Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Pensioenregisters Landmacht

2.13.36
G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.36
Auteur: G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1979
CC0

Periode:

1813-1945
merendeel 1813-1927

Omvang:

7,30 meter; 128 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat persoonsgegevens uit de periode 1813-1927 van gepensioneerden van de Koninklijke Landmacht: staten, klappers en grootboeken betreffende gewone en buitengewone militaire pensioenen van de Land- en Zeemacht, pensioenen voor officieren en onderofficieren, weduwen en wezen, reservisten, arbeidsongeschikt geworden militairen en ambtenaren van het ministerie van Oorlog. Daarnaast zijn er registers bewaard met aantekeningen over pensioenaanvragen en -voordrachten.

Archiefvormers:

  • Koninklijke Landmacht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het ministerie van Financiën heeft de pensioenadministratie gevoerd en de grootboeken gehouden. Zodra een aantal met pensioen begiftigden de nodige bescheiden hadden ingeleverd, zond het ministerie een "Staat van gepensioneerden, die de vereiste bescheiden hebben overlegd teneinde ingeschreven te worden in het grootboek der pensioenen" aan het betrokken ministerie en aan de Algemene Rekenkamer.

In de hier beschreven collectie bevinden zich de originele registers (inventarisnummers 3-5, 12-19, 26, 37-45, 48-54, 62 en 127) en de bij het ministerie van Oorlog ingekomen staten van gepensioneerden.

Deze grootboeken en staten zijn vrijwel gelijkluidend. In 1927 is de pensioenadministratie grotendeels op kaartsysteem overgebracht.

De registers van voorlopige inschrijving bevatten de namen van gepensioneerden die nog niet in het grootboek zijn ingeschreven. Deze registers zijn gehouden bij het ministerie van Oorlog, evenals (een aantal van) de administratieve hulpregisters. De inventarisnummers 105-120 zijn vermoedelijk afkomstig van de Militaire Pensioenraad.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in