Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Auteur: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2,10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

De volgende selectielijsten zijn gebruikt voor de selectie van het archief:

  • 072 - Overheidspersoneel, arbeidsverhoudingen bij de overheid, 1945-1995 (1997) (Stcrt. 16 oktober 2001, nr. 200);
  • 143 - Organisatie van de Rijksoverheid, 1945-1999 (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245);
  • 168 - P-direct mens en werk, vanaf 1945 (Stcrt. 20 november 2007, nr. 225);
  • 191 - Centrale Financiën Instellingen 1992–heden, (Stcrt. 21 januari 2009, nr. 13).

Er is voornamelijk gebruik gemaakt van de selectielijst van de Centrale Financiën Instellingen. Omdat CFI een uitvoeringsorganisatie betreft is de neerslag hiervan voor het grootste deel als te vernietigen gewaardeerd. De overige selectielijsten zijn gebruikt voor personeelsaangelegenheden, informatievoorziening en archiefbescheiden met betrekking tot algemene organisatorische processen. Wat uit onderhavig archiefblok bewaard is gebleven zijn archiefbescheiden met betrekking tot de uitvoering van beleid op hoofdlijnen, de verantwoording van beleid en de oprichting en reorganisatie van CFI. Het archiefblok besloeg in totaal ongeveer 64,375 meter. Na selectie bleef circa 2,625 strekkende meter te bewaren over, de rest is vernietigd of wordt te zijner tijd vernietigd.

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in