Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rijksdienst Uitvoering Werken

2.15.18
R.H.J. Stultjens
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.18
Auteur: R.H.J. Stultjens
Nationaal Archief, Den Haag
1983
CC0

Periode:

1937-1955
merendeel 1945-1954

Omvang:

3,40 meter; 293 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken, kortweg D.U.W. genoemd, werd in mei 1945 ingesteld. de nieuwe naam D.U.W. moest de slechte bijklank van de oude vooroorlogse Dienst 'Werkverruiming' doen vergeten, die de associatie met werkloosheid opriep. Het doel bleef echter min of meer hetzelfde: Uitvoering van projecten ten einde nuttige arbeid te verschaffen aan werklozen. In 1952 werd bepaald dat de Rijksdienst een afdeling werd van het Ministerie van Sociale Zaken. De D.U.W. voerde geen werken in eigen beheer uit, maar maakte gebruik van uitvoerende lichamen.
De in het archief aanwezige dossiers gaan hoofdzakelijk over de financiële afwikkeling van de projecten, dossiers die uitsluitend gaan over de technische kant van de werken zou men kunnen aantreffen in de archieven van de uitvoerende lichamen.

Archiefvormers:

  • Centrale Commissie van Advies voor DUW-aangelegenheden
  • Commissie van Advies voor de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken
  • Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (DUW)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Zie voor de archieven van de voorlopers van de D.U.W.:

2.15.02 Het werkfonds 1934

2.15.28 Rijksdienst voor de Werkverruiming

Deze bevinden zich eveneens in het Nationaal Archief

Voor wat betreft de uitvoering van de door de D.U.W. gesubsidieerde werken, moet men geen dossiers verwachten, die uitsluitend gaan over de technische kant van die werken. Dergelijke dossiers zou men kunnen aantreffen in de archieven van de uitvoerende lichamen. De aanwezige dossiers gaan hoofdzakelijk over de financiële afwikkeling. Van het Twiskeplan daarentegen treft men naast de financiële bescheiden o.a. ook verslagen van verrichte werkzaamheden aan en enkele kaarten. De reden waarom er ook technische gegevens van dit werk zich in het archief van de D.U.W. bevinden kan gelegen zijn in het feit, dat het Rijk een grote invloed had op de voortgang der werkzaamheden.

Dossiers betreffende werkobjecten (w.o. enkele Werkfondswerken) en uitvoerende lichamen, die tot na 1954 doorliepen, zijn overgedragen aan het historisch archief van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening. Indien men de archieven van de uitvoerende lichamen wil inzien, dient men zich op de hoogte te stellen of de archieven zijn overgedragen aan het Rijksarchief in de provincie. Voor het archief van ontginningsmaatschappij "Land van Vollenhove" kan men terecht bij het Rijksarchief in de provincie Overijssel.

De financiële boekhouding werd niet aangetroffen. Voor begrotingen kan men terecht bij de Tweede Kamer.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in