Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

OCW / CFI

2.14.100
Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.100
Auteur: Doc-Direkt
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1990-2001
merendeel 1992-2000

Omvang:

2.10 meter; 156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bestaat met name uit archiefbescheiden met betrekking tot de organisatie van Centrale Financiën Instellingen en beleidsvorming met betrekking tot de taakuitvoering

Archiefvormers:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Centrale Financiën Instellingen

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In 1991 kreeg het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te maken met een zeer ingrijpende reorganisatie. De oude directoraten-generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs, voor het Voortgezet Onderwijs, voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, voor de Diensten Onderwijs en Inspectie, en voor Wetenschapsbeleid, werden opgeheven en daarvoor kwamen in de plaats drie nieuwe onderdelen. Dat waren de Velddirecties, de Uitvoeringsorganisatie en de Onderwijsinspectie. Met deze reorganisatie werd gevolg gegeven aan het voornemen van de toenmalige minister Ritzen die stelde dat beleid en uitvoering moesten worden gescheiden.

Binnen de Uitvoeringsorganisatie kreeg de nieuwe hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de rechtmatige toedeling van financiële middelen aan de afzonderlijke instellingen voor onderwijs, onderzoek en verzorging. De hoofddirectie werd samengesteld uit drie directies: Concern (staf), ForMa (formatie en materiele bekostiging) en Infra (huisvesting). Daarmee is de afkorting CFI verklaard. Uiteindelijk kreeg de afkorting de betekenis ‘Centrale Financiën Instellingen’. Tegenwoordig wordt alleen de afkorting CFI als naam gebruikt. In 1996 vond er wederom een reorganisatie plaats. CFI werd omgevormd tot agentschap. Bij deze omvorming heeft geen afsluiting van het archief van de hoofddirectie CFI plaatsgevonden. Met andere woorden, de archieven van de hoofddirectie en het agentschap lopen in elkaar over.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in