Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie / Onderscheidingen

2.13.184
H.E.M. Mettes, E.A. van Heugten, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2012
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.184
Auteur: H.E.M. Mettes, E.A. van Heugten, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2012

CC0

Periode:

1922-1998
merendeel 1940-1986

Omvang:

72.50 meter; 1156 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief omvat de neerslag van het handelen van het Bureau Onderscheidingen, de Commissie voor Militaire Onderscheidingen en overige archiefvormers op het gebied van (militaire) onderscheidingen. De neerslag bestaat onder meer uit het hele proces dat voortkomt uit de aanvraag voor een militaire onderscheiding: voordracht, toekenning of afwijzing. Het archief omvat de registratie van aangevraagde en toegekende onderscheidingen en verstrekte adviezen inzake voordrachten. Op een deel van het archief zitten verschillende nadere toegangen in de vorm van indexen, indices en registers. Deze zijn te vinden in de inventaris en kunnen als hulpmiddel dienen om eenvoudiger of sneller stukken in het archief te vinden.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Zoals hiervoor onder het kopje 'Archief van het Bureau Onderscheidingen en haar taakvoorgangers' werd vermeld werd bij de overdracht van de collectie Sectie Onderscheidingen een plaatsingslijst meegeleverd. Voordat met de bewerking en beschrijving van de collectie werd begonnen, werd een archiefanalyse uitgevoerd. Deze bracht aan het licht, dat in de collectie diverse archiefvormers waren te onderscheiden. Deze waren niet onderkend in de plaatsingslijst. Tijdens de inventarisatie werd geprobeerd de deels afgesloten archieven conform het herkomstprincipe weer onder de desbetreffende archiefvormer te plaatsen.

Binnen de verschillende archieven waren verbanden tussen inschrijfmiddelen, indices en de bijbehorende series verbroken. Tijdens de inventarisatie werd getracht, de oude orde die was verstoord, zoveel als mogelijk te herstellen.

Uit het hiervoor gestelde kan al worden geconstateerd dat vele stukken waren afgedwaald. Als voorbeeld kan gelden, dat in de collectie van de Sectie Onderscheidingen stukken werden aangetroffen die behoorden tot het archief van het Commissie Mobilisatie-Oorlogskruis. In het depot van het Centraal Archievendepot bevond zicht reeds archief van deze commissie. Deze twee archiefdelen zijn tijdens de inventarisatie verenigd. De inventarisnummers 289 en 672 – 702 zijn hierdoor vervallen.

Het archief bevat tevens archiefbescheiden van het ministerie van Oorlog te Londen (1940 – 1945). Ingevolge de selectielijst nr. 25, neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Staatscourant 2006, nr. 46) en nr. 101, selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Staatscourant 206, nr. 107) is bij de selectie 7,5 m¹ afgescheiden en vernietigd. Bij de overdracht heeft het archief een omvang van 72,5 m¹.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

hoe is het mogelijk dat een vriend en oud collega ook nog even mijn baas bij de kon. marine , nog nooit zijn nw guinea kruis heb gekregen .hij is wel veteraan, door die minder prettige periode liggend tussen 0802 1958/0608 1959.verdere info bij mij aanwezig (ik heb beloofd ,mij hiervoor in te zetten)graag bericht hier over hg d.punt.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in