Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned. Onderwijs Film

2.14.68
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.68
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1941-1969

Omvang:

2.13 meter; 60 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Stichting Nederlandse Onderwijs Film (NOF) werd opgericht tijdens de Duitse bezetting. Onder toezicht van het Departement van Onderwijs zouden films geproduceerd en gedistribueerd moeten worden voor vertoning op scholen. Tijdens WOII wist het departement door de productie van eigen films de Duitse Nationaal-Socialistische propagandafilms buiten de klaslokalen te houden. Na de oorlog werd de organisatie aangepast aan de tijd, en ging zelfstandig van het departement films produceren. In 1969 werden nieuwe statuten aanvaard door het bestuur waarbij de naam werd gewijzigd in 'Stichting Nederlands Instituut voor Audiovisuele Media voor het Onderwijs', (NIAM).
Het archief bevat o.a. stukken betreffende de organistie, filmaangelegenheden, de naoorlogse zuivering, diverse filminstellingen, en documentatie (instructieboekjes, affiches, brochures).

Archiefvormers:

  • Ministerie van OCW / Stichting "Nederlandse Onderwijs Film" (NOF), 1941-1969
  • A.A. Schoevers

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in