Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoge Raad van Arbeid

2.15.29
A.P. van Vliet
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.29
Auteur: A.P. van Vliet
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1920-1947

Omvang:

1.10 meter; 104 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Hoge Raad voor Arbeid bevat onder ander stukken betreffende de organisatie zoals de samenstelling van de Raad en reglementen, stukken betreffende de voorbereidende werkzaamheden van de verschillende commissies betreffende het eventuele uit te brengen advies en de adviezen en rapportages van de Hoge Raad van de Arbeid met betrekking tot verschillende onderwerpen.

Archiefvormers:

 • Hoge Raad van Arbeid, 1920 - 1950

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Overzicht van gebruikte afkortingen, bewaarplaats en naam van de toegang
Tabel met zoekresultaten in archieven
AfkortingBewaarplaats en Toegang
Arbeid
 • Ministerie van Sociale Zaken.
 • J.M. Vernie, Inventaris van het archief van de afdeling Arbeid (en Fabriekswezen) van het ministerie van Sociale Zaken en taakvoorgangers, 1893-1941, (Den Haag 1989).
 • Nummer archiefinventaris: 2.15.31.
Arbeid-II
 • Nationaal Archief.
 • A. Buijteweg, Inventaris van het archief van de afdeling Arbeid II, later afdeling Arbeidsverhoudingen, 1942 - 1949, (Den Haag 1974).
 • Nummer archiefinventaris: 2.15.17.
Arb.inspectie
 • Nationaal Archief.
 • O.W. Hoogerhuis, Inventaris van het archief van de centrale Dienst der Arbeidsinspectie (Directeur-Generaal van de Arbeid) (1894) 1908 - 1950, (Den Haag 1981).
 • Nummer archiefinventaris: 2.15.05.
Dir. H. en N.
 • Nationaal Archief.
 • Archief van de Directie van Handel en Nijverheid, 1905-1943.
 • Toegang 2.06.001
Katz
 • Nationaal Archief.
 • J.H. Kompagnie, Inventaris van nagelaten papieren van C. Frida Katz (1885-1963) en enige verwanten over de jaren 1823-1969, (Den Haag 1980).
 • Nummer archiefinventaris: 2.21.190.
Middenstandsraad
 • Nationaal Archief.
 • G.E.M. Hassell en A.P. van Vliet, Inventaris van het archief van de Middenstandsraad, 1919 - 1957, (Den Haag 1989).
 • Nummer archiefinventaris: 2.06.071.
Werkloosheidsverzekering
 • Nationaal Archief.
 • F.C. van Proosdij, Inventaris van het archief van de onderafdeling Werkloosheidsverzekering, 1914 - 1944, (Den Haag 1970).
 • Nummer archiefinventaris: 2.15.01.
Staatstoezicht
 • Rijksarchief Limburg.
 • Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de mijnen, 1881 - 1976 (zj en zp).
 • Nummer archiefinventaris: VII R 20.
Dooijes
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
 • Er is geen toegang op de archiefbescheiden van A.J. Dooijes .
Roodveldt
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
 • Er is geen toegang op de archiefbescheiden van M.I. Roodveldt.
Wibaut
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
 • Lijst en inventaris van het archief van F.M. Wibaut, 1859 - 1936, (Amsterdam 1979).
Aalberse
 • Katholiek Documentatie Centrum.
 • Plaatsingslijst op het archief van P.J.M. Aalberse, 1871 - 1948.
Nolens
 • Katholiek Documentatie Centrum.
 • T.T.A.B.M. van der Aalst, "Inventaris van het archief van mgr. W.H.Nolens, 1860 - 1931" in: Archieven van het Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen 1973) 88 - 151.
KBKoninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in