Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hulpverlening Oorlogsgetroffenen

2.15.26
J. Gaillard
Nationaal Archief, Den Haag
1980
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.26
Auteur: J. Gaillard
Nationaal Archief, Den Haag
1980
CC0

Periode:

1954-1979
merendeel 1975-1978

Omvang:

3,30 meter; 237 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. In het archief bevinden zich stukken in het Duits, Frans en Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat naast notulen en kopieën van uitgegane stukken, onder meer stukken betreffende hoorzittingen met belangenorganisaties van oorlogsslachtoffers, door de commissie en haar subcommissies verricht onderzoek en deelname aan conferenties en cursussen. Daarnaast bevat het stukken betreffende de rapportage van de commissie, zoals tussentijdse adviezen, het interimrapport en het eindrapport. Verder zit er in het archief documentatiemateriaal in de vorm van externe rapporten en kranten- en tijdschriftartikelen.

Archiefvormers:

  • Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Tijdens het inventariseren is van de gelegenheid gebruik gemaakt het archief te schonen. Van de oorspronkelijke zeven meter archiefmateriaal kon anderhalve meter afgescheiden worden. Dit waren alle fotokopieën die in twee- of meervoud bewaard waren.

Omdat reeds direct na de liquidatie van het Werk- en Adviescollege een begin is gemaakt met het inventariseren, is ten aanzien van de bescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen met de administratie afgesproken 10 jaar na de opheffing van het college aan de algemene rijksarchivaris advies inzake incidentele vernietiging te vragen.

  • adreswijzigingen, -lijsten, telefoonnummers.
  • stukken betreffende verzending van rapporten.
  • convocatiebriefjes.
  • reis- en onkostendeclaraties.
  • spelmateriaal ten behoeve van het project "Weergave hulpsysteem 1945".

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in