Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoge Raad van Arbeid

2.15.29
A.P. van Vliet
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.29
Auteur: A.P. van Vliet
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1920-1947

Omvang:

1.10 meter; 104 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Raad voor Arbeid bevat onder ander stukken betreffende de organisatie zoals de samenstelling van de Raad en reglementen, stukken betreffende de voorbereidende werkzaamheden van de verschillende commissies betreffende het eventuele uit te brengen advies en de adviezen en rapportages van de Hoge Raad van de Arbeid met betrekking tot verschillende onderwerpen.

Archiefvormers:

  • Hoge Raad van Arbeid, 1920 - 1950

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Bij deze reconstructie is ervan uitgegaan dat lidmaatschapsstukken in principe niet voor blijvende bewaring in aanmerking komen en vernietigd kunnen worden, tenzij het betrokken raads- of commissiearchief verloren is gegaan. In dit geval fungeren de lidmaatschapsstukken als vervangend bewaarniveau en zijn "gepromoveerd" tot archiefstukken van de HRvA. Het betreft hier uitsluitend stukken die door de HRvA ten behoeve van zijn leden zijn opgemaakt, meestal in gestencilde of gedrukte vorm.

Basis voor de reconstructie was de op de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief berustende en gedeeltelijk geïnventariseerde collectie van het wetenschappelijk lid J.A. Veraart. Uit deze collectie konden de raadsstukken op een eenvoudige manier worden gelicht omdat zij niet geordend of van een kenmerk waren voorzien.

Veraart's raadsstukken zijn opnieuw beschreven en maken, aangevuld met enkele stukken uit de collectie J.J. Wintermans( J.A.A. Bervoets, Plaatsingslijst van archivalia, afkomstig van J.J. Wintermans(1877-1955), 1925 - 1939. Nummer archiefinventaris: 2.21.183. ) en doublures uit een aantal overheidsarchieven, voortaan deel uit van het opnieuw samengestelde archief van de Hoge Raad van Arbeid.

Naast deze materiële reconstructie zijn ook beschrijvingen in de inventaris opgenomen van lidmaatschapsstukken die elders berusten, maar daaruit niet gelicht kunnen worden, hetzij omdat de Tweede Afdeling die archieven niet beheert, hetzij doordat deze stukken in de betreffende archieven een duidelijke functie vervullen.

Met behulp van geleidebrieven, behorend bij de door de Raad aan de Eerste Kamer toegezonden stukken, en doordat vrijwel alle stukken met behulp van een stencilmachine werden vermenigvuldigd, konden de meeste raadsstukken worden achterhaald.

Stukken betreffende de totstandkoming van adviezen en bijna alle adviezen zelf zijn teruggevonden, met uitzondering van de stukken van de commissies I t/m V ( Zie tabel 3 pag. 8. ). Fragmentarisch blijft met name de rubriek ingekomen en minuten van uitgaande brieven.

Het gereconstrueerde archief omvat 1 meter en is volledig openbaar.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in