Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps

2.13.156
H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.156
Auteur: H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1945-1974

Omvang:

10.60 meter; 171 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Vrouwen Hulpkorps, later de MILVA, bevat voornamelijk ingekomen en uitgaande stukken. Het archief van het Centraal Selectie Orgaan bevat onder meer notulen, verslagen van landdagen, statistische overzichten inzake de selectiewerkzaamheden en een naamindex op de sollicitatie- en selectiedossiers. Deze sollicitatiedossiers, die nog wel in het archief aanwezig zijn, zijn niet openbaar.

Archiefvormers:

  • Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps (1943-1951)
  • Militaire Vrouwen Afdeling (MILVA) (1951-1982)
  • Adjudant-Generaal (1946-1948)
  • Centraal Selectie Orgaan (1947-1950)
  • Centraal Selectie Orgaan voor de Militaire Vrouwenafdelingen (1950-1974)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in