Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Isp. Gymnasiaal Onderwijs

2.14.02
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.02
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1972
CC0

Periode:

1877-1958

Omvang:

2,70 meter; 311 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat ingekomen stukken, registers en doorslagen van uitgegane stukken, en stukken betreffende onder meer wettelijke regelingen, het leerplan voor gymnasia, eindexamens, onderwijzend personeel en leerlingen. Daarnaast bevat het een serie stukken betreffende afzonderlijke scholen, geordend per school en per plaats. Het archief is niet volledig.

Archiefvormers:

  • Inspectie van het Gymnasiaal Onderwijs

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief bestond oorspronkelijk uit drie gedeelten: een serie agenda's, registers en doorslagen van uitgaande brieven, een reeks ingekomen brieven en een verzameling rubrieksgewijs per school geordende stukken. De series doorslagen van uitgaande stukken, die van een correspondentienummer waren voorzien, werden in de oorspronkelijke chronologische orde gehandhaafd. Bij de ingekomen stukken bleek dit echter niet doenlijk, omdat er binnen de reeks kleine dossiers waren gevormd en de briefwisseling na schoning niet zelden een zaaksgewijze samenhang vertoonde, die nog werd versterkt door het feit dat de inspecteurs de neiging hadden, hun conceptantwoorden op de ingekomen stukken te schrijven; deze reeks is dus zoveel mogelijk zaaksgewijs, zo nodig rubrieksgewijs uitgesplitst en gesystematiseerd. De per school gevormde reeksen werden intact gelaten, behoudens enkele dossiers, die uit de oorspronkelijke volgorde werden gelicht en binnen de rubriek apart beschreven; het resultaat van deze ordening is, dat zich talrijke "schoolarchiefjes" vormden, die een belangrijke aanvullende informatiebron kunnen zijn over de geschiedenis van de geïnspecteerde gymnasia.

Teneinde de individuele belangen van personen te beschermen is besloten om stukken die nog levende personen betreffen, niet ter inzage te geven.(

Correspondentie van de IIe Afdeling, 1972 D 12.12.

)

Het archief werd in 1972 geïnventariseerd door Drs. J.A.A. Bervoets, chartermeester van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in