbescheiden van de Raad op hun bureau waren terecht gekomen. Wel kon de directeur-secretaris van het College, R.J. Erdbrink, meedelen dat op aanwijzing van het College van Rijksbemiddelaars de assistent-chef de bureau van het College een onderzoek had ingesteld naar de verhuiskosten van archiefbescheiden van het "OLVEH"-gebouw naar het gebouw van de Rijksdienst Uitvoering van Werken. Uit dit onderzoek was gebleken dat de archiefbescheiden van de Raad, hoofdzakelijk bestaande uit ingebonden delen, in een urinoir opgeslagen hadden gelegen en door water en dergelijke praktisch niet meer te lezen waren. Op last van het College waren deze stukken toen vernietigd. Reeds eerder waren soortgelijke stukken, die in de gangen van het gebouw van de bovengenoemde Rijksdienst lagen, vernietigd ( ARA-II, Arbeid-II (2.15.17), inv.nr. 7 en SoZa, Archief van het College van Rijksbemiddelaars (1945-1970), doss. 3 nr. 1. ).

Nasporingen bij het ministerie van Sociale Zaken en bij de Rijksarchiefinspectie bevestigden dat het archief van de Raad als verloren moet worden beschouwd.

Gelukkig is van een aantal leden, die in de loop der tijd zitting hebben gehad in de Raad of in een van zijn commissies, archiefmateriaal bewaard gebleven. Het gaat om de nagelaten papieren van P.J.M. Aalberse, A.J. Dooijes, C.F. Katz, W.H. Nolens, M.I. Roodveldt, J.A. Veraart, F.M. Wibaut en J.J. Wintermans( Al deze personen waren leden van de Raad (Zie Bijlage III). A.J. Dooijes en M.I. Roodveldt waren plaatsvervangend lid en komen in bijlage III niet voor. ).

Ook in diverse ministeriële archieven komen bij de ingekomen stukken archiefbescheiden van de Raad voor. Met behulp van deze lidmaatschapsstukken en ingekomen stukken was het mogelijk het archief van de Hoge Raad van Arbeid grotendeels te reconstrueren.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in