Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KM / Bezoldiging 1940-1945

2.13.206
CAS 1271
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.206
Auteur: CAS 1271
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1919-1985
merendeel 1945-1960

Omvang:

4.00 meter; 1044 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief heeft betrekking op de bezoldiging van het marinepersoneel (Tweede Wereldoorlog). De stukken betreffen aldus o.a. de verrekening van na de invasie uitgekeerde gelden, uitbetaling aan echtgenoten van militairen die in Japanse krijgsgevangenschap zijn, uitkeringen uit de Zeemanspot en correspondentie met instanties (Nationaal Steunfonds, Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers). Een groot gedeelte van het archief betreft persoonsdossiers met betrekking tot de onderduikperiode in Nederland en de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers. Ten slotte zijn enkele stukken opgenomen van de Hoofdintendance Zeemacht en voorlopers en van het Afwikkelingsbureau van het Ministerie van Defensie.

Archiefvormers:

  • Koninklijke Marine / Hoofdafdeling Intendance en administratie / Bureau Afwikkeling Bezoldiging (1940-1945)
  • Hoofdintendance Zeemacht en voorlopers (1919-1945)
  • Ministerie van Defensie / Afwikkelingsbureau (1941-1943)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in