Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Commandant Zeemacht Ned.-Ind.

2.13.72
A.M.C. van Dissel
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.72
Auteur: A.M.C. van Dissel
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1942-1950
merendeel 1945-1950

Omvang:

31,45 meter; 2297 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië (1945-1950), die was belast met de dagelijkse leiding, bevat stukken in het kader van organisatie en administratie. Omtrent het personeel, zowel militair als burger, zijn er bescheiden omtrent de personeelssterkte, werving en opleiding en onderzoek naar gedragingen. Met betrekking tot de taakstelling zijn er stukken over de Tweede Wereldoorlog; reisverslagen van schepen; het algemeen bestuur van Nederlands-Indië (het militair gezag, de onafhankelijkheid en oorlogsvoering); Japan; verrichtingen van het Korps Mariniers en het KNIL; vlootorders en instructies, voorlichtingsdienst, inlichtingendiensten en veiligheid; reisverslagen en politieke informatie c.q. rapportage (over internationale ontwikkelingen); de militaire liaison; scheepvaart, zeevervoer en luchttransport; operatierapporten en het diverse materieel (schepen, vliegtuigen, gebouwen etc.). Verder bevat het archief de gedeponeerde archieven van de Commandeur van Soerabaja en van de Marine Luchtvaartdienst in het Oosten.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie, Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië (1942) 1945-1950

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van afkortingen

ALRI
Angkatan Laoet Republik Indonesia
BDZ
bevelhebber der Zeestrijdkrachten
BSO
bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten
CZMNI
commandant (der) Zeemacht in Nederlands-Indië
CZMO
commandant (der) Zeemacht in het Oosten
HDML
Harbour Defence Motor Launch
KNIL
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
LCM
Landing Craft Material/Mechanic
LCT
Landing Craft Tank
MCA
marinecommandement Australië
MCC
marinecommandement Colombo
MLD
Marineluchtvaartdienst
MLO
Marine Liaison Officer
MTCGO
Maritiem Commando Grote Oost
MTCS
Maritiem Commando Soerabaja
NICA
Netherlands Indies Civil Administration
NOIC
Naval Officer in Charge
OAZ
Oudst Aanwezend Zeeofficier
OVW
oorlogsvrijwilliger
VKMI
vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië
VN
Verenigde Naties

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in