Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie / Gravendienst

2.13.5220
W. den Dunnen, J.C.D. de l''Ecluse
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.5220
Auteur: W. den Dunnen, J.C.D. de l''Ecluse
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1940-1976
merendeel 1945-1976

Omvang:

7.80 meter; 298 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto's en plattegronden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende militaire erebegraafplaatsen, aangelegd na de Tweede Wereldoorlog, zowel in algemene zin als met betrekking tot specifieke begraafplaatsen. Het gaat om oorlogsgraven van militairen van verschillende nationaliteiten; soms zijn naamlijsten aanwezig. Het archief bevat tevens foto's en plattegronden. Het archief bevat ook stukken betreffende berging en identificatie van stoffelijke resten uit veldgraven, en uiteenlopende gegevens van niet-militaire oorlogsslachtoffers, zowel in Nederland als in het buitenland. Hieronder bevinden zich door het Nederlandse Rode Kruis opgestelde lijsten.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie / Afdeling Sociale Zaken / Bureau/Sectie Gravendienst (1945-)
  • Koninklijke Landmacht / Dienst Identificatie en Berging (DIB) (1945-1952)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn vader, Abraham Keijzer, geboren 20 mei 1913 te Dinteloord, overleden 25-9-1944 in Eisleben, Duitsland, Aldaar begraven. Herbegraven in Dinteloord op 12 mei 1949.

krijgsgef. nr. 96427, mil. reg.nr. 13.05.20.022.

Uit gegevens van de oorlogsvragenstichting blijkt dat mijn vader - vooruitlopend op het herbegraven in Dinteloord in Nederland tijdelijk herbegraven is geweest in Berlijn.
Daaromtrent heb ik geen nadere gegevens.

Bevinden zich daaromtrent in uw archief gegevens, en zo ja, zou ik daar fotokopieën van kunnen krijgen?

Bij voorbaat dank.

Jan A.J. Keijzer,

Pierre Monteuxstraat 108,
7558 EC Hengelo.
tel. 074 - 2773236.

Geachte heer Keijzer,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in