Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Commandant Zeemacht Ned.-Ind.

2.13.72
A.M.C. van Dissel
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.72
Auteur: A.M.C. van Dissel
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1942-1950
merendeel 1945-1950

Omvang:

31,45 meter; 2297 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië (1945-1950), die was belast met de dagelijkse leiding, bevat stukken in het kader van organisatie en administratie. Omtrent het personeel, zowel militair als burger, zijn er bescheiden omtrent de personeelssterkte, werving en opleiding en onderzoek naar gedragingen. Met betrekking tot de taakstelling zijn er stukken over de Tweede Wereldoorlog; reisverslagen van schepen; het algemeen bestuur van Nederlands-Indië (het militair gezag, de onafhankelijkheid en oorlogsvoering); Japan; verrichtingen van het Korps Mariniers en het KNIL; vlootorders en instructies, voorlichtingsdienst, inlichtingendiensten en veiligheid; reisverslagen en politieke informatie c.q. rapportage (over internationale ontwikkelingen); de militaire liaison; scheepvaart, zeevervoer en luchttransport; operatierapporten en het diverse materieel (schepen, vliegtuigen, gebouwen etc.). Verder bevat het archief de gedeponeerde archieven van de Commandeur van Soerabaja en van de Marine Luchtvaartdienst in het Oosten.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Defensie, Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië (1942) 1945-1950

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Geraadpleegde literatuur
 • Bogaarts, M.D., De periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946-7 augustus 1948. Band A. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II. (Den Haag, 1989) 679-813.
 • Dissel, A.M.C. van en J.R. Bruijn, Bij de MARVA. Vrouwelijke militairen in dienst van de Koninklijke Marine 1944-1982. Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis, kleine serie (Den Haag, 1994).
 • Groen, P.M.H., Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Indonesië 1945-1950 (Den Haag, 1991).
 • Holst Pellekaan, R.E. van en I.C. de Regt, De Koninklijke Marine in Nederlands-Indië 1945-1950 (manuscript).
 • Kretschmer de Wilde, C.J.M., Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948 (Amsterdam, 1948).
 • Maas, P.F. en J.M.M.J. Clerx (eds.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951). Band C. Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel III. (Nijmegen, 1996) 207-335.
 • Raven, G.J.A. (ed.), De kroon op het anker, 175 jaar Koninklijke Marine (Amsterdam, 1988). Schoonoord, D.C.L., De Mariniersbrigade 1943-1949. Wording en inzet in Indonesië (Den Haag, 1988).
 • Schoonoord, D.C.L., 'E.J. van Holthe (1896-1967)' in: G. Teitler en W. Klinkert (eds.), Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opper officier en 1815-1955 (Amsterdam, 1997) 79-99.
 • Teitler, G., 'Een vergeten strijd. Patrouilles, smokkel, infiltratie' in: G. Teitler en P.M.H. Groen (eds.), De politionele acties (Amsterdam, 1987) 144-161.
 • Teitler, G., Vlootvoogd in de knel. Vice-admiraal A.S. Pinke tussen de Marinestaf, Indië en de Indonesische revolutie (Assen, 1990).
 • Vermeulen, A.J., De schepen van de Koninklijke Marine en die der gouvernementsmarine 1814-1962 (z.p., 1962).

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in