Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nederlandse Cie. Ikonografische Documentatie

2.14.07
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.07
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1944-1977
merendeel 1952-1977

Omvang:

0.10 meter; 13 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Nederlandse Commissie voor Ikonographische Documentatie is in 1929 ingesteld met als doel het registreren van schilderijen, tekeningen, prenten, kaarten en portretten zodat dit materiaal gebruikt zou kunnen worden bij het illusteren van historische publicaties. Het archief bevat o.a. stukken betreffende de organisatie, verslagen van bijeenkomsten van de Internationale Ikonografische Commissie, reproducties van portretten van leden van het geslacht Van Voorst tot Voorst en documentatie betreffende de commissie.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Commissie van Ikonografische Documentatie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in