Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Auteur: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2.10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De onderhavige inventaris bestaat met name uit archiefbescheiden die betrekking hebben op de organisatie van CFI en de beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering. Dit laatste betreft voornamelijk archiefbescheiden die betrekking hebben op de opname van onderwijsinstellingen in de Plannen van Spreiding en Situering (PSS). Dit vindt zijn oorsprong in een beslissing van de Tweede Kamer uit 1991 om over te gaan tot schaalvergroting in het volwassenenonderwijs.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het volwassenenonderwijs georganiseerd in grote aantallen scholen en schooltjes, projecten, buurthuizen, centra en wat dies meer zij, alle met beperkte aantallen deelnemers. Op inhoudelijke en sturingsgronden en om redenen van efficiëntie ging de overheid in de jaren tachtig tot schaalvergroting over. Opleidingen werden op inhoudelijke gronden samengevoegd.

PSS moest leiden tot een herschikking van de bestaande scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) en bedrijfsbegeleidend onderwijs (BBO). De clustering van onderwijsvoorzieningen leidde tot de vorming van regionale opleidingencentra (ROC). In 1991 werd door de Minister van OCW de Hoofdlijnennotitie ROC's vastgesteld, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de vorming van ROC's. In 1992 werd deze notitie herzien. De bevoegde gezagen konden vanaf dat moment verzoeken indienen bij CFI tot opname van VAVO- of BBO-scholen in de Plannen van spreiding en situering, waardoor ze voor bekostiging in aanmerking kwamen.

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in