Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hulpverlening Oorlogsgetroffenen

2.15.26
J. Gaillard
Nationaal Archief, Den Haag
1980
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.26
Auteur: J. Gaillard
Nationaal Archief, Den Haag
1980

CC0

Periode:

1954-1979
merendeel 1975-1978

Omvang:

3.30 meter; 237 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. In het archief bevinden zich stukken in het Duits, Frans en Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat naast notulen en kopieën van uitgegane stukken, onder meer stukken betreffende hoorzittingen met belangenorganisaties van oorlogsslachtoffers, door de commissie en haar subcommissies verricht onderzoek en deelname aan conferenties en cursussen. Daarnaast bevat het stukken betreffende de rapportage van de commissie, zoals tussentijdse adviezen, het interimrapport en het eindrapport. Verder zit er in het archief documentatiemateriaal in de vorm van externe rapporten en kranten- en tijdschriftartikelen.

Archiefvormers:

 • Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Bijlage I: Specificatie van werkstukken, die voor het vierde Internationale Medische Congres zijn gemaakt, zich bevindend in inv.nr. 77.

 

 • • "Neurosen bei Nachkommen ehemaliger KZ-Lager-Insassen", Aleksander Teutsch, Malgorzata Dominik.
 • • "Die sanitären Verhältnisse im Konzentrations-Kinderlager im Kodz" - Jozef Witkowski.
 • • "La délinquence juvénile chez l'enfant concentrationaire", Louis S. Copelman.
 • • "Les problèmes de la seconde génération", Marie-Louise Kahn.
 • • "Zur Problematik der Behandlungsfähigkeit der zweiten Generation", Emanuel Edel.
  1. "Zur Frage der wesentlichen Mitverursachung schizophrener Psychosen durch verfolgungsbedingte Extrembelastungen" Hans-Klaus Rose.
  2. "Die mitverursachende Wirkung verfolgungsabhängiger Einflüsse bei schizophrener Psychosen in kasuistischen Darstellungen", Mark Richartz.
  3. "Wissenschaftskritische und wissenschaftstheoretische Aspekte", E. Wulff.
 • • "Anfälle von paroxismaler Hypermnesie", Wanda Poltawska.
 • • "Etude sur l'état actuel, pscyho-sociologique, des enfants nés après le retour de déportation de leurs parents (père, mère, où les deux)", Nadine Heftler.
 • • "Probleme der zweiten Generation aus internistischer Sicht", Dorothea Schmidt.
 • • "Folgen des Krieges bei weiteren Generationen", Eliska Klimkova-Deutschova.
 • • "Ergebnisse der soziomedizinischen Untersuchungen der Nachkommenschaft der ehemaligen KZ-Häftling", Creslaw Kempisky.
 • • "Mortality in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Jan Haugersveen.
 • • "Stress and personality", Leo Eitinger.
 • • Project d'un centre de santé pour le prévention et le traitement des troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains" - Collectif Latino-américain du Travail Psycho-Social, (incompleet).
 • • "Les troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains".
 • • "Morbidity in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Bjorn M. Aasen.
 • • "Uber das Auftreten psychischer Schädigungen bei chilenischen Emigranten", K. Seidel.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "Het K.Z.-syndroom en de sociale omgeving", G. Hendriks.26
• "Maatschappelijke begeleiding aan verzetsslachtoffers en vervolgden", P. Versteeg.76
• Discussiestuk betreffende de medische, psycho-therapeutische en psycho-sociale hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, C.E. de Leeuw.76
• Verslag van de landelijke bijeenkomst te Amersfoort op 14 februari 1975 (de Sinaï-conferentie).76
• Concept-rapport betreffende het informatiebureau voor verzets-, vervolgings- en oorlogsslachtoffers, A.J. Meerding en J.A.M. van der Ligt.1188
• "De voorzieningen vanwege het Ministerie van Defensie voor de militaire oorlogsslachtoffers", E.E.N. Krans.16110
• Nota caseload onderzoek ten behoeve van Joods Maatschappelijk Werk, N. Boeken.35117
• "Het principe van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945".51922
• "De militair Sociale Dienst", J. Jochemus.100433

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "The confrontation with death", E. de Wind, International Journal of Psycho-analysis, nr. 49, 1968.266
• "Psycho-therapie", Tamar, Vrij Nederland, 1975 oktober 25.436
• Artikelen betreffende het proces tegen de ontvoerders van Dr. Tiede Herrema, 1977 maart.1007
• "De arts geconfronteerd met lijders aan het K.Z.-syndroom", L. van Ravensteyn, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, z.d.1027
• Herdenkingsnummer van het orgaan van het Nederlands Auschwitz Comité, 1976 januari 1.1188
• Artikelen betreffende de "Drie van Breda" z.d.1188
• "Buiten Groningen nauwelijks vaste universitaire grond voor biologische psychiatrie", Regten Zijthoff, 1976.1349
• "In geen enkel ander land is de theorie van het K.Z.-syndroom uitgevonden", G. van Westerlo, Vrij Nederland, 1976 mei 8.1349
• "Vervolgde, vervolger, verleden, deel 1-4", Ischa Meyer, Het Parool, 1976 mei.134, 1419
• "Terug op de Brug", P. van den Broecke, Algemeen Dagblad, 1976 mei 15.1349
• "Klinische lessen, sociale etnologie", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 119 nr. 16, 1975.1509
• "Biologische psychiatrie - de psychiatrie als medische discipline", H.M. van Praag, Intermediair, 12de jaargang, 1976 juli 30.15510
• "Discutabel CBS-onderzoek naar sterfte ex-concentrationairs", D. Heymans, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 juni 11.15510
• "K.Z.-syndroom, wat is er werkelijk met Eibert Meester aan de hand, het verzetsverleden van een meesterfantast", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1976 september 11.18212
• Artikelen naar aanleiding van een lezing van L. de Jong voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen over verzet en illegaliteit, P. van 't Veer en E. Werkman, Het Parool, 1976 september.18212
• "Waarom wij nog altijd pensioen willen - blijven doorwerken was fout", J. Slagter, Nederlands Auschwitz Comité, 20e jaar gang nr.25.20513
• "Regionaal opvangplan aangeboden aan omroepen", Tijdschrift voor Psychiatrie, 1976 oktober.20513
• 1e en 2e Communicatie-bulletin Vrijwilligersonderzoek, NiMaWo en Nederlandse Jeugd Gemeenschap, (c. 1975).24213
• "Oorlogsslachtoffers krijgen meer betaald", De Volkskrant, 1976 november 4.24213
• "Hulpverlening met leken-vrijwilligers", M. van der Meulen, Het Parool, 1976 oktober 29.24213
• "Rooie Chris", W.L. Brugsma, De Haagse Post, 1977 januari 18.32116
• "Survivors, children suffer from Holocaust trauma", Jerusalem Post, 1977 januari 2.32116
• "Prof. Mulder over Menten-belangen, delinquent soms onderschikt - ontzien van oorlogstrauma belangrijker", De Volkskrant, 1977 januari 2.32116
• Artikel naar aanleiding van persconferentie interim-rapport, 1977 maart.349, 36416, 17
• "De harde kern van de vijfde macht", J.J. Lindner, De Volkskrant, 1977 maart 12.34916
• "Van K.Z.-syndroom tot Exile-syndroom", H. Uilenbroek, De Volkskrant, 1977 april.364, 37617, 18
• "Van oorlogsslachtoffer werd problematiek niet begrepen - interview met prof. Bastiaans", K. Peereboom, Het Parool, 1977 maart 26.36417
• "Psychosomatische klachten - waar huisarts en patient vaak de mist in gaan", J. Stam. Intermediair, 13e jaargang, 1977 maart.36417
•"De affaires M., L. en P. en onze nationale gevoeligheden", H. Wijgh, De Nieuwe Linie, 1976 december 8.36417
• "Illegaliteit - de verzetsstrijd van Truus Menger", N. Rosenfeld, Vrij Nederland, 1977 februari 19.36417
• "Geen bezwaar tegen handel met eigentijds Hitler-bewind - importeurs willen meer Granny Smith invoeren", De Groene Amsterdammer, 1977 maart 16.36417
• "Humanistische geneeskunde; op weg naar een gezondheidszorg van de gehele mens", M.J. de Vries, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Pastorale werkers gaan vervolgden begeleiden", Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 december 10.37618
• "De omvang van de niet-universitaire geneeskunde in Nederland", P.A. van Dijk, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Wraak hoeft niet bitter te zijn, ze kan ook zoet smaken", interview met A. Herzberg, P. van der Eijk, De Tijd, 1977 april 15.37618
• Artikelen naar aanleiding van het boek "Nacht und Nebel", van F.B. Bakels, 1977 april.37618
• "Over de invloed van televisie op kijkers", D. van Tol, Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1977 mei 4.38518
• "K.Z.-syndroom, rampensyndroom en traumatische neurose", D. van Tol, Medisch Magazine, 1977 februari.38818
• "Het klinkt misschien hard, maar ieder vecht voor zichzelf", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Hoe antisemitisch is Nederland", J. van Tijn, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Het recht van de joodse overlevenden op een oorlogspensioen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 7.38818
• "Kinderen van NSB'ers worden wel geaccepteerd", M.A. van Isveldt, De Volkskrant, 1977 april 30.38818
• "Ik ben nog steeds bang", D. Walda, Avenue, 1977 mei 8.38818
• "Internist Dr. Herst helpt overlevenden Nazi-kampen", K. Peereboom, Het Parool, 1977 mei 4.38818
• "Er gebeurde iets vreemds met de ex-mariniers", A. Gisolf, Algemeen Dagblad, 1977 mei 4.38818
• "K.N.I.L.", B. Lulofs, De Telegraaf, 1977 april 4.38818
• "Over de gevolgen van een heimwee", G.Th. Rothuizen, Trouw, 1977 mei 7.38818
• "Judo, oftewel het niet trekken aan cliënten", A. de Lange, Tijdschrift voor Psychotherapie, z.d.40619
• "Dit zijn onze manieren", strip over de geschiedenis der zigeuners, Het Wiel, 1977 april.41219
• "De verschrikkingen zonder commentaar", L. de Buch, Vrij Nederland, 1977 juni 11.41219
• "Begeleiding van getuigen in het proces tegen de oorlogsmisdadiger L. te Roermond", H. Kok-Carstens en F. de Vries, 1977 mei.41219
• "De geboorte van de psychotherapeut", A.J. Heerma de Vos, De Haagse Post, 1977 juni 11.41219
• "Geen opvangcentrum voor herkauwers", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 juni.41219
• "Ereschuld; de begeleiding van oorlogsgetroffenen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 28.413, 47819, 21
•"Rapport over "verzetsman" vernietigend voor toetsingsbeleid", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 juli 30.478, 49821
• "Laat men bezwaren brengen waar ze horen - voorzitter Stichting '40-'45 over kwestie verzetspensioenen", Het Parool, 1977 augustus 6.47821
• "800 vergeten oorlogshelden wachten op gebaar van Den Haag", H.F. van Loon, De Telegraaf, 1977 juli 22.47821
• "Psychose waart door de verzetswereld - toekenning buitengewone pensioenen in opspraak", B. Bommels, Het Parool, 1977 juli 30.47821
• Artikel naar aanleiding van het afscheid van P. Versteeg, R. Katz, (1977).47821
• "Gesprek met Palestijnse gevangenen", De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Ex-K.N.I.L.-militairen blijven vechten voor gevangenschapssoldij", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 augustus 27.49821
• "Gezichtsverlies leidde tot overval Molukkers op Surinaamse soos", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 12.49821
• "Molukse Mythe", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 9.49821
• "Ben Snijder's heimwee naar het vroegere Indië", B. Dull, Het Parool, 1977 juli 11.49821
• "Als ik een Duitser passeer zie ik weer die hoera-petten" - interview met F. Bakels, T. Crijnen, De Tijd, 1977 juli 29.49821
• "Ellende hield na vrede niet op - interview met Dr. Meijering", Het Parool, 1977 augustus 16.49821
• "Oorlogservaring en onheilsprofetie", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 juli 2.49821
• "C.R.M. wil onderzoek naar rol pastores in hulpverlening", L. Groenveld, Welzijnsweekblad, 1977 juli 15.49821
• "Toen vroeger in Indië - boekbespreking "Zwarte Rijst", van H. Vervoort", A. Nuis, De Haagse Post, 1977 juli 9.49821
• "Sociale diensten helpen te weinig", De Volkskrant, 1977 augustus 26.49821
• "Begeleiding", lezersreactie op artikel over kommissie Köbben, De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Vergoeding van Kuur in beroep geëist - ziekenfonds weigert betaling", De Volkskrant, 1977 september 5.50422
• Artikel door H.J. Franken naar aanleiding van het overlijden van F. Sieksma, Vrij Nederland, 1977 september 3.51122
• "Huisarts en gijzeling", Medisch Contact, nr. 32, 1977.51122
• "Nazorg gegijzelden komt van noorden uit op gang", G.G.Z.-Gazet, nr. 77/4.51122
• "Aggravatie als geneeskundig probleem", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, 1964 februari 2.51422
• "Directie en late gevolgen van extreme belastingssituaties - het concentratiekamp", E. de Wind, z.d.51422
• "De Hitler-golven", H.J.A. Hofland, De Haagse Post, 1977 september 17.53023
• "Deskundigheidsbevordering nieuwe stijl eist te veel van de instellingen", F. Peterse, Welzijnsweekblad, 1977 september 16.53023
• "Moeder, wie heeft dat nummer op uw arm gezet?", H. Epstein, N.R.C./Handelsblad, 1977 september 1977.53023
• "Naar een diagnose van het gijzelingssyndroom en psychotherapie van gegijzelden", C. Kho-So, Tijdschrift voor Psychotherapie, 1977/5.53023
• "Hoofdtaken - Facultatieve taken" Medisch Contact, 1977 juni 17.53523
• "Een 'nieuw' vrijwilligersbeleid - interview met G. Hendriks", Attak, nr. 8, 1977 oktober.55924
• "Vrijwilligers doen "echt" werk", E. Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 oktober 3.55924
• "Plaag", De Volkskrant, 1977 september 14.55924
• "Centrum in Amsterdam voor K.Z.-patiënten", De Gooi- en Eemlander, 1977 oktober 12.55924
• "Ontmoetingsplaatsen voor lijders van K.Z.-syndroom", Provinciaal Zeeuwse Courant, 1977 oktober 11.55924
• "Dutch Doctors Monitor Trauma Victims", M. Seeger, The Los Angeles Times, 1977 oktober 3.55924
• "ANTWOORD zet VPRO aan het werk", De Volkskrant, 1977 november 15.57024
• "Wij moeten met Molukkers minderheidsbeleid voeren", Utrechts Nieuwblad, 1977 november 2.57024
• "Studie over opvang", Nederlands Auschwitz Comité, 1977 oktober.57024
• "A reporter in Germany - a backward look", D. Lang, The New Yorker, 1977 oktober 3.57524
• "Aanzien beroep (maatschappelijk werker) geschaad", B. Verleur, Het Parool, 1977 november 18.58725
• "Uiterste zorgvuldigheid betrachten", NVMW-Nieuws, 1977 november.58725
• "Pelita aan het woord - onderzoek naar behoefte immateriële hulp", Orgaan van de Indische Pensioenbond, 1977 november.58725
• "Kort geding verzet tegen Ischa Meijer", De Telegraaf, 1977 december 5.58725
• "Proef in Utrecht; ma.we. in weekeind", N.R.C./Handelsblad, 1977 december 5.68726
• "Begeleiding kankerpatiënten", Medisch Contact, nr. 32, 1977.68726
• "Als Nederlander naast de Zuidmolukkers", R. Giel, Intermediair, 1977 augustus 5.68726
• "Ons luilekkerland is voor zigeuners verboden gebied", M. Hilhorst, N.R.C./Handelsblad, 1977 december 12.68726
• "Nieuwe directrice Wilma Stein begint met grote droomwens", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.68726
• "Lichamelijke klachten bij volwassenen in mogelijk verband met psychotraumatische belevenissen in de vroege jeugd", J.J. van Bork, Tijdschrift voor Psychiatrie, z.d.69826
• "M. Goudeket voorzitter JMW", Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.76827
• "Maatschappelijke dienstverlening moet basisvoorziening worden", M. de Bruin, Welzijnsweekblad, 1978 januari 13.76827
• "De werkelijkheid van de trotse zigeuners is een verpauperende vervolging", W. Ellenbroek en H. Srabbing, De Volkskrant, 1977 december 31.76827
• "Buitenwereld blijf van Putten af", U. den Tex, Vrij Nederland, 1978 januari 7.76827
• "Zorg voor hen die de Holocaust overleefden" G. Hendriks, Trefpunt, nr. 12, 1977.76827
• "Wij en de Stichting 1940-1945 - Drempelvrees" De Anti-Fascist, 1e kwartaal 1978.88928
• "De tweede generatie gastarbeiders wordt zichtbaar - kinderen tussen twee kulturen" N. Soetens, De Groene Amsterdammer, 1978 januari 11.88928
• "Bedrijfsgeneeskunde dagen 1977", Tijdschrift voor sociale geneeskunde, nr. 21, 1977.88928
• "Collectieve therapie voor collectief trauma het post-holocaust-syndroom", J. Melkman, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 januari 11.88928
• "De opvang van familieleden van de gegijzelden in de trein bij De Punt", P. Kits, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 11/77.88928
• "W.U.V. moet steunen op solidariteit", E.A. Cohen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 februari 3.916, 96929, 31
• "De harde waarheid over rouwend Putten", A. Kalman, Gooi- en Eemlander, 1977 december 24.91629
• "GGZ ziet maatschappelijk werk nog niet zitten", Welzijnsweekblad, 1978 januari 20.91629
•"Individuele voorlichting op sociaal terrein noodzakelijk", Trefpunt, nr. 10, 1977 oktober.95131
• "Indische oorlogsslachtoffers vragen en masse steun", Het Vaderland, 1978 februari 21.95131
• "Stichting Pelita richt zich nu op immateriële hulp", De Volkskrant, 1978 februari 21.95131
• "Adviescommissie bepleit eerherstel vrijwilliger", Welzijnsweekblad, 1978 februari 17.96931
•"Landdag voor vrijwilligers in welzijnswerk", T. Detiger, De Telegraaf, 1978 maart 4.96931
• "W.U.V. dwingt vervolgden in ziekterol", A.J. van Niersen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 maart 10.96931
• "De Jongs achtste oorlogsdeel", J. Bank, De Volkskrant, 1978 maart 21.96931
• "Wanbegrip voor veel oorlogsslachtoffers onverteerbaar", De Kareoler, 3e jaargang, nr. 3, 1978 maart101634
• "De taak van de Stichting Pelita", Orgaan van de Bego, nr. 2, 1977 augustus.101634
• "Het hoofdstuk dat De Jong vergat", R. Tielman, De Groene Amsterdammer, 1978 maart 22.101634
• "Putten; zonde, straf en berusting", De Humanist, 1978 februari 15.101634
• "Nederlandse verzetsmensen in Keulen", B. Haveman, De Volkskrant, 1978 april 22.101634
• "Werk- en Advies-College van het Ministerie CRM", Chr.G. Walter, maandblad van Madjoe, 1978 april.101634
• "Pastoraat en psychotherapie - interview met C.H. Lindijer, Welzijnsweekblad, 1978 maart 24.101634
• "Is die oorlog dan nooit afgelopen?", I. Zwiers-Kluvers en E. van der Meulen-Kluvers, Avenue, 1978 mei.102334
• "Je moet zo'n training eens meemaken - interview met W. Zijlstra", G. de Haas, Welzijnsweekblad, 1978 mei 5.102334
• "Stichting ROM", Buchenwald Kontakt, 1978, 2e kwartaal.105035
• "Wim Meijer bij het tienjarig NiMaWo; bestuurders en onderzoekers hebben elkaar hard nodig", Welzijnsweekblad, 1978 juni 2.105035
• Artikelen naar aanleiding van het regeringsbesluit om het Icodo in te stellen, 1978.1098, 112036
• "Belgen zenden Holocaust uit", De Volkskrant, 1978 augustus 5.110136
• "Tros t.v. overweegt vertoning Holocaust", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 augustus 11.112036
• "Voor velen is de oorlog nog niet ten einde", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1978 augustus 18.114337
• "W.A.C. wil hulpverlening aan oorlogsgetroffenen verbreden", A. van Houten, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 september 1.114337
• "Fusie centra revalidatie van de baan", De Volkskrant, 1978 augustus 26.114337
• "K.Z.-syndroom: Oosterse versie", J.V. Teunissen, z.d.119737

Overgenomen uit het eind-rapport, inv.nr. 178.

AA
Anonieme Alcoholisten
AAW
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Acbu
Adviescommissie bijzondere uitkeringen
AMP
Algemene Militaire Pensioenbond
AMW
Algemeen Maatschappelijk Werk
AOR
Algemene Oorlogsongevallenregeling (Indonesië)
Bego
Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
BNMO
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
BP
Buitengewoon Pensioen
BPR
Buitengewone Pensioenraad
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CCKP
Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
COVVS
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
CRBP
Centrale Raad voor de Behartiging van de Pensioenbelangen
CRM
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
DGMO
Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling
DIVOSA
Vereniging van Directeuren van Organen voor Sociale Arbeid
FIR
Fédération Internationale des Résistants
FZA
Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs
GSD
Gemeentelijke Sociale Dienst
Icodo
Informatie en Coördinatie Orgaan voor de Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen
IMP
Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie
Informatie-
Stichting Informatiecentrum voor door de oorlog
centum
Getroffenen
IPB
Indische Pensioenbond
JGG
Centrale Vereniging voor de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg
JMW
Stichting Joods Maatschappelijk Werk
Joint
Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening
KVeoO
Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht
LGV
Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen
MAIC
Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum
MOB
Medisch Opvoedkundig Bureau
MRC
Militair Revalidatie Centrum
MSD
Militair Sociale Dienst
NRMW
Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
NVAGG
Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
NVOS
Nederlandse Vereniging van Oorlogsslachtoffers
OPK
Joodse Oorlogspleegkinderen
PAI
Psycho-Analytisch Instituut
Pelita
Stichting Pelita
RI(A)GG
Regionaal Instituut voor (Ambulante) Geestelijke Gezondheidszorg
RO
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945
SIC
Stichting Introductie Consultatietraining
SCIIN
Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië-Nederland
THD
Telefonische Hulpdiensten
UR
Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers 1940-1945
V. en M.
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
v.o.
voortgezette opleiding maatschappelijk werk
WAC
Werk- en Adviescollege
WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WB
Werkgroep Burgeroorlogsslachtoffers
WBP
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
WUB
(voorgestelde) Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers
WUV
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Bijlage II: Specificatie van de externe rapporten, verslagen en dergelijke die als bijlagen bij de kopieën van de uitgegane stukken gevoegd zijn.

 

 • • "Neurosen bei Nachkommen ehemaliger KZ-Lager-Insassen", Aleksander Teutsch, Malgorzata Dominik.
 • • "Die sanitären Verhältnisse im Konzentrations-Kinderlager im Kodz" - Jozef Witkowski.
 • • "La délinquence juvénile chez l'enfant concentrationaire", Louis S. Copelman.
 • • "Les problèmes de la seconde génération", Marie-Louise Kahn.
 • • "Zur Problematik der Behandlungsfähigkeit der zweiten Generation", Emanuel Edel.
  1. "Zur Frage der wesentlichen Mitverursachung schizophrener Psychosen durch verfolgungsbedingte Extrembelastungen" Hans-Klaus Rose.
  2. "Die mitverursachende Wirkung verfolgungsabhängiger Einflüsse bei schizophrener Psychosen in kasuistischen Darstellungen", Mark Richartz.
  3. "Wissenschaftskritische und wissenschaftstheoretische Aspekte", E. Wulff.
 • • "Anfälle von paroxismaler Hypermnesie", Wanda Poltawska.
 • • "Etude sur l'état actuel, pscyho-sociologique, des enfants nés après le retour de déportation de leurs parents (père, mère, où les deux)", Nadine Heftler.
 • • "Probleme der zweiten Generation aus internistischer Sicht", Dorothea Schmidt.
 • • "Folgen des Krieges bei weiteren Generationen", Eliska Klimkova-Deutschova.
 • • "Ergebnisse der soziomedizinischen Untersuchungen der Nachkommenschaft der ehemaligen KZ-Häftling", Creslaw Kempisky.
 • • "Mortality in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Jan Haugersveen.
 • • "Stress and personality", Leo Eitinger.
 • • Project d'un centre de santé pour le prévention et le traitement des troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains" - Collectif Latino-américain du Travail Psycho-Social, (incompleet).
 • • "Les troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains".
 • • "Morbidity in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Bjorn M. Aasen.
 • • "Uber das Auftreten psychischer Schädigungen bei chilenischen Emigranten", K. Seidel.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "Het K.Z.-syndroom en de sociale omgeving", G. Hendriks.26
• "Maatschappelijke begeleiding aan verzetsslachtoffers en vervolgden", P. Versteeg.76
• Discussiestuk betreffende de medische, psycho-therapeutische en psycho-sociale hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, C.E. de Leeuw.76
• Verslag van de landelijke bijeenkomst te Amersfoort op 14 februari 1975 (de Sinaï-conferentie).76
• Concept-rapport betreffende het informatiebureau voor verzets-, vervolgings- en oorlogsslachtoffers, A.J. Meerding en J.A.M. van der Ligt.1188
• "De voorzieningen vanwege het Ministerie van Defensie voor de militaire oorlogsslachtoffers", E.E.N. Krans.16110
• Nota caseload onderzoek ten behoeve van Joods Maatschappelijk Werk, N. Boeken.35117
• "Het principe van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945".51922
• "De militair Sociale Dienst", J. Jochemus.100433

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "The confrontation with death", E. de Wind, International Journal of Psycho-analysis, nr. 49, 1968.266
• "Psycho-therapie", Tamar, Vrij Nederland, 1975 oktober 25.436
• Artikelen betreffende het proces tegen de ontvoerders van Dr. Tiede Herrema, 1977 maart.1007
• "De arts geconfronteerd met lijders aan het K.Z.-syndroom", L. van Ravensteyn, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, z.d.1027
• Herdenkingsnummer van het orgaan van het Nederlands Auschwitz Comité, 1976 januari 1.1188
• Artikelen betreffende de "Drie van Breda" z.d.1188
• "Buiten Groningen nauwelijks vaste universitaire grond voor biologische psychiatrie", Regten Zijthoff, 1976.1349
• "In geen enkel ander land is de theorie van het K.Z.-syndroom uitgevonden", G. van Westerlo, Vrij Nederland, 1976 mei 8.1349
• "Vervolgde, vervolger, verleden, deel 1-4", Ischa Meyer, Het Parool, 1976 mei.134, 1419
• "Terug op de Brug", P. van den Broecke, Algemeen Dagblad, 1976 mei 15.1349
• "Klinische lessen, sociale etnologie", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 119 nr. 16, 1975.1509
• "Biologische psychiatrie - de psychiatrie als medische discipline", H.M. van Praag, Intermediair, 12de jaargang, 1976 juli 30.15510
• "Discutabel CBS-onderzoek naar sterfte ex-concentrationairs", D. Heymans, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 juni 11.15510
• "K.Z.-syndroom, wat is er werkelijk met Eibert Meester aan de hand, het verzetsverleden van een meesterfantast", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1976 september 11.18212
• Artikelen naar aanleiding van een lezing van L. de Jong voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen over verzet en illegaliteit, P. van 't Veer en E. Werkman, Het Parool, 1976 september.18212
• "Waarom wij nog altijd pensioen willen - blijven doorwerken was fout", J. Slagter, Nederlands Auschwitz Comité, 20e jaar gang nr.25.20513
• "Regionaal opvangplan aangeboden aan omroepen", Tijdschrift voor Psychiatrie, 1976 oktober.20513
• 1e en 2e Communicatie-bulletin Vrijwilligersonderzoek, NiMaWo en Nederlandse Jeugd Gemeenschap, (c. 1975).24213
• "Oorlogsslachtoffers krijgen meer betaald", De Volkskrant, 1976 november 4.24213
• "Hulpverlening met leken-vrijwilligers", M. van der Meulen, Het Parool, 1976 oktober 29.24213
• "Rooie Chris", W.L. Brugsma, De Haagse Post, 1977 januari 18.32116
• "Survivors, children suffer from Holocaust trauma", Jerusalem Post, 1977 januari 2.32116
• "Prof. Mulder over Menten-belangen, delinquent soms onderschikt - ontzien van oorlogstrauma belangrijker", De Volkskrant, 1977 januari 2.32116
• Artikel naar aanleiding van persconferentie interim-rapport, 1977 maart.349, 36416, 17
• "De harde kern van de vijfde macht", J.J. Lindner, De Volkskrant, 1977 maart 12.34916
• "Van K.Z.-syndroom tot Exile-syndroom", H. Uilenbroek, De Volkskrant, 1977 april.364, 37617, 18
• "Van oorlogsslachtoffer werd problematiek niet begrepen - interview met prof. Bastiaans", K. Peereboom, Het Parool, 1977 maart 26.36417
• "Psychosomatische klachten - waar huisarts en patient vaak de mist in gaan", J. Stam. Intermediair, 13e jaargang, 1977 maart.36417
•"De affaires M., L. en P. en onze nationale gevoeligheden", H. Wijgh, De Nieuwe Linie, 1976 december 8.36417
• "Illegaliteit - de verzetsstrijd van Truus Menger", N. Rosenfeld, Vrij Nederland, 1977 februari 19.36417
• "Geen bezwaar tegen handel met eigentijds Hitler-bewind - importeurs willen meer Granny Smith invoeren", De Groene Amsterdammer, 1977 maart 16.36417
• "Humanistische geneeskunde; op weg naar een gezondheidszorg van de gehele mens", M.J. de Vries, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Pastorale werkers gaan vervolgden begeleiden", Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 december 10.37618
• "De omvang van de niet-universitaire geneeskunde in Nederland", P.A. van Dijk, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Wraak hoeft niet bitter te zijn, ze kan ook zoet smaken", interview met A. Herzberg, P. van der Eijk, De Tijd, 1977 april 15.37618
• Artikelen naar aanleiding van het boek "Nacht und Nebel", van F.B. Bakels, 1977 april.37618
• "Over de invloed van televisie op kijkers", D. van Tol, Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1977 mei 4.38518
• "K.Z.-syndroom, rampensyndroom en traumatische neurose", D. van Tol, Medisch Magazine, 1977 februari.38818
• "Het klinkt misschien hard, maar ieder vecht voor zichzelf", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Hoe antisemitisch is Nederland", J. van Tijn, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Het recht van de joodse overlevenden op een oorlogspensioen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 7.38818
• "Kinderen van NSB'ers worden wel geaccepteerd", M.A. van Isveldt, De Volkskrant, 1977 april 30.38818
• "Ik ben nog steeds bang", D. Walda, Avenue, 1977 mei 8.38818
• "Internist Dr. Herst helpt overlevenden Nazi-kampen", K. Peereboom, Het Parool, 1977 mei 4.38818
• "Er gebeurde iets vreemds met de ex-mariniers", A. Gisolf, Algemeen Dagblad, 1977 mei 4.38818
• "K.N.I.L.", B. Lulofs, De Telegraaf, 1977 april 4.38818
• "Over de gevolgen van een heimwee", G.Th. Rothuizen, Trouw, 1977 mei 7.38818
• "Judo, oftewel het niet trekken aan cliënten", A. de Lange, Tijdschrift voor Psychotherapie, z.d.40619
• "Dit zijn onze manieren", strip over de geschiedenis der zigeuners, Het Wiel, 1977 april.41219
• "De verschrikkingen zonder commentaar", L. de Buch, Vrij Nederland, 1977 juni 11.41219
• "Begeleiding van getuigen in het proces tegen de oorlogsmisdadiger L. te Roermond", H. Kok-Carstens en F. de Vries, 1977 mei.41219
• "De geboorte van de psychotherapeut", A.J. Heerma de Vos, De Haagse Post, 1977 juni 11.41219
• "Geen opvangcentrum voor herkauwers", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 juni.41219
• "Ereschuld; de begeleiding van oorlogsgetroffenen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 28.413, 47819, 21
•"Rapport over "verzetsman" vernietigend voor toetsingsbeleid", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 juli 30.478, 49821
• "Laat men bezwaren brengen waar ze horen - voorzitter Stichting '40-'45 over kwestie verzetspensioenen", Het Parool, 1977 augustus 6.47821
• "800 vergeten oorlogshelden wachten op gebaar van Den Haag", H.F. van Loon, De Telegraaf, 1977 juli 22.47821
• "Psychose waart door de verzetswereld - toekenning buitengewone pensioenen in opspraak", B. Bommels, Het Parool, 1977 juli 30.47821
• Artikel naar aanleiding van het afscheid van P. Versteeg, R. Katz, (1977).47821
• "Gesprek met Palestijnse gevangenen", De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Ex-K.N.I.L.-militairen blijven vechten voor gevangenschapssoldij", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 augustus 27.49821
• "Gezichtsverlies leidde tot overval Molukkers op Surinaamse soos", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 12.49821
• "Molukse Mythe", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 9.49821
• "Ben Snijder's heimwee naar het vroegere Indië", B. Dull, Het Parool, 1977 juli 11.49821
• "Als ik een Duitser passeer zie ik weer die hoera-petten" - interview met F. Bakels, T. Crijnen, De Tijd, 1977 juli 29.49821
• "Ellende hield na vrede niet op - interview met Dr. Meijering", Het Parool, 1977 augustus 16.49821
• "Oorlogservaring en onheilsprofetie", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 juli 2.49821
• "C.R.M. wil onderzoek naar rol pastores in hulpverlening", L. Groenveld, Welzijnsweekblad, 1977 juli 15.49821
• "Toen vroeger in Indië - boekbespreking "Zwarte Rijst", van H. Vervoort", A. Nuis, De Haagse Post, 1977 juli 9.49821
• "Sociale diensten helpen te weinig", De Volkskrant, 1977 augustus 26.49821
• "Begeleiding", lezersreactie op artikel over kommissie Köbben, De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Vergoeding van Kuur in beroep geëist - ziekenfonds weigert betaling", De Volkskrant, 1977 september 5.50422
• Artikel door H.J. Franken naar aanleiding van het overlijden van F. Sieksma, Vrij Nederland, 1977 september 3.51122
• "Huisarts en gijzeling", Medisch Contact, nr. 32, 1977.51122
• "Nazorg gegijzelden komt van noorden uit op gang", G.G.Z.-Gazet, nr. 77/4.51122
• "Aggravatie als geneeskundig probleem", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, 1964 februari 2.51422
• "Directie en late gevolgen van extreme belastingssituaties - het concentratiekamp", E. de Wind, z.d.51422
• "De Hitler-golven", H.J.A. Hofland, De Haagse Post, 1977 september 17.53023
• "Deskundigheidsbevordering nieuwe stijl eist te veel van de instellingen", F. Peterse, Welzijnsweekblad, 1977 september 16.53023
• "Moeder, wie heeft dat nummer op uw arm gezet?", H. Epstein, N.R.C./Handelsblad, 1977 september 1977.53023
• "Naar een diagnose van het gijzelingssyndroom en psychotherapie van gegijzelden", C. Kho-So, Tijdschrift voor Psychotherapie, 1977/5.53023
• "Hoofdtaken - Facultatieve taken" Medisch Contact, 1977 juni 17.53523
• "Een 'nieuw' vrijwilligersbeleid - interview met G. Hendriks", Attak, nr. 8, 1977 oktober.55924
• "Vrijwilligers doen "echt" werk", E. Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 oktober 3.55924
• "Plaag", De Volkskrant, 1977 september 14.55924
• "Centrum in Amsterdam voor K.Z.-patiënten", De Gooi- en Eemlander, 1977 oktober 12.55924
• "Ontmoetingsplaatsen voor lijders van K.Z.-syndroom", Provinciaal Zeeuwse Courant, 1977 oktober 11.55924
• "Dutch Doctors Monitor Trauma Victims", M. Seeger, The Los Angeles Times, 1977 oktober 3.55924
• "ANTWOORD zet VPRO aan het werk", De Volkskrant, 1977 november 15.57024
• "Wij moeten met Molukkers minderheidsbeleid voeren", Utrechts Nieuwblad, 1977 november 2.57024
• "Studie over opvang", Nederlands Auschwitz Comité, 1977 oktober.57024
• "A reporter in Germany - a backward look", D. Lang, The New Yorker, 1977 oktober 3.57524
• "Aanzien beroep (maatschappelijk werker) geschaad", B. Verleur, Het Parool, 1977 november 18.58725
• "Uiterste zorgvuldigheid betrachten", NVMW-Nieuws, 1977 november.58725
• "Pelita aan het woord - onderzoek naar behoefte immateriële hulp", Orgaan van de Indische Pensioenbond, 1977 november.58725
• "Kort geding verzet tegen Ischa Meijer", De Telegraaf, 1977 december 5.58725
• "Proef in Utrecht; ma.we. in weekeind", N.R.C./Handelsblad, 1977 december 5.68726
• "Begeleiding kankerpatiënten", Medisch Contact, nr. 32, 1977.68726
• "Als Nederlander naast de Zuidmolukkers", R. Giel, Intermediair, 1977 augustus 5.68726
• "Ons luilekkerland is voor zigeuners verboden gebied", M. Hilhorst, N.R.C./Handelsblad, 1977 december 12.68726
• "Nieuwe directrice Wilma Stein begint met grote droomwens", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.68726
• "Lichamelijke klachten bij volwassenen in mogelijk verband met psychotraumatische belevenissen in de vroege jeugd", J.J. van Bork, Tijdschrift voor Psychiatrie, z.d.69826
• "M. Goudeket voorzitter JMW", Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.76827
• "Maatschappelijke dienstverlening moet basisvoorziening worden", M. de Bruin, Welzijnsweekblad, 1978 januari 13.76827
• "De werkelijkheid van de trotse zigeuners is een verpauperende vervolging", W. Ellenbroek en H. Srabbing, De Volkskrant, 1977 december 31.76827
• "Buitenwereld blijf van Putten af", U. den Tex, Vrij Nederland, 1978 januari 7.76827
• "Zorg voor hen die de Holocaust overleefden" G. Hendriks, Trefpunt, nr. 12, 1977.76827
• "Wij en de Stichting 1940-1945 - Drempelvrees" De Anti-Fascist, 1e kwartaal 1978.88928
• "De tweede generatie gastarbeiders wordt zichtbaar - kinderen tussen twee kulturen" N. Soetens, De Groene Amsterdammer, 1978 januari 11.88928
• "Bedrijfsgeneeskunde dagen 1977", Tijdschrift voor sociale geneeskunde, nr. 21, 1977.88928
• "Collectieve therapie voor collectief trauma het post-holocaust-syndroom", J. Melkman, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 januari 11.88928
• "De opvang van familieleden van de gegijzelden in de trein bij De Punt", P. Kits, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 11/77.88928
• "W.U.V. moet steunen op solidariteit", E.A. Cohen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 februari 3.916, 96929, 31
• "De harde waarheid over rouwend Putten", A. Kalman, Gooi- en Eemlander, 1977 december 24.91629
• "GGZ ziet maatschappelijk werk nog niet zitten", Welzijnsweekblad, 1978 januari 20.91629
•"Individuele voorlichting op sociaal terrein noodzakelijk", Trefpunt, nr. 10, 1977 oktober.95131
• "Indische oorlogsslachtoffers vragen en masse steun", Het Vaderland, 1978 februari 21.95131
• "Stichting Pelita richt zich nu op immateriële hulp", De Volkskrant, 1978 februari 21.95131
• "Adviescommissie bepleit eerherstel vrijwilliger", Welzijnsweekblad, 1978 februari 17.96931
•"Landdag voor vrijwilligers in welzijnswerk", T. Detiger, De Telegraaf, 1978 maart 4.96931
• "W.U.V. dwingt vervolgden in ziekterol", A.J. van Niersen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 maart 10.96931
• "De Jongs achtste oorlogsdeel", J. Bank, De Volkskrant, 1978 maart 21.96931
• "Wanbegrip voor veel oorlogsslachtoffers onverteerbaar", De Kareoler, 3e jaargang, nr. 3, 1978 maart101634
• "De taak van de Stichting Pelita", Orgaan van de Bego, nr. 2, 1977 augustus.101634
• "Het hoofdstuk dat De Jong vergat", R. Tielman, De Groene Amsterdammer, 1978 maart 22.101634
• "Putten; zonde, straf en berusting", De Humanist, 1978 februari 15.101634
• "Nederlandse verzetsmensen in Keulen", B. Haveman, De Volkskrant, 1978 april 22.101634
• "Werk- en Advies-College van het Ministerie CRM", Chr.G. Walter, maandblad van Madjoe, 1978 april.101634
• "Pastoraat en psychotherapie - interview met C.H. Lindijer, Welzijnsweekblad, 1978 maart 24.101634
• "Is die oorlog dan nooit afgelopen?", I. Zwiers-Kluvers en E. van der Meulen-Kluvers, Avenue, 1978 mei.102334
• "Je moet zo'n training eens meemaken - interview met W. Zijlstra", G. de Haas, Welzijnsweekblad, 1978 mei 5.102334
• "Stichting ROM", Buchenwald Kontakt, 1978, 2e kwartaal.105035
• "Wim Meijer bij het tienjarig NiMaWo; bestuurders en onderzoekers hebben elkaar hard nodig", Welzijnsweekblad, 1978 juni 2.105035
• Artikelen naar aanleiding van het regeringsbesluit om het Icodo in te stellen, 1978.1098, 112036
• "Belgen zenden Holocaust uit", De Volkskrant, 1978 augustus 5.110136
• "Tros t.v. overweegt vertoning Holocaust", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 augustus 11.112036
• "Voor velen is de oorlog nog niet ten einde", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1978 augustus 18.114337
• "W.A.C. wil hulpverlening aan oorlogsgetroffenen verbreden", A. van Houten, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 september 1.114337
• "Fusie centra revalidatie van de baan", De Volkskrant, 1978 augustus 26.114337
• "K.Z.-syndroom: Oosterse versie", J.V. Teunissen, z.d.119737

Overgenomen uit het eind-rapport, inv.nr. 178.

AA
Anonieme Alcoholisten
AAW
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Acbu
Adviescommissie bijzondere uitkeringen
AMP
Algemene Militaire Pensioenbond
AMW
Algemeen Maatschappelijk Werk
AOR
Algemene Oorlogsongevallenregeling (Indonesië)
Bego
Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
BNMO
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
BP
Buitengewoon Pensioen
BPR
Buitengewone Pensioenraad
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CCKP
Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
COVVS
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
CRBP
Centrale Raad voor de Behartiging van de Pensioenbelangen
CRM
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
DGMO
Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling
DIVOSA
Vereniging van Directeuren van Organen voor Sociale Arbeid
FIR
Fédération Internationale des Résistants
FZA
Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs
GSD
Gemeentelijke Sociale Dienst
Icodo
Informatie en Coördinatie Orgaan voor de Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen
IMP
Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie
Informatie-
Stichting Informatiecentrum voor door de oorlog
centum
Getroffenen
IPB
Indische Pensioenbond
JGG
Centrale Vereniging voor de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg
JMW
Stichting Joods Maatschappelijk Werk
Joint
Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening
KVeoO
Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht
LGV
Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen
MAIC
Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum
MOB
Medisch Opvoedkundig Bureau
MRC
Militair Revalidatie Centrum
MSD
Militair Sociale Dienst
NRMW
Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
NVAGG
Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
NVOS
Nederlandse Vereniging van Oorlogsslachtoffers
OPK
Joodse Oorlogspleegkinderen
PAI
Psycho-Analytisch Instituut
Pelita
Stichting Pelita
RI(A)GG
Regionaal Instituut voor (Ambulante) Geestelijke Gezondheidszorg
RO
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945
SIC
Stichting Introductie Consultatietraining
SCIIN
Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië-Nederland
THD
Telefonische Hulpdiensten
UR
Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers 1940-1945
V. en M.
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
v.o.
voortgezette opleiding maatschappelijk werk
WAC
Werk- en Adviescollege
WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WB
Werkgroep Burgeroorlogsslachtoffers
WBP
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
WUB
(voorgestelde) Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers
WUV
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Bijlage III: Specificatie van de kranten- en tijdschriftartikelen die als bijlagen bij de kopieën van de uitgegane stukken gevoegd zijn.

 

 • • "Neurosen bei Nachkommen ehemaliger KZ-Lager-Insassen", Aleksander Teutsch, Malgorzata Dominik.
 • • "Die sanitären Verhältnisse im Konzentrations-Kinderlager im Kodz" - Jozef Witkowski.
 • • "La délinquence juvénile chez l'enfant concentrationaire", Louis S. Copelman.
 • • "Les problèmes de la seconde génération", Marie-Louise Kahn.
 • • "Zur Problematik der Behandlungsfähigkeit der zweiten Generation", Emanuel Edel.
  1. "Zur Frage der wesentlichen Mitverursachung schizophrener Psychosen durch verfolgungsbedingte Extrembelastungen" Hans-Klaus Rose.
  2. "Die mitverursachende Wirkung verfolgungsabhängiger Einflüsse bei schizophrener Psychosen in kasuistischen Darstellungen", Mark Richartz.
  3. "Wissenschaftskritische und wissenschaftstheoretische Aspekte", E. Wulff.
 • • "Anfälle von paroxismaler Hypermnesie", Wanda Poltawska.
 • • "Etude sur l'état actuel, pscyho-sociologique, des enfants nés après le retour de déportation de leurs parents (père, mère, où les deux)", Nadine Heftler.
 • • "Probleme der zweiten Generation aus internistischer Sicht", Dorothea Schmidt.
 • • "Folgen des Krieges bei weiteren Generationen", Eliska Klimkova-Deutschova.
 • • "Ergebnisse der soziomedizinischen Untersuchungen der Nachkommenschaft der ehemaligen KZ-Häftling", Creslaw Kempisky.
 • • "Mortality in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Jan Haugersveen.
 • • "Stress and personality", Leo Eitinger.
 • • Project d'un centre de santé pour le prévention et le traitement des troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains" - Collectif Latino-américain du Travail Psycho-Social, (incompleet).
 • • "Les troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains".
 • • "Morbidity in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Bjorn M. Aasen.
 • • "Uber das Auftreten psychischer Schädigungen bei chilenischen Emigranten", K. Seidel.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "Het K.Z.-syndroom en de sociale omgeving", G. Hendriks.26
• "Maatschappelijke begeleiding aan verzetsslachtoffers en vervolgden", P. Versteeg.76
• Discussiestuk betreffende de medische, psycho-therapeutische en psycho-sociale hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, C.E. de Leeuw.76
• Verslag van de landelijke bijeenkomst te Amersfoort op 14 februari 1975 (de Sinaï-conferentie).76
• Concept-rapport betreffende het informatiebureau voor verzets-, vervolgings- en oorlogsslachtoffers, A.J. Meerding en J.A.M. van der Ligt.1188
• "De voorzieningen vanwege het Ministerie van Defensie voor de militaire oorlogsslachtoffers", E.E.N. Krans.16110
• Nota caseload onderzoek ten behoeve van Joods Maatschappelijk Werk, N. Boeken.35117
• "Het principe van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945".51922
• "De militair Sociale Dienst", J. Jochemus.100433

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "The confrontation with death", E. de Wind, International Journal of Psycho-analysis, nr. 49, 1968.266
• "Psycho-therapie", Tamar, Vrij Nederland, 1975 oktober 25.436
• Artikelen betreffende het proces tegen de ontvoerders van Dr. Tiede Herrema, 1977 maart.1007
• "De arts geconfronteerd met lijders aan het K.Z.-syndroom", L. van Ravensteyn, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, z.d.1027
• Herdenkingsnummer van het orgaan van het Nederlands Auschwitz Comité, 1976 januari 1.1188
• Artikelen betreffende de "Drie van Breda" z.d.1188
• "Buiten Groningen nauwelijks vaste universitaire grond voor biologische psychiatrie", Regten Zijthoff, 1976.1349
• "In geen enkel ander land is de theorie van het K.Z.-syndroom uitgevonden", G. van Westerlo, Vrij Nederland, 1976 mei 8.1349
• "Vervolgde, vervolger, verleden, deel 1-4", Ischa Meyer, Het Parool, 1976 mei.134, 1419
• "Terug op de Brug", P. van den Broecke, Algemeen Dagblad, 1976 mei 15.1349
• "Klinische lessen, sociale etnologie", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 119 nr. 16, 1975.1509
• "Biologische psychiatrie - de psychiatrie als medische discipline", H.M. van Praag, Intermediair, 12de jaargang, 1976 juli 30.15510
• "Discutabel CBS-onderzoek naar sterfte ex-concentrationairs", D. Heymans, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 juni 11.15510
• "K.Z.-syndroom, wat is er werkelijk met Eibert Meester aan de hand, het verzetsverleden van een meesterfantast", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1976 september 11.18212
• Artikelen naar aanleiding van een lezing van L. de Jong voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen over verzet en illegaliteit, P. van 't Veer en E. Werkman, Het Parool, 1976 september.18212
• "Waarom wij nog altijd pensioen willen - blijven doorwerken was fout", J. Slagter, Nederlands Auschwitz Comité, 20e jaar gang nr.25.20513
• "Regionaal opvangplan aangeboden aan omroepen", Tijdschrift voor Psychiatrie, 1976 oktober.20513
• 1e en 2e Communicatie-bulletin Vrijwilligersonderzoek, NiMaWo en Nederlandse Jeugd Gemeenschap, (c. 1975).24213
• "Oorlogsslachtoffers krijgen meer betaald", De Volkskrant, 1976 november 4.24213
• "Hulpverlening met leken-vrijwilligers", M. van der Meulen, Het Parool, 1976 oktober 29.24213
• "Rooie Chris", W.L. Brugsma, De Haagse Post, 1977 januari 18.32116
• "Survivors, children suffer from Holocaust trauma", Jerusalem Post, 1977 januari 2.32116
• "Prof. Mulder over Menten-belangen, delinquent soms onderschikt - ontzien van oorlogstrauma belangrijker", De Volkskrant, 1977 januari 2.32116
• Artikel naar aanleiding van persconferentie interim-rapport, 1977 maart.349, 36416, 17
• "De harde kern van de vijfde macht", J.J. Lindner, De Volkskrant, 1977 maart 12.34916
• "Van K.Z.-syndroom tot Exile-syndroom", H. Uilenbroek, De Volkskrant, 1977 april.364, 37617, 18
• "Van oorlogsslachtoffer werd problematiek niet begrepen - interview met prof. Bastiaans", K. Peereboom, Het Parool, 1977 maart 26.36417
• "Psychosomatische klachten - waar huisarts en patient vaak de mist in gaan", J. Stam. Intermediair, 13e jaargang, 1977 maart.36417
•"De affaires M., L. en P. en onze nationale gevoeligheden", H. Wijgh, De Nieuwe Linie, 1976 december 8.36417
• "Illegaliteit - de verzetsstrijd van Truus Menger", N. Rosenfeld, Vrij Nederland, 1977 februari 19.36417
• "Geen bezwaar tegen handel met eigentijds Hitler-bewind - importeurs willen meer Granny Smith invoeren", De Groene Amsterdammer, 1977 maart 16.36417
• "Humanistische geneeskunde; op weg naar een gezondheidszorg van de gehele mens", M.J. de Vries, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Pastorale werkers gaan vervolgden begeleiden", Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 december 10.37618
• "De omvang van de niet-universitaire geneeskunde in Nederland", P.A. van Dijk, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Wraak hoeft niet bitter te zijn, ze kan ook zoet smaken", interview met A. Herzberg, P. van der Eijk, De Tijd, 1977 april 15.37618
• Artikelen naar aanleiding van het boek "Nacht und Nebel", van F.B. Bakels, 1977 april.37618
• "Over de invloed van televisie op kijkers", D. van Tol, Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1977 mei 4.38518
• "K.Z.-syndroom, rampensyndroom en traumatische neurose", D. van Tol, Medisch Magazine, 1977 februari.38818
• "Het klinkt misschien hard, maar ieder vecht voor zichzelf", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Hoe antisemitisch is Nederland", J. van Tijn, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Het recht van de joodse overlevenden op een oorlogspensioen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 7.38818
• "Kinderen van NSB'ers worden wel geaccepteerd", M.A. van Isveldt, De Volkskrant, 1977 april 30.38818
• "Ik ben nog steeds bang", D. Walda, Avenue, 1977 mei 8.38818
• "Internist Dr. Herst helpt overlevenden Nazi-kampen", K. Peereboom, Het Parool, 1977 mei 4.38818
• "Er gebeurde iets vreemds met de ex-mariniers", A. Gisolf, Algemeen Dagblad, 1977 mei 4.38818
• "K.N.I.L.", B. Lulofs, De Telegraaf, 1977 april 4.38818
• "Over de gevolgen van een heimwee", G.Th. Rothuizen, Trouw, 1977 mei 7.38818
• "Judo, oftewel het niet trekken aan cliënten", A. de Lange, Tijdschrift voor Psychotherapie, z.d.40619
• "Dit zijn onze manieren", strip over de geschiedenis der zigeuners, Het Wiel, 1977 april.41219
• "De verschrikkingen zonder commentaar", L. de Buch, Vrij Nederland, 1977 juni 11.41219
• "Begeleiding van getuigen in het proces tegen de oorlogsmisdadiger L. te Roermond", H. Kok-Carstens en F. de Vries, 1977 mei.41219
• "De geboorte van de psychotherapeut", A.J. Heerma de Vos, De Haagse Post, 1977 juni 11.41219
• "Geen opvangcentrum voor herkauwers", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 juni.41219
• "Ereschuld; de begeleiding van oorlogsgetroffenen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 28.413, 47819, 21
•"Rapport over "verzetsman" vernietigend voor toetsingsbeleid", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 juli 30.478, 49821
• "Laat men bezwaren brengen waar ze horen - voorzitter Stichting '40-'45 over kwestie verzetspensioenen", Het Parool, 1977 augustus 6.47821
• "800 vergeten oorlogshelden wachten op gebaar van Den Haag", H.F. van Loon, De Telegraaf, 1977 juli 22.47821
• "Psychose waart door de verzetswereld - toekenning buitengewone pensioenen in opspraak", B. Bommels, Het Parool, 1977 juli 30.47821
• Artikel naar aanleiding van het afscheid van P. Versteeg, R. Katz, (1977).47821
• "Gesprek met Palestijnse gevangenen", De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Ex-K.N.I.L.-militairen blijven vechten voor gevangenschapssoldij", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 augustus 27.49821
• "Gezichtsverlies leidde tot overval Molukkers op Surinaamse soos", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 12.49821
• "Molukse Mythe", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 9.49821
• "Ben Snijder's heimwee naar het vroegere Indië", B. Dull, Het Parool, 1977 juli 11.49821
• "Als ik een Duitser passeer zie ik weer die hoera-petten" - interview met F. Bakels, T. Crijnen, De Tijd, 1977 juli 29.49821
• "Ellende hield na vrede niet op - interview met Dr. Meijering", Het Parool, 1977 augustus 16.49821
• "Oorlogservaring en onheilsprofetie", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 juli 2.49821
• "C.R.M. wil onderzoek naar rol pastores in hulpverlening", L. Groenveld, Welzijnsweekblad, 1977 juli 15.49821
• "Toen vroeger in Indië - boekbespreking "Zwarte Rijst", van H. Vervoort", A. Nuis, De Haagse Post, 1977 juli 9.49821
• "Sociale diensten helpen te weinig", De Volkskrant, 1977 augustus 26.49821
• "Begeleiding", lezersreactie op artikel over kommissie Köbben, De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Vergoeding van Kuur in beroep geëist - ziekenfonds weigert betaling", De Volkskrant, 1977 september 5.50422
• Artikel door H.J. Franken naar aanleiding van het overlijden van F. Sieksma, Vrij Nederland, 1977 september 3.51122
• "Huisarts en gijzeling", Medisch Contact, nr. 32, 1977.51122
• "Nazorg gegijzelden komt van noorden uit op gang", G.G.Z.-Gazet, nr. 77/4.51122
• "Aggravatie als geneeskundig probleem", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, 1964 februari 2.51422
• "Directie en late gevolgen van extreme belastingssituaties - het concentratiekamp", E. de Wind, z.d.51422
• "De Hitler-golven", H.J.A. Hofland, De Haagse Post, 1977 september 17.53023
• "Deskundigheidsbevordering nieuwe stijl eist te veel van de instellingen", F. Peterse, Welzijnsweekblad, 1977 september 16.53023
• "Moeder, wie heeft dat nummer op uw arm gezet?", H. Epstein, N.R.C./Handelsblad, 1977 september 1977.53023
• "Naar een diagnose van het gijzelingssyndroom en psychotherapie van gegijzelden", C. Kho-So, Tijdschrift voor Psychotherapie, 1977/5.53023
• "Hoofdtaken - Facultatieve taken" Medisch Contact, 1977 juni 17.53523
• "Een 'nieuw' vrijwilligersbeleid - interview met G. Hendriks", Attak, nr. 8, 1977 oktober.55924
• "Vrijwilligers doen "echt" werk", E. Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 oktober 3.55924
• "Plaag", De Volkskrant, 1977 september 14.55924
• "Centrum in Amsterdam voor K.Z.-patiënten", De Gooi- en Eemlander, 1977 oktober 12.55924
• "Ontmoetingsplaatsen voor lijders van K.Z.-syndroom", Provinciaal Zeeuwse Courant, 1977 oktober 11.55924
• "Dutch Doctors Monitor Trauma Victims", M. Seeger, The Los Angeles Times, 1977 oktober 3.55924
• "ANTWOORD zet VPRO aan het werk", De Volkskrant, 1977 november 15.57024
• "Wij moeten met Molukkers minderheidsbeleid voeren", Utrechts Nieuwblad, 1977 november 2.57024
• "Studie over opvang", Nederlands Auschwitz Comité, 1977 oktober.57024
• "A reporter in Germany - a backward look", D. Lang, The New Yorker, 1977 oktober 3.57524
• "Aanzien beroep (maatschappelijk werker) geschaad", B. Verleur, Het Parool, 1977 november 18.58725
• "Uiterste zorgvuldigheid betrachten", NVMW-Nieuws, 1977 november.58725
• "Pelita aan het woord - onderzoek naar behoefte immateriële hulp", Orgaan van de Indische Pensioenbond, 1977 november.58725
• "Kort geding verzet tegen Ischa Meijer", De Telegraaf, 1977 december 5.58725
• "Proef in Utrecht; ma.we. in weekeind", N.R.C./Handelsblad, 1977 december 5.68726
• "Begeleiding kankerpatiënten", Medisch Contact, nr. 32, 1977.68726
• "Als Nederlander naast de Zuidmolukkers", R. Giel, Intermediair, 1977 augustus 5.68726
• "Ons luilekkerland is voor zigeuners verboden gebied", M. Hilhorst, N.R.C./Handelsblad, 1977 december 12.68726
• "Nieuwe directrice Wilma Stein begint met grote droomwens", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.68726
• "Lichamelijke klachten bij volwassenen in mogelijk verband met psychotraumatische belevenissen in de vroege jeugd", J.J. van Bork, Tijdschrift voor Psychiatrie, z.d.69826
• "M. Goudeket voorzitter JMW", Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.76827
• "Maatschappelijke dienstverlening moet basisvoorziening worden", M. de Bruin, Welzijnsweekblad, 1978 januari 13.76827
• "De werkelijkheid van de trotse zigeuners is een verpauperende vervolging", W. Ellenbroek en H. Srabbing, De Volkskrant, 1977 december 31.76827
• "Buitenwereld blijf van Putten af", U. den Tex, Vrij Nederland, 1978 januari 7.76827
• "Zorg voor hen die de Holocaust overleefden" G. Hendriks, Trefpunt, nr. 12, 1977.76827
• "Wij en de Stichting 1940-1945 - Drempelvrees" De Anti-Fascist, 1e kwartaal 1978.88928
• "De tweede generatie gastarbeiders wordt zichtbaar - kinderen tussen twee kulturen" N. Soetens, De Groene Amsterdammer, 1978 januari 11.88928
• "Bedrijfsgeneeskunde dagen 1977", Tijdschrift voor sociale geneeskunde, nr. 21, 1977.88928
• "Collectieve therapie voor collectief trauma het post-holocaust-syndroom", J. Melkman, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 januari 11.88928
• "De opvang van familieleden van de gegijzelden in de trein bij De Punt", P. Kits, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 11/77.88928
• "W.U.V. moet steunen op solidariteit", E.A. Cohen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 februari 3.916, 96929, 31
• "De harde waarheid over rouwend Putten", A. Kalman, Gooi- en Eemlander, 1977 december 24.91629
• "GGZ ziet maatschappelijk werk nog niet zitten", Welzijnsweekblad, 1978 januari 20.91629
•"Individuele voorlichting op sociaal terrein noodzakelijk", Trefpunt, nr. 10, 1977 oktober.95131
• "Indische oorlogsslachtoffers vragen en masse steun", Het Vaderland, 1978 februari 21.95131
• "Stichting Pelita richt zich nu op immateriële hulp", De Volkskrant, 1978 februari 21.95131
• "Adviescommissie bepleit eerherstel vrijwilliger", Welzijnsweekblad, 1978 februari 17.96931
•"Landdag voor vrijwilligers in welzijnswerk", T. Detiger, De Telegraaf, 1978 maart 4.96931
• "W.U.V. dwingt vervolgden in ziekterol", A.J. van Niersen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 maart 10.96931
• "De Jongs achtste oorlogsdeel", J. Bank, De Volkskrant, 1978 maart 21.96931
• "Wanbegrip voor veel oorlogsslachtoffers onverteerbaar", De Kareoler, 3e jaargang, nr. 3, 1978 maart101634
• "De taak van de Stichting Pelita", Orgaan van de Bego, nr. 2, 1977 augustus.101634
• "Het hoofdstuk dat De Jong vergat", R. Tielman, De Groene Amsterdammer, 1978 maart 22.101634
• "Putten; zonde, straf en berusting", De Humanist, 1978 februari 15.101634
• "Nederlandse verzetsmensen in Keulen", B. Haveman, De Volkskrant, 1978 april 22.101634
• "Werk- en Advies-College van het Ministerie CRM", Chr.G. Walter, maandblad van Madjoe, 1978 april.101634
• "Pastoraat en psychotherapie - interview met C.H. Lindijer, Welzijnsweekblad, 1978 maart 24.101634
• "Is die oorlog dan nooit afgelopen?", I. Zwiers-Kluvers en E. van der Meulen-Kluvers, Avenue, 1978 mei.102334
• "Je moet zo'n training eens meemaken - interview met W. Zijlstra", G. de Haas, Welzijnsweekblad, 1978 mei 5.102334
• "Stichting ROM", Buchenwald Kontakt, 1978, 2e kwartaal.105035
• "Wim Meijer bij het tienjarig NiMaWo; bestuurders en onderzoekers hebben elkaar hard nodig", Welzijnsweekblad, 1978 juni 2.105035
• Artikelen naar aanleiding van het regeringsbesluit om het Icodo in te stellen, 1978.1098, 112036
• "Belgen zenden Holocaust uit", De Volkskrant, 1978 augustus 5.110136
• "Tros t.v. overweegt vertoning Holocaust", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 augustus 11.112036
• "Voor velen is de oorlog nog niet ten einde", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1978 augustus 18.114337
• "W.A.C. wil hulpverlening aan oorlogsgetroffenen verbreden", A. van Houten, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 september 1.114337
• "Fusie centra revalidatie van de baan", De Volkskrant, 1978 augustus 26.114337
• "K.Z.-syndroom: Oosterse versie", J.V. Teunissen, z.d.119737

Overgenomen uit het eind-rapport, inv.nr. 178.

AA
Anonieme Alcoholisten
AAW
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Acbu
Adviescommissie bijzondere uitkeringen
AMP
Algemene Militaire Pensioenbond
AMW
Algemeen Maatschappelijk Werk
AOR
Algemene Oorlogsongevallenregeling (Indonesië)
Bego
Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
BNMO
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
BP
Buitengewoon Pensioen
BPR
Buitengewone Pensioenraad
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CCKP
Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
COVVS
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
CRBP
Centrale Raad voor de Behartiging van de Pensioenbelangen
CRM
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
DGMO
Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling
DIVOSA
Vereniging van Directeuren van Organen voor Sociale Arbeid
FIR
Fédération Internationale des Résistants
FZA
Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs
GSD
Gemeentelijke Sociale Dienst
Icodo
Informatie en Coördinatie Orgaan voor de Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen
IMP
Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie
Informatie-
Stichting Informatiecentrum voor door de oorlog
centum
Getroffenen
IPB
Indische Pensioenbond
JGG
Centrale Vereniging voor de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg
JMW
Stichting Joods Maatschappelijk Werk
Joint
Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening
KVeoO
Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht
LGV
Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen
MAIC
Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum
MOB
Medisch Opvoedkundig Bureau
MRC
Militair Revalidatie Centrum
MSD
Militair Sociale Dienst
NRMW
Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
NVAGG
Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
NVOS
Nederlandse Vereniging van Oorlogsslachtoffers
OPK
Joodse Oorlogspleegkinderen
PAI
Psycho-Analytisch Instituut
Pelita
Stichting Pelita
RI(A)GG
Regionaal Instituut voor (Ambulante) Geestelijke Gezondheidszorg
RO
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945
SIC
Stichting Introductie Consultatietraining
SCIIN
Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië-Nederland
THD
Telefonische Hulpdiensten
UR
Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers 1940-1945
V. en M.
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
v.o.
voortgezette opleiding maatschappelijk werk
WAC
Werk- en Adviescollege
WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WB
Werkgroep Burgeroorlogsslachtoffers
WBP
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
WUB
(voorgestelde) Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers
WUV
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Bijlage IV: Lijst van gebruikte afkortingen

 

 • • "Neurosen bei Nachkommen ehemaliger KZ-Lager-Insassen", Aleksander Teutsch, Malgorzata Dominik.
 • • "Die sanitären Verhältnisse im Konzentrations-Kinderlager im Kodz" - Jozef Witkowski.
 • • "La délinquence juvénile chez l'enfant concentrationaire", Louis S. Copelman.
 • • "Les problèmes de la seconde génération", Marie-Louise Kahn.
 • • "Zur Problematik der Behandlungsfähigkeit der zweiten Generation", Emanuel Edel.
  1. "Zur Frage der wesentlichen Mitverursachung schizophrener Psychosen durch verfolgungsbedingte Extrembelastungen" Hans-Klaus Rose.
  2. "Die mitverursachende Wirkung verfolgungsabhängiger Einflüsse bei schizophrener Psychosen in kasuistischen Darstellungen", Mark Richartz.
  3. "Wissenschaftskritische und wissenschaftstheoretische Aspekte", E. Wulff.
 • • "Anfälle von paroxismaler Hypermnesie", Wanda Poltawska.
 • • "Etude sur l'état actuel, pscyho-sociologique, des enfants nés après le retour de déportation de leurs parents (père, mère, où les deux)", Nadine Heftler.
 • • "Probleme der zweiten Generation aus internistischer Sicht", Dorothea Schmidt.
 • • "Folgen des Krieges bei weiteren Generationen", Eliska Klimkova-Deutschova.
 • • "Ergebnisse der soziomedizinischen Untersuchungen der Nachkommenschaft der ehemaligen KZ-Häftling", Creslaw Kempisky.
 • • "Mortality in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Jan Haugersveen.
 • • "Stress and personality", Leo Eitinger.
 • • Project d'un centre de santé pour le prévention et le traitement des troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains" - Collectif Latino-américain du Travail Psycho-Social, (incompleet).
 • • "Les troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains".
 • • "Morbidity in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Bjorn M. Aasen.
 • • "Uber das Auftreten psychischer Schädigungen bei chilenischen Emigranten", K. Seidel.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "Het K.Z.-syndroom en de sociale omgeving", G. Hendriks.26
• "Maatschappelijke begeleiding aan verzetsslachtoffers en vervolgden", P. Versteeg.76
• Discussiestuk betreffende de medische, psycho-therapeutische en psycho-sociale hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, C.E. de Leeuw.76
• Verslag van de landelijke bijeenkomst te Amersfoort op 14 februari 1975 (de Sinaï-conferentie).76
• Concept-rapport betreffende het informatiebureau voor verzets-, vervolgings- en oorlogsslachtoffers, A.J. Meerding en J.A.M. van der Ligt.1188
• "De voorzieningen vanwege het Ministerie van Defensie voor de militaire oorlogsslachtoffers", E.E.N. Krans.16110
• Nota caseload onderzoek ten behoeve van Joods Maatschappelijk Werk, N. Boeken.35117
• "Het principe van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945".51922
• "De militair Sociale Dienst", J. Jochemus.100433

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
bij briefnr.inv.nr.
• "The confrontation with death", E. de Wind, International Journal of Psycho-analysis, nr. 49, 1968.266
• "Psycho-therapie", Tamar, Vrij Nederland, 1975 oktober 25.436
• Artikelen betreffende het proces tegen de ontvoerders van Dr. Tiede Herrema, 1977 maart.1007
• "De arts geconfronteerd met lijders aan het K.Z.-syndroom", L. van Ravensteyn, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, z.d.1027
• Herdenkingsnummer van het orgaan van het Nederlands Auschwitz Comité, 1976 januari 1.1188
• Artikelen betreffende de "Drie van Breda" z.d.1188
• "Buiten Groningen nauwelijks vaste universitaire grond voor biologische psychiatrie", Regten Zijthoff, 1976.1349
• "In geen enkel ander land is de theorie van het K.Z.-syndroom uitgevonden", G. van Westerlo, Vrij Nederland, 1976 mei 8.1349
• "Vervolgde, vervolger, verleden, deel 1-4", Ischa Meyer, Het Parool, 1976 mei.134, 1419
• "Terug op de Brug", P. van den Broecke, Algemeen Dagblad, 1976 mei 15.1349
• "Klinische lessen, sociale etnologie", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 119 nr. 16, 1975.1509
• "Biologische psychiatrie - de psychiatrie als medische discipline", H.M. van Praag, Intermediair, 12de jaargang, 1976 juli 30.15510
• "Discutabel CBS-onderzoek naar sterfte ex-concentrationairs", D. Heymans, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 juni 11.15510
• "K.Z.-syndroom, wat is er werkelijk met Eibert Meester aan de hand, het verzetsverleden van een meesterfantast", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1976 september 11.18212
• Artikelen naar aanleiding van een lezing van L. de Jong voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen over verzet en illegaliteit, P. van 't Veer en E. Werkman, Het Parool, 1976 september.18212
• "Waarom wij nog altijd pensioen willen - blijven doorwerken was fout", J. Slagter, Nederlands Auschwitz Comité, 20e jaar gang nr.25.20513
• "Regionaal opvangplan aangeboden aan omroepen", Tijdschrift voor Psychiatrie, 1976 oktober.20513
• 1e en 2e Communicatie-bulletin Vrijwilligersonderzoek, NiMaWo en Nederlandse Jeugd Gemeenschap, (c. 1975).24213
• "Oorlogsslachtoffers krijgen meer betaald", De Volkskrant, 1976 november 4.24213
• "Hulpverlening met leken-vrijwilligers", M. van der Meulen, Het Parool, 1976 oktober 29.24213
• "Rooie Chris", W.L. Brugsma, De Haagse Post, 1977 januari 18.32116
• "Survivors, children suffer from Holocaust trauma", Jerusalem Post, 1977 januari 2.32116
• "Prof. Mulder over Menten-belangen, delinquent soms onderschikt - ontzien van oorlogstrauma belangrijker", De Volkskrant, 1977 januari 2.32116
• Artikel naar aanleiding van persconferentie interim-rapport, 1977 maart.349, 36416, 17
• "De harde kern van de vijfde macht", J.J. Lindner, De Volkskrant, 1977 maart 12.34916
• "Van K.Z.-syndroom tot Exile-syndroom", H. Uilenbroek, De Volkskrant, 1977 april.364, 37617, 18
• "Van oorlogsslachtoffer werd problematiek niet begrepen - interview met prof. Bastiaans", K. Peereboom, Het Parool, 1977 maart 26.36417
• "Psychosomatische klachten - waar huisarts en patient vaak de mist in gaan", J. Stam. Intermediair, 13e jaargang, 1977 maart.36417
•"De affaires M., L. en P. en onze nationale gevoeligheden", H. Wijgh, De Nieuwe Linie, 1976 december 8.36417
• "Illegaliteit - de verzetsstrijd van Truus Menger", N. Rosenfeld, Vrij Nederland, 1977 februari 19.36417
• "Geen bezwaar tegen handel met eigentijds Hitler-bewind - importeurs willen meer Granny Smith invoeren", De Groene Amsterdammer, 1977 maart 16.36417
• "Humanistische geneeskunde; op weg naar een gezondheidszorg van de gehele mens", M.J. de Vries, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Pastorale werkers gaan vervolgden begeleiden", Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1976 december 10.37618
• "De omvang van de niet-universitaire geneeskunde in Nederland", P.A. van Dijk, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.37618
• "Wraak hoeft niet bitter te zijn, ze kan ook zoet smaken", interview met A. Herzberg, P. van der Eijk, De Tijd, 1977 april 15.37618
• Artikelen naar aanleiding van het boek "Nacht und Nebel", van F.B. Bakels, 1977 april.37618
• "Over de invloed van televisie op kijkers", D. van Tol, Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1977 mei 4.38518
• "K.Z.-syndroom, rampensyndroom en traumatische neurose", D. van Tol, Medisch Magazine, 1977 februari.38818
• "Het klinkt misschien hard, maar ieder vecht voor zichzelf", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Hoe antisemitisch is Nederland", J. van Tijn, Vrij Nederland, 1977 mei 14.38818
• "Het recht van de joodse overlevenden op een oorlogspensioen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 7.38818
• "Kinderen van NSB'ers worden wel geaccepteerd", M.A. van Isveldt, De Volkskrant, 1977 april 30.38818
• "Ik ben nog steeds bang", D. Walda, Avenue, 1977 mei 8.38818
• "Internist Dr. Herst helpt overlevenden Nazi-kampen", K. Peereboom, Het Parool, 1977 mei 4.38818
• "Er gebeurde iets vreemds met de ex-mariniers", A. Gisolf, Algemeen Dagblad, 1977 mei 4.38818
• "K.N.I.L.", B. Lulofs, De Telegraaf, 1977 april 4.38818
• "Over de gevolgen van een heimwee", G.Th. Rothuizen, Trouw, 1977 mei 7.38818
• "Judo, oftewel het niet trekken aan cliënten", A. de Lange, Tijdschrift voor Psychotherapie, z.d.40619
• "Dit zijn onze manieren", strip over de geschiedenis der zigeuners, Het Wiel, 1977 april.41219
• "De verschrikkingen zonder commentaar", L. de Buch, Vrij Nederland, 1977 juni 11.41219
• "Begeleiding van getuigen in het proces tegen de oorlogsmisdadiger L. te Roermond", H. Kok-Carstens en F. de Vries, 1977 mei.41219
• "De geboorte van de psychotherapeut", A.J. Heerma de Vos, De Haagse Post, 1977 juni 11.41219
• "Geen opvangcentrum voor herkauwers", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 juni.41219
• "Ereschuld; de begeleiding van oorlogsgetroffenen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 28.413, 47819, 21
•"Rapport over "verzetsman" vernietigend voor toetsingsbeleid", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 juli 30.478, 49821
• "Laat men bezwaren brengen waar ze horen - voorzitter Stichting '40-'45 over kwestie verzetspensioenen", Het Parool, 1977 augustus 6.47821
• "800 vergeten oorlogshelden wachten op gebaar van Den Haag", H.F. van Loon, De Telegraaf, 1977 juli 22.47821
• "Psychose waart door de verzetswereld - toekenning buitengewone pensioenen in opspraak", B. Bommels, Het Parool, 1977 juli 30.47821
• Artikel naar aanleiding van het afscheid van P. Versteeg, R. Katz, (1977).47821
• "Gesprek met Palestijnse gevangenen", De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Ex-K.N.I.L.-militairen blijven vechten voor gevangenschapssoldij", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 augustus 27.49821
• "Gezichtsverlies leidde tot overval Molukkers op Surinaamse soos", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 12.49821
• "Molukse Mythe", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 9.49821
• "Ben Snijder's heimwee naar het vroegere Indië", B. Dull, Het Parool, 1977 juli 11.49821
• "Als ik een Duitser passeer zie ik weer die hoera-petten" - interview met F. Bakels, T. Crijnen, De Tijd, 1977 juli 29.49821
• "Ellende hield na vrede niet op - interview met Dr. Meijering", Het Parool, 1977 augustus 16.49821
• "Oorlogservaring en onheilsprofetie", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 juli 2.49821
• "C.R.M. wil onderzoek naar rol pastores in hulpverlening", L. Groenveld, Welzijnsweekblad, 1977 juli 15.49821
• "Toen vroeger in Indië - boekbespreking "Zwarte Rijst", van H. Vervoort", A. Nuis, De Haagse Post, 1977 juli 9.49821
• "Sociale diensten helpen te weinig", De Volkskrant, 1977 augustus 26.49821
• "Begeleiding", lezersreactie op artikel over kommissie Köbben, De Volkskrant, 1977 juli 9.49821
• "Vergoeding van Kuur in beroep geëist - ziekenfonds weigert betaling", De Volkskrant, 1977 september 5.50422
• Artikel door H.J. Franken naar aanleiding van het overlijden van F. Sieksma, Vrij Nederland, 1977 september 3.51122
• "Huisarts en gijzeling", Medisch Contact, nr. 32, 1977.51122
• "Nazorg gegijzelden komt van noorden uit op gang", G.G.Z.-Gazet, nr. 77/4.51122
• "Aggravatie als geneeskundig probleem", J.A. Weijel, Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, 1964 februari 2.51422
• "Directie en late gevolgen van extreme belastingssituaties - het concentratiekamp", E. de Wind, z.d.51422
• "De Hitler-golven", H.J.A. Hofland, De Haagse Post, 1977 september 17.53023
• "Deskundigheidsbevordering nieuwe stijl eist te veel van de instellingen", F. Peterse, Welzijnsweekblad, 1977 september 16.53023
• "Moeder, wie heeft dat nummer op uw arm gezet?", H. Epstein, N.R.C./Handelsblad, 1977 september 1977.53023
• "Naar een diagnose van het gijzelingssyndroom en psychotherapie van gegijzelden", C. Kho-So, Tijdschrift voor Psychotherapie, 1977/5.53023
• "Hoofdtaken - Facultatieve taken" Medisch Contact, 1977 juni 17.53523
• "Een 'nieuw' vrijwilligersbeleid - interview met G. Hendriks", Attak, nr. 8, 1977 oktober.55924
• "Vrijwilligers doen "echt" werk", E. Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 oktober 3.55924
• "Plaag", De Volkskrant, 1977 september 14.55924
• "Centrum in Amsterdam voor K.Z.-patiënten", De Gooi- en Eemlander, 1977 oktober 12.55924
• "Ontmoetingsplaatsen voor lijders van K.Z.-syndroom", Provinciaal Zeeuwse Courant, 1977 oktober 11.55924
• "Dutch Doctors Monitor Trauma Victims", M. Seeger, The Los Angeles Times, 1977 oktober 3.55924
• "ANTWOORD zet VPRO aan het werk", De Volkskrant, 1977 november 15.57024
• "Wij moeten met Molukkers minderheidsbeleid voeren", Utrechts Nieuwblad, 1977 november 2.57024
• "Studie over opvang", Nederlands Auschwitz Comité, 1977 oktober.57024
• "A reporter in Germany - a backward look", D. Lang, The New Yorker, 1977 oktober 3.57524
• "Aanzien beroep (maatschappelijk werker) geschaad", B. Verleur, Het Parool, 1977 november 18.58725
• "Uiterste zorgvuldigheid betrachten", NVMW-Nieuws, 1977 november.58725
• "Pelita aan het woord - onderzoek naar behoefte immateriële hulp", Orgaan van de Indische Pensioenbond, 1977 november.58725
• "Kort geding verzet tegen Ischa Meijer", De Telegraaf, 1977 december 5.58725
• "Proef in Utrecht; ma.we. in weekeind", N.R.C./Handelsblad, 1977 december 5.68726
• "Begeleiding kankerpatiënten", Medisch Contact, nr. 32, 1977.68726
• "Als Nederlander naast de Zuidmolukkers", R. Giel, Intermediair, 1977 augustus 5.68726
• "Ons luilekkerland is voor zigeuners verboden gebied", M. Hilhorst, N.R.C./Handelsblad, 1977 december 12.68726
• "Nieuwe directrice Wilma Stein begint met grote droomwens", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.68726
• "Lichamelijke klachten bij volwassenen in mogelijk verband met psychotraumatische belevenissen in de vroege jeugd", J.J. van Bork, Tijdschrift voor Psychiatrie, z.d.69826
• "M. Goudeket voorzitter JMW", Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 1977.76827
• "Maatschappelijke dienstverlening moet basisvoorziening worden", M. de Bruin, Welzijnsweekblad, 1978 januari 13.76827
• "De werkelijkheid van de trotse zigeuners is een verpauperende vervolging", W. Ellenbroek en H. Srabbing, De Volkskrant, 1977 december 31.76827
• "Buitenwereld blijf van Putten af", U. den Tex, Vrij Nederland, 1978 januari 7.76827
• "Zorg voor hen die de Holocaust overleefden" G. Hendriks, Trefpunt, nr. 12, 1977.76827
• "Wij en de Stichting 1940-1945 - Drempelvrees" De Anti-Fascist, 1e kwartaal 1978.88928
• "De tweede generatie gastarbeiders wordt zichtbaar - kinderen tussen twee kulturen" N. Soetens, De Groene Amsterdammer, 1978 januari 11.88928
• "Bedrijfsgeneeskunde dagen 1977", Tijdschrift voor sociale geneeskunde, nr. 21, 1977.88928
• "Collectieve therapie voor collectief trauma het post-holocaust-syndroom", J. Melkman, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 januari 11.88928
• "De opvang van familieleden van de gegijzelden in de trein bij De Punt", P. Kits, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 11/77.88928
• "W.U.V. moet steunen op solidariteit", E.A. Cohen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 februari 3.916, 96929, 31
• "De harde waarheid over rouwend Putten", A. Kalman, Gooi- en Eemlander, 1977 december 24.91629
• "GGZ ziet maatschappelijk werk nog niet zitten", Welzijnsweekblad, 1978 januari 20.91629
•"Individuele voorlichting op sociaal terrein noodzakelijk", Trefpunt, nr. 10, 1977 oktober.95131
• "Indische oorlogsslachtoffers vragen en masse steun", Het Vaderland, 1978 februari 21.95131
• "Stichting Pelita richt zich nu op immateriële hulp", De Volkskrant, 1978 februari 21.95131
• "Adviescommissie bepleit eerherstel vrijwilliger", Welzijnsweekblad, 1978 februari 17.96931
•"Landdag voor vrijwilligers in welzijnswerk", T. Detiger, De Telegraaf, 1978 maart 4.96931
• "W.U.V. dwingt vervolgden in ziekterol", A.J. van Niersen, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 maart 10.96931
• "De Jongs achtste oorlogsdeel", J. Bank, De Volkskrant, 1978 maart 21.96931
• "Wanbegrip voor veel oorlogsslachtoffers onverteerbaar", De Kareoler, 3e jaargang, nr. 3, 1978 maart101634
• "De taak van de Stichting Pelita", Orgaan van de Bego, nr. 2, 1977 augustus.101634
• "Het hoofdstuk dat De Jong vergat", R. Tielman, De Groene Amsterdammer, 1978 maart 22.101634
• "Putten; zonde, straf en berusting", De Humanist, 1978 februari 15.101634
• "Nederlandse verzetsmensen in Keulen", B. Haveman, De Volkskrant, 1978 april 22.101634
• "Werk- en Advies-College van het Ministerie CRM", Chr.G. Walter, maandblad van Madjoe, 1978 april.101634
• "Pastoraat en psychotherapie - interview met C.H. Lindijer, Welzijnsweekblad, 1978 maart 24.101634
• "Is die oorlog dan nooit afgelopen?", I. Zwiers-Kluvers en E. van der Meulen-Kluvers, Avenue, 1978 mei.102334
• "Je moet zo'n training eens meemaken - interview met W. Zijlstra", G. de Haas, Welzijnsweekblad, 1978 mei 5.102334
• "Stichting ROM", Buchenwald Kontakt, 1978, 2e kwartaal.105035
• "Wim Meijer bij het tienjarig NiMaWo; bestuurders en onderzoekers hebben elkaar hard nodig", Welzijnsweekblad, 1978 juni 2.105035
• Artikelen naar aanleiding van het regeringsbesluit om het Icodo in te stellen, 1978.1098, 112036
• "Belgen zenden Holocaust uit", De Volkskrant, 1978 augustus 5.110136
• "Tros t.v. overweegt vertoning Holocaust", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 augustus 11.112036
• "Voor velen is de oorlog nog niet ten einde", E. van Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1978 augustus 18.114337
• "W.A.C. wil hulpverlening aan oorlogsgetroffenen verbreden", A. van Houten, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 september 1.114337
• "Fusie centra revalidatie van de baan", De Volkskrant, 1978 augustus 26.114337
• "K.Z.-syndroom: Oosterse versie", J.V. Teunissen, z.d.119737

Overgenomen uit het eind-rapport, inv.nr. 178.

AA
Anonieme Alcoholisten
AAW
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Acbu
Adviescommissie bijzondere uitkeringen
AMP
Algemene Militaire Pensioenbond
AMW
Algemeen Maatschappelijk Werk
AOR
Algemene Oorlogsongevallenregeling (Indonesië)
Bego
Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee
BNMO
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
BP
Buitengewoon Pensioen
BPR
Buitengewone Pensioenraad
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CCKP
Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
COVVS
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
CRBP
Centrale Raad voor de Behartiging van de Pensioenbelangen
CRM
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
DGMO
Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling
DIVOSA
Vereniging van Directeuren van Organen voor Sociale Arbeid
FIR
Fédération Internationale des Résistants
FZA
Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs
GSD
Gemeentelijke Sociale Dienst
Icodo
Informatie en Coördinatie Orgaan voor de Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen
IMP
Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie
Informatie-
Stichting Informatiecentrum voor door de oorlog
centum
Getroffenen
IPB
Indische Pensioenbond
JGG
Centrale Vereniging voor de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg
JMW
Stichting Joods Maatschappelijk Werk
Joint
Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening
KVeoO
Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht
LGV
Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen
MAIC
Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum
MOB
Medisch Opvoedkundig Bureau
MRC
Militair Revalidatie Centrum
MSD
Militair Sociale Dienst
NRMW
Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
NVAGG
Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
NVOS
Nederlandse Vereniging van Oorlogsslachtoffers
OPK
Joodse Oorlogspleegkinderen
PAI
Psycho-Analytisch Instituut
Pelita
Stichting Pelita
RI(A)GG
Regionaal Instituut voor (Ambulante) Geestelijke Gezondheidszorg
RO
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945
SIC
Stichting Introductie Consultatietraining
SCIIN
Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië-Nederland
THD
Telefonische Hulpdiensten
UR
Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers 1940-1945
V. en M.
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
v.o.
voortgezette opleiding maatschappelijk werk
WAC
Werk- en Adviescollege
WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WB
Werkgroep Burgeroorlogsslachtoffers
WBP
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
WUB
(voorgestelde) Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers
WUV
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in