Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ereraden v.d. Kunst

2.14.46
E.P. Veltkamp, C.D.E.M. Vierling
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.46
Auteur: E.P. Veltkamp, C.D.E.M. Vierling
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1939-1952
merendeel 1945-1952

Omvang:

1.20 meter; 258 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Er waren zes ereraden: architectuur, beeldende kunsten, letterkunde, muziek, toneel (inclusief dans en film) en (later) amusements- en kleinkunstenaars. Vanaf 1948 werd de zuivering overgenomen door de Centrale Raad voor de Kunst, die ook beroepsprocedures afwikkelde van personen aan wie na de oorlog een beroepsverbod was opgelegd. Het archief bevat materiaal over de organisatie en werkwijze van alle instanties die met de kunstzuivering te maken hebben gehad. Aan het archief zijn een aantal stukken toegevoegd uit het archief van het Kabinet van het ministerie van OKW betreffende de kunstzuivering. Het grootste deel van het archief bestaat uit persoonsdossiers met zaken en beroepszaken van architecten, musici, toneelspelers, dansers, componisten, schrijvers, schilders en beeldende kunstenaars.
Bezoekers krijgen microfilms en -fiches van dit archief ter inzage.

Archiefvormers:

  • Bureau der Verenigde Eereraden voor kunstenaarsberoepen
  • Centrale Ereraad voor de Kunst
  • Ereraden voor de Kunst

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nog maar een keer dan: deze inventaris is door mij geschreven in 1988 en later aangevuld door C.D.E.M. Vierling. De CAS noemt zich hier nu auteur, maar dit is dus gewoon auteursrechtenschending. De namen van Vierling en mij worden nergens genoemd in de inventaris. Zie voorts, bijvoorbeeld in PiCarta: E.P. Veltkamp, C.D.E.M. Vierling, "Inventaris van de archieven van de Ereraden voor de Kunst en de Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-1952". Zoetermeer, 1993.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in