Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Controlelijsten Landmacht

2.13.66
G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.66
Auteur: G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1904-1939
merendeel 1904-1923

Omvang:

211,00 meter; 1645 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De controlelijsten en straflijsten van de landmacht van de periode 1904-1923 bevatten staten van dienst van militair personeel dat werkzaam was bij het Wapen der Infanterie, bij het Wapen der Artillerie, bij het Wapen der Cavalerie, het Wapen der Genie, bij het Korps Pontonniers en Torpedisten, bij de Geneeskundige Dienst, bij de Intendance, bij de Motordienst en bij de Luchtvaartafdeling. Om de lijsten van een bepaalde militair te kunnen traceren, moet het laatste regiment waarbij hij in dienst was, bekend zijn.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Oorlog, 1904-1939

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De verzameling controlelijsten met daarbij gevoegd de straflijsten, zoals die in deze inventaris is beschreven, is dus van oorsprong afkomstig van de administraties van compagnieën, eskadrons, batterijen en daarmee vergelijkbare onderdelen van de landmacht.

Hoe deze controlelijsten bij het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie terecht zijn gekomen en welke beheershandelingen daarmee zijn verricht, is niet bekend. Evenmin is duidelijk door wie en met welk doel, dan wel op grond van welk voorschrift de straflijsten bij de controlelijsten zijn gevoegd.

De verzameling is hoofdzakelijk naar regiment en korps ingedeeld. Per regiment of korps zijn meestal drie series te onderscheiden, nl. de grootste serie, zonder toevoeging aan de naam van het korps, de serie met als toevoeging 'Landstorm' en een kleine serie met als toevoeging 'Diversen'.

In 1983 (

Archief Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling 1983 nr. D9.112

) zijn deze bescheiden door het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in