Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militair Gezag

2.13.25
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1998
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.25
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1998

CC0

Periode:

1939-1956
merendeel 1943-1946

Omvang:

208.50 meter; 4665 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Militair Gezag omvat een breed scala aan onderwerpen afhankelijk van de taakopdracht en plaats binnen het MG. Zo zijn er stukken afkomstig van het bestuur van het Militair Gezag: het Bureau in Londen; de Chef Staf; het Stafbureau (souchefs); Secretariaat, Algemene- en Personeelszaken; en stukken afkomstig van de bureaus van P.J. Six en E.B.W. Schuitema. Deze stukken zijn over het algemeen niet naar onderwerp ingedeeld. Daarnaast zijn er archiefstukken afkomstig van de 15 secties die onder het Militair Gezag ressorteerden: Binnenlandse Zaken; Juridische Zaken; Politie; Brandweer en Luchtbescherming; Financiën; Economische Zaken; Transport; Volksgezondheid; Openbare Werken; Arbeidszaken; Voorlichting; PTT; Sociaal Werk voor Oorlogsgetroffenen; Onderwijs; en Oost- en West-Indische Zaken.
Naast stukken van algemene aard, die voor iedere sectie min of meer gelijk zijn - organisatie, personeel, rapporten en verslagen - verzamelde iedere sectie stukken die samenhingen met de speciale taken van die sectie. Zo gingen de secties van Binnenlandse- en Juridische Zaken over de zuiveringen en de sectie Economische Zaken bijvoorbeeld over fabricage van goederen voor burgerdoeleinden. Daarnaast zijn er archiefbescheiden van het Commissariaat Noodvoorziening B.2 (CNV B.2) en het Commissariaat Noodvoorziening voor de Geteisterde Gebieden (CNVGG); het Korpscommando Militair Gezag - waaronder stukken van de Queen's Messengers en het Vrouwen Hulpkorps - het bureau Betaalmeester; het Centraal Bureau voor Drukwerken; Intendance Militair Gezag; Korps Grensbewaking; Bureau voor Evacuerings-, Repatriërings- en Verzorging Oorlogsslachtofferszaken; Militair Commissaris A.H. Stok; Bureau Geschiedschrijving en bureau Afwikkeling.

Archiefvormers:

 • Militair Gezag (1939) 1943-1947 (1956)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Er is op beperkte schaal vernietigd uit de archieven van het MG: slechts identieke dubbelen en de boekhouding zijn verwijderd. Bij de bewerking bleken niet alle dossiers die in de oude toegang vermeld stonden, aanwezig te zijn. Hieronder volgt een lijst met de ontbrekende dossiers:

Tabel met zoekresultaten in archieven
Archief/vormerDoosnr.Dossiernr.
Geheim archief11281
Sectie I3002036
Sectie III39518
Sectie V597V.559
Sectie V601V.572
Sectie V682V.1218
Sectie V685V.1251
Sectie V696V.1414
Sectie V704V.1506
Sectie V706V.1535
Sectie V718V.1612
Sectie V719V.1619-V.1620, V.1626-V.1627
Sectie V728V.1712
Sectie V734V.1803
Sectie V737V.1882, V.1836
Sectie V742V.1887, V.1891, V.1893, V.1897
Sectie V744V.1912, V.1915, V.1918
Sectie V806V.2153
Sectie V820V.2241
Sectie V856V.2324, V.2328, V.2329
Sectie V857V.2339, 2347
Sectie V860V.2357-V.2361
Sectie V831V.2364, V.2365, V.2367
Sectie V877V.2420-V.2424
Sectie V894V.2454
Sectie V926Archiefregister deel VII (ingebruik bij archief)
Sectie VI98735
Sectie VI99487
Sectie VIII103184
Sectie VIIIOud doosnr. 5 tussen de doosnrs. 1031 en 1032
Sectie VIII1034133-135, 137, 140; 133, 137, 140 en 144 overgedragen aan de Accountantsdienst
Sectie VIII1040190-192
Sectie XIV1216B.1.12
Sectie XIV1218D.12-D.17, C.26
Afwikkelingsbureau B13910.01, 0.04, 0.12, 0.15
Afwikkelingsbureau B13941.14
CNV B.21474232
D.P. Transport Eindhoven205334, 35, 39
Stafkorps Grensbewaking24071
Financieel Archief296911.5.17
Financieel Archief299711.10.56
Financieel Archief306311.10.420-11.10.446
Financieel Archief307111.10.488-11.10.489
Financieel Archief3077111.10.558
Financieel Archief317521.3.54-21.3.82, met uitzondering van 21.3.57, 21.3.64, 21.3.74
Financieel Archief317621.3.85-21.3.89, 21.3.91
Financieel Archief317721.3.92-21.3.100, 21.3.102-21.3.105
Financieel Archief326825.3.11
Financieel Archief328727.1.31
Financieel Archief356886.526, 86.527

Aan de bewerking van deze archieven werkten mee:

 • J. Bertus
 • J. Hindriks
 • H. van der Meer
 • T.P. Reuderink-Kort, als verantwoordelijk teamleider.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • In de jaren tachtig zijn de archieven van de regionale onderdelen van het Militair Gezag overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies (thans Regionale Historiache Centra). Dit is gebeurd krachtens de bepalingen van de Archiefwet 1962, en wel art. 13 lid 2 jo. art. 3. In 2003 is nog een hoeveelheid materiaal overgebracht dat bij de bewerking in 1997-1998 tevoorschijn is gekomen. Deze bestanddelen zijn tijdens de bewerking 4428-5019 genummerd, die thans niet meer aanwezig zijn, maar berusten in een van de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincie. Het betreft de archieven van:

  • Provinciale Militaire Commissarissen
  • Districts Militaire Commissarissen
  • Grensvakken van de Dienst Repatriëring
  • Grensvakken van de Dienst Grensbewaking
  • Commissariaat Noodvoorziening Geteisterde Gebieden (Zuid-Nederland)
  • Commissariaat Noodvoorziening B2 (West-Nederland)
  • Militaire Haven Commissarissen
  • Noodziekenhuizen
 • Bij de bewerking van de archieven van het Militair Gezag in de jaren 1997-1998 zijn verscheidene bestanddelen aangetroffen, die behoren tot andere archieven dan die van het Militair Gezag. Deze bescheiden zijn in een afzonderlijke reeks beschreven. Het lag in de bedoeling dat dit materiaal zou worden toegevoegd aan de betreffende archieven. Dat is niet gebeurd. Deze bestanddelen zijn in deze rubriek beschreven.

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in