Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie / Gravendienst

2.13.5220
W. den Dunnen, J.C.D. de l'Ecluse
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.5220
Auteur: W. den Dunnen, J.C.D. de l'Ecluse
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1940-1976
merendeel 1945-1976

Omvang:

7,80 meter; 298 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto's en plattegronden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende militaire erebegraafplaatsen, aangelegd na de Tweede Wereldoorlog, zowel in algemene zin als met betrekking tot specifieke begraafplaatsen. Het gaat om oorlogsgraven van militairen van verschillende nationaliteiten; soms zijn naamlijsten aanwezig. Het archief bevat tevens foto's en plattegronden. Het archief bevat ook stukken betreffende berging en identificatie van stoffelijke resten uit veldgraven, en uiteenlopende gegevens van niet-militaire oorlogsslachtoffers, zowel in Nederland als in het buitenland. Hieronder bevinden zich door het Nederlandse Rode Kruis opgestelde lijsten.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie / Afdeling Sociale Zaken / Bureau/Sectie Gravendienst (1945-)
  • Koninklijke Landmacht / Dienst Identificatie en Berging (DIB) (1945-1952)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

In deze toegang worden de archiefstukken beschreven die de schriftelijke neerslag zijn van het beleidsterrein Militaire Operatiën. Wilt u snel en efficiënt de toegang gebruiken, dan is het aan te raden eerst de inleiding door te lezen. Hierin staan namelijk beschreven de ontwikkeling van het beleidsterrein en de daarop actieve actoren. Alle door deze actoren verrichte handelingen staan beschreven in het betreffende rapport institutioneel onderzoek dat u kunt raadplegen in de bibliotheek.

De historisch meest waardevolle bestanden, ontstaan in het kader van de Gravendienst en de DIB, bevinden zich op het beleidsterrein Militaire Operatiën en zijn daarom in deze toegang bijeengebracht.

Besloten is het archief te bewerken middels de PIVOT-methode, met name het beleidsterrein "Militaire Operatiën". ( PIVOT-rapport nr. 50 "Te land, ter zee, en in de lucht. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen op het beleidsterrein militaire operatiën van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945-1993", Den Haag, 1998. ) Dit heeft geresulteerd in een Institutionele Toegang. Het archief is vervolgens ontdaan van alle bindmiddelen en in zuurvrije mappen en dozen verpakt.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in