Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Troepenmacht Suriname

2.13.63
A.L.M. van Putten
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.63
Auteur: A.L.M. van Putten
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1873-1975
merendeel 1900-1975

Omvang:

21,50 meter; 1632 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Troepenmacht in Suriname (1900-1975) bestaat voornamelijk uit toegangsmiddelen, correspondentie, patrouilleverslagen en situatie rapporten. Niet seriematige beschreven bescheiden bevat hoofdzakelijk correspondentie.
De bescheiden hebben o.a. betrekking op sterkte staten, religieuze en etnische spanningen, de organisatie van de schutterij, de aanwezigheid van een Amerikaanse troepenmacht, en de mobilisatie en demobilisatie van Suriname ten tijden de Tweede Wereld Oorlog. Evenals stukken rakende de aankomst van het eerste K.L.M. vliegtuig in 1939, de militaire bezetting van Frans Guyana en de behandeling van Franse vluchtelingen. Tevens bevat het archief bescheiden afkomstig van het vrijwillige vrouwenkorps (V.H.K.), stukken m.b.t. de krijgstucht, de geneeskundigendienst, kaarten en plattegronden, en stukken afkomstig van de vereniging officiers sociëteit.

Archiefvormers:

 • Troepenmacht in Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Bij de herordening is uitgegaan van het structuur-beginsel.

Bij de verdere indeling is gekozen voor de splitsing tussen toegangsmiddelen en correspondentie. Bij het verlaten van het pertinentiebeginsel kwamen de toegangsmiddelen in hun oorspronkelijke volgorde waardoor de chronologische ingang op de archiefbescheiden weer bruikbaar werd. Voor de betekenis van de term correspondentie is niet uitgegaan van het lexicon van Nederlandse archieftermen waar correspondentie synoniem is met briefwisseling, maar van het eerder genoemde voorschrift VS-1112.

In dit voorschrift wordt een onderscheid gemaakt tussen correspondentie-archieven en de archieven van korpsadministraties (financiële verantwoording) en de archieven van materieeladministraties (materieelverantwoording).

Uit de lijst van te vernietigen bescheiden blijkt dat de samenstellers van dit voorschrift onder correspondentie verstaan alle stukken die bij een secretarie inkomen of uitgaan.

De indeling van de losse archiefbescheiden (in de 3e en 5e afdeling) welke niet seriematig waren te plaatsen zijn ingedeeld naar een schema gebaseerd op de taak van de troepenmacht in Suriname, zoals deze ook in de jaarboeken van de koninklijke landmacht staat afgedrukt.

Omdat vele aanbiedingsbrieven ontbraken was het moeilijk om de oude orde te herstellen. Hierom werden de archiefbescheiden welke niet in serieverband terug gebracht konden worden weergegeven naar de taak van de troepenmacht.

Dit gold tevens voor soortgelijke archiefbescheiden uit de 3e afdeling van het archief.

De bewaard gebleven archiefbescheiden van de secties, diensten, detachementen en het commissariaat van de schutterijen ressorterende onder de troepenmacht in Suriname zijn beschreven onder een apart hoofdstuk "archieven van onderdelen behorende tot de troepenmacht".

De patrouille verslagen waren aangetroffen als één serie, welke nu gesplitst is in vier series die zijn ingedeeld onder de afdelingen 2 t/m 5.

De documentatie bestaat uit:

 • - Garnizoensorders 1947-1975
 • - Personeelsorders 1963-1975
 • - Korpsorders 1947-1952
 • - Orders van de commandant van de troepenmacht c.q. orders van de territoriaal commandant 1942-1975
 • - Orders van de staf staf verzorgingscompagnie 1969-1975
 • - Vaste orders van secties S 1,S 2,S 3,S 4,KA (korps administratie) en het garnizoenscommando.

In bijlage I en IV worden de onderwerpen bundelsgewijs weergegeven.

In bijlage II is de verscheidenheid aan onderwerpen binnen ieder hoofdenlijstnummer zo groot dat om toch een redelijke toegang tot de inhoud te verkrijgen is gekozen voor een opgave van onderwerpen met daarachter vermeld de hoofdenlijstnummers.

In bijlage III is exact de hoofdenlijst overgenomen zoals deze binnen de troepenmacht in Suriname werd gebruikt.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in