Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS)

2.13.137
E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.137
Auteur: E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1926-1986
merendeel 1940-1956

Omvang:

196.40 meter; 4835 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten bevatten een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de OD zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel, alsook rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen.
Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.
Ook zijn er stukken nagelaten door C. Tonnet, die betrekking hebben op zijn spionage- en inlichtingenwerk voor de OD. Tenslotte bevat het archief grote series persoonsdossiers van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het Militair Gezag, of waarvoor deze organisaties belangstelling hebben getoond.

Archiefvormers:

  • Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)(BS)
  • Ordedienst (OD)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

l.s,

graag wil ik u via deze weg vragen om informatie over mijn grootvader p.schuringa(geb27-08-1889 en overl18-03-1956)welke volgens zeggen van mijn moeder opgeroepen is geweest tydens de mobilisatie van 1913/1914;hij vervaardigde in die tyd veel houtsnijwerk(wat goed bewaard is gebleven en volgens mn moeder in militaire dienst is gemaakt toen hij ver van huis(dokkum)was gelegerd vlak voor de oorlog;aangezien hij in 1939 reeds 50 jaar was moet dat dus tydens de mobilisatie voor de 1e wereldoorlog zijn geweest.) ik ben nu al enkele jaren bezig met een stamboom-onderzoek en wil graag een mooi familieboek daarover gaan maken met daarin zoveel mogelijk juiste informatie:hij was altyd timmerman maar ook die tyd boven beschreven hoort erbij.
dus mocht zijn naam op een of andere manier in dearchieven voorkomen dan zou ik heel graag daar een copie van ontvangen voor in mijn boekje,

in afwachting van uw antwoord
vr.gr
s.kooistra,9271je nr 2 zwaagwesteinde,
koois542[at]planet.nl

Voor historisch onderzoek naar gebeurtenissen op Fort T' Hemeltje te Houten, alwaar mijn schoonvader sinds de jaren zeventig woonzaam is, ben ik op zoek naar stukken c.q. verslagen over een ongeluk met het verplaatsen van munitie door de BS.
Op 28-06-1945 kwamen bij een ontploffing de BS-ers Frans Eijffius en zijn zoon Johannus Jacobus Eijffius om het leven. Tevens overleed de 15 jarige zoon van de fortwachter
Zoon en vader Eijffius behoorden tot de k.p. ploegen
Over de ware toedracht is veel onduidelijk. Of het een ontploffing in het magazijn is geweest of een ontploffing buiten tussen twee transporten is niet te achterhalen. ook is onbekend of er alleen maar material van de k.p. werd opgehaald ofdat er ook onontplofte munitie van de duitsers werd verzameld.
Er is een bank met opschrift geplaatst aan de looproute om het fort, maar aan de juistheid van het vermelde wordt door een aantal mensen getwijveld.
Hopelijk kan een van u hier iets meer duidelijkheid over geven.

BVD

Graag heb inzicht in gegevens betrefende mijn vader, Dirk van Ekelenburg *24-03-1917 Vlaardingen + 11-05-1945 Neustadt. Uit een, ter mijner beschikkingstaand document, blijkt dat mijn vader werd vermeld als Pelotonscommandant der BS in Nieuw Amsterdam. Wat is van dit gegeven bekend en waar kan ik dit vinden?

Hans van Ekelenburg (zoon)
j.ekelenburg494@upcmail.nl

Geachte heer van Ekelenburg,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag heb ik gegevens omtrent mijn vader Jan Bakker, Ik heb een persoonsbewijs van de Ned, Strijdkrachten in bezit waarop staat:Naam: BAKKER
Voornaam Jan
Adres A.102,Ursem
Behoort tot: Gewest11
Onderdeel IIeBat. 4e Comp.
Functie: Groeps-commandant

Cdt Stoottroepen Ned. Binnenl. Strijdkrachten

bij order (volgens mij) Jan Mulder

1 juli 1945

Kunt u mij meer vertellen hierover of waar ik gegevens over mijn vader kan vinden?

Bij Voorbaat Dank,

Jack Bakker

Geachte heer Bakker,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,
Momenteel ben ik op zoek naar het militaire verleden van mijn vader. Gegevens van mijn vader:
Martinus Wilhelmus van Ooijen, geboren ’s Hertogenbosch, 2 maart 1909, in dienst om het leven gekomen als militair van de Binnenlandse Strijdkrachten: ’s Hertogenbosch, 21 februari 1945.
Zijn er bij u gegevens bekend zoals: sinds wanneer bij de BS, daarvóór wel of niet bij de Ordedienst.
Bij voorbaat dank.
M. van Ooyen
Tel. 040 241 27 29
E-mail: mhf.van.ooyen@planet.nl

Geachte heer van Ooyen,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op met zijn of haar bevindingen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ben op zoek naar vastgelegde documentatie over mijn opa F.M. Hendriks (schuilnaam Jack Hendriks) geboren 29 november 1903 te Arnhem en in 1945 wonende in Zwolle. Kort na de capitulatie van het Ned. leger in mei 1940 richtte hij toen wonende in Armhem een illegale groep op dat zich bezighield met het verspreiden van illegale pamfletten en sabotages en spionagewerkzaamheden op het vliegveld Deelen.

Verneem het graag,

Met vriendelijke groeten,
Mylène Hendriks

Geachte mevrouw Hendriks,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd is het wellicht zinvol om ook contact te zoeken met het museum van vliegbasis Deelen http://www.museumvlbdeelen.nl/ Aangezien uw opa betrokken is geweest bij acties aldaar bestaat de mogelijkheid dat hier documentatie van bestaat.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

ik ben op zoek naar gegevens over Klaas Jager geboren 20-02-1913 overleden op 27-06-1945.
Het verhaal gaat dat hij is doodgeschoten, het enige wat we weten adhv een rouwadvertentie is dat hij met militaire eer begraven is.
We komen een K Jager tegen bij P-Dossiers binnenlandse strijdkrachten: 2826 Jager,K-Jager, W. Is deze Jager,K dezelfde Jager,K met mijn gegevens.

Deze K. Jager is een oom van mijn moeder en komen de naam tegen bij ons stamboomonderzoek, willen graag wat meer achtergrond weten van deze (oud)oom.

mvg Karin Santing

ik ben al maanden op zoek naar mijn vaders gegevens de heer Gijsbert A van Rooij uit Eindhoven ,hij was in Oct 1944 in dienst getreden ,met Eigen motor zijn number bord was 152 (een Triumph) ,en hij diende onder een luitenant Vos ,in Eindhoven in de ambaghtsschool tot junie 1945 zou ook graag willen weten of er medailies zijn uit geriekt ? Met vriendelijke groet Martin Vanrooy London ont Canada

Geachte Martin Vanrooy,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar documentatie over mijn vader Henricus Wilhelmus Boers, geboren op 18-7-1919 in Kamerik en in de oorlog in de omgeving van Kamerik actief geweest in het verzet. Hij zou zich naar wat wij weten bezig gehouden hebben met wapensmokkel en mogelijk sabotageactiviteiten voor de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Ik zou graag zoveel mogelijk willen weten over het verzetswerk van mijn vader en hoop dat u mij hierbij de weg kunt wijzen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Boers

Beste Ellen,

Je vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar informatie over mijn schoonvader Simon ( Siem) Kok, geboren op 27 maart 1901 in Amsterdam. Hij zat tijdens de oorlog in Amsterdam in het verzet. Mijn vrouw herinnert zich dat hij bij en na de bevrijding rondliep in het uniform van de BS en met een stengun. Na de bevrijding kreeg hij opo voorspraak van de commandant van district 10 (Amsterdam en omgeving,), C'F van Overhoff, eenb functie bij het Canadese hoofdkwartier In Amsterdam. Hij droeg toen een Canadees uniform. Toen de Canadezen vertrokken zorgde Overhoff voor een betrekking als concierge bij een bankinstelling.Mijn vrouw herinnert zich dat tijdens de bezetting in de kelder van hun woning wapeninstructie werd gegeven aan verzetsstrijders.
Mijn schoonvader heeft nooit iets over deze periode verteld. Misschien kunt u een tipje van de sluier oplichten.
mvg G. J. van Burgeler

Geachte heer van Burgeler,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

L.S
Het onderstaande is een klein van het totale onderzoek . W. Veldhuizen geb. 08.04.1916 Barneveld. Diende bij 3-VI-autobat. Dat is in Amsterdam op 29 augustus 1939 opgericht, hierin zaten vele verzetsstrijders. Na de proclamatie geweigerd van 1943 zich opnieuw in krijgsgevangenschap te stellen. Tot op heden weet van niemand iets van hem. Gearresteerd in Putten op een adres waar onderduikers zaten die niet ontdekt zijn. Heeft alleen een no uit Amersfoort 8033. International Tracing Service in Bad Arolsen, kamp in Neuengamme, concentratiekamp Bergen-Belsen, hebben geen gegevens van hem. Op de erelijst no 14068 stond: chauffeur rode kruis , ondergronds verzet, Nederlandse leger. Welke personen kunnen inlichtingen verschaffen: onbekend. Nu vond ik P dossiers betreffende personen in dienst van Binnenlandse strijdkrachten op inventaris no 4241 de naam Veldhuizen openbaarheid beperkt tot 01-01-2027. Is daar wel wat van hem bekend?
Vriendelijke groet,
Willem Veldhuizen

Geachte heer Veldhuizen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben op zoek naar (mogelijke) gegevens over mijn vader die tijdens de oorlog, volgens zijn verhaal aan mij, persoonsbewijzen vervalste. Hij was toen grafisch vormgever, later was hij ook beeldend kunstenaar. Mijn vader heette Petrus Adrianus Heldoorn, is geboren in Den Haag op 27 april 1905, en overleden in Leiden op 12 mei 1971. Ik wil graag wat meer weten over zijn activiteiten tijdens WOII.
Met dank.

Geachte A. Reeser,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer,mevrouw
Ik ben op zoek naar meer gegevens over mijn opa.
Pieter Buijs uit gelderswoude. Begraven oorlogsgraf, Hv kerk benthuizen.
Bij beroep staat : lid verzet, hij was boer
Vraag : welke verzetsgroep ? als b s gearchiveerd? Is er een dossier?
Vr groet Gert Wursten

Geachte heer Wursten,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Wat is er nog bekend van mijn biologische vader?: Franciscus Lodewijk Quint, geboren 22 juni 1906 te Weesp. Hij zou koerier geweest zijn. Hij reed daarbij op een eigen motorfiets. Hij woonde in de omgeving van Eindhoven.

Geachte R. Greven,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder vindt u een aan mij gestelde vraag;

"Mijn vader, de heer Moerkerken, was ingedeeld bij RVV NBS S.G. 8e Bat. 30st compagnie 1e sectie Groep 3 te Rotterdam Charlois.
Allemaal wat verwarrend, roept bij de vraag op hoe was het allemaal ingedeeld, en hoeveel verschillende indelingen zijn er geweest in Charlois."

Ik hoor graag of deze vraag kan worden beantwoord.

Alvast bedankt.

Met vriendelijk groet,

Eddy van Driel

Geachte heer van Driel,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Graag zou ik van u informatie ontvangen omtrent de militaire loopbaan van mijn vader, Jerphaas Gijsbertus van Roest, geboren 18 mei 1916 in Dodewaard en overleden 28 november 1983 te Schiedam. Hij heeft in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg gevochten en is later in Schiedam terecht gekomen. Ontving een oorlogsinvalideuitkering en had een Koninklijke onderscheiding, maar welke ???

Graag - zo mogelijk - nadere informatie omtrent dit alles.

Bij voorbaat dank
Hans van Roest
- Gouderak -

Geachte heer van Roest,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

geachte hr/mevr

zou u een antwoord kunnen geven op de volgende vraag - mijn vader j.thijssen heeft onderleiding van nico van dijk
gevechtsgroep 3e compagnie binnenlandse strijdkrachten gediend.
is er nog iets van te vinden met betrekking tot zijn verrichte dienst.
heb nog een diploma met opschrift;

ondergetekende ,nico van dijk onderdeel van de binnenlandse strijdkrachten verklaart hiermede dat j.thijssen rang sectie commandant deel heeft uit gemaakt van zijn gevechtsgroep - gedurende zijn diensttijdheeft hij zich doen kennen als een plichtsgetrouw soldaat.
bijzondere vermelding - zeer moedig - scherpschutter -
de commandant
nico van dijk

graag zou ik wat meer over hem vernemen indien mogelijk
vrg. j.thijssen junior

Geachte heer Thijssen,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,
Om een archief te complementeren, zijn we op zoek naar bepaalde stukken uit 1944 en vragen ons af of deze in uw archief te achterhalen zijn.
Het betr. de periode 17 tot 28 september 1944.
Lid van speciale verzetsploeg onder Ltn. L.B. Brand B488/678. Nijmegen Maas en Waal.
(met Recon. Maas en Waal doorkruist).
Kunt u voor mij nagaan of hiervan verslagen zijn ? (Week- of maandverslagen en/of contacten met geallieerde eenheden). Of misschien andere gegevens.
Verneem het graag.
Met vriendelijke groet,
P. Markus van Blitterswijk
E-mail: pim.vanblitterswijk@gmail.com

Geachte heer van Blitterswijk,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer \ mevrouw.

Ik zou graag informatie hebben over mijn grootvader die bij de BS zat in Rhenen.
Naam Albertus Baars geboren 24 december 1924 in Rhenen is hier iets over bekend in de archieven mijn grootvader zou omstreeks de bevrijding leiding over kamp Amersfoort gehad hebben waar alle NSB ers zaten zou het leuk vinden als er iets over bekend is !

bij voorbaat dank !

Geachte heer/mevrouw van Doorn,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw, meneer,
Mijn moeder Theresia Swaab, geboren op 12-10-1919 stond op de Calmyer-lijst, waardoor ze zich in de oorlog vrij kon bewegen. Het is waarschijnlijk de periode van 1943- tot 1945.
Ze heeft koerierswerk gedaan voor het verzet en voedsel aan onderduikers gebracht.

Arts A. Veenman, Willemsparkweg 130 Amsterdam (Telefoon 28969) gaf op 22 mei 1945 de volgende verklaring af:

Mejuffrouw Theresia Swaab, Utrechtse dwarsstraat 120 A was gedurende deze winter onze vertrouwde hulp bij het voedsel rondbrengen aan onderduikers en ondervoeden.
Zij is politiek betrouwbaar en accuraat; ik kan U haar ten zeerste aanbevelen.
(Ondertekend)
M.S.J. Veenman
Brands Buys

Kunt u iets vinden over mijn moeder en/of arts Veenman?

Met vriendelijke groeten, wacht ik op uw reactie
Saphia bronkhorst

Geachte mevrouw Bronkhorst,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Hallo,

Kunt u mij zeggen of er documenten zijn t.a.v. mijn vader in de NBS.
Hij was sectiecommandant gewest 10 derde compagnie Amsterdam noord.

Weinig van deze afdeling te vinden

Geachte heer Verkaik,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemiddag,

Mijn opa, Aart Boom, geb 17-01-1903, heeft in de oorlog in het verzet gezeten (Rotterdam). Heeft mogelijk ook bij de ordedienst en Binnelandse Strijdkrachten gezeten, hier een brief van ZKH Prins Bernhard van ontvangen.
Is er misschien meer bekend over mijn opa, ik kan niets van hem vinden en familie weet het ook niet. Zijn er documenten bekend war hij in voor komt?
Ik wil dit verwerken in de stamboom waar ik mee bezig ben.

Alvast bedankt, Dennis

We found a orkonde given to my Dad
Marienes Andrries Rien van der spek
It came from SG Vlaardingen
I hope you can tell me more on my dad
1940 1945
Thanks

Marienes Andries Rien Vanderspek
Was born Dec 12 1922 he past Maart 17 1984

Dear mister Vanderspek,

A colleague will contact you shortly.

Kind regards,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar gegevens van/over mijn vader: Hendrik Posthumus, geb. 17-03-1925 te Zuidveen.
Ik heb een schrijven gevonden dat hij na spertijd met toestemming van de Canadese commandant van Steenwijk buiten mocht zijn. Mijn vader sprak nooit over de oorlog, maar er wordt gezegd dat hij bij de binnenlandse strijdkrachten was. Graag zou ik meer informatie willen vinden en hoop dat jullie mij de juiste weg kunnen wijzen.
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Enneke Posthumus

Geachte Enneke Posthumus,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte redactie,

Kunt u mij misschien vertellen wanneer mijn vader Johannes Arendse geb.datum 27-11-21
en hoe lang hij heeft gediend bij de BS.
Hij was gelegerd in Amsterdam Noord in een school.
Ik ben u zeer erkentelijk.

L Arendse
Schokkerlaan 62
1503JR Zaandam

Geachte L. Arendse,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemiddag,

Ik zou graag informatie vinden over de periode dat mijn vader -H.J. Bessem- voor de NL Defensie in Indonesie heeft gediend. Ik heb begrepen dat hij oa voor het MOD daar munitie/mijnen opgeruimd heeft. Mogelijk dat hij daar ook voor de Genie en/of AAT gewerkt heeft.

Ik zou graag waar hij allemaal gestationeerd is geweest, in welke perioden en wat zijn werkzaamheden waren.

Mvd, Jan Bessem

Geachte heer Bessem,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Goedemiddag,

Mijn opa, Aart Boom, geb 17-01-1903, heeft in de oorlog in het verzet gezeten (Rotterdam). Heeft mogelijk ook bij de ordedienst en Binnenlandse Strijdkrachten gezeten, hier een brief van ZKH Prins Bernhard van ontvangen.
Is er misschien meer bekend over mijn opa, ik kan niets van hem vinden en familie weet het ook niet. Zijn er documenten bekend waar hij in voor komt?
Ik wil dit verwerken in de stamboom waar ik mee bezig ben.

Alvast bedankt, Dennis

Beste Dennis,

Je vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening.
Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

geachte medewerker ,

ik ben al geruime tijd opzoek naar alle mogelijke informatie van mijn opa , wellicht dat jullie mij verder kunnen helpen .ik heb het al via verschillende kanalen geprobeerd maar daar is helaas nog niks uit voort gekomen .
dit zijn de gegevens van mijn opa wat tot nu toe bij mij bekend zijn van hem .

jan hijmans , geboren 16 feb 1924
registratie nummer : 24.02.16.251
van 23 okt 1944 tot 11 dec 1944, : BS district 7 nijmegen , compagnie maas en waal oost.
van 17 dec 1944 tot 11 mei 1945, : stoottroepen commando noord brabant 7e compagnie.
van 12 mei 1945 tot 18 juli 1948, : 3-4e regiment stoottroepen daarna ontheven van zijn verbintenis .
mijn opa is drager van het mobilisatie - oorlog kruis .
ik hoop dat jullie mij hier mee verder kunnen helpen .

mvgr ; berry van den broek

Geachte heer van den Broek,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Graag inlichten over over militair ongeluk mei1946 mijn broer Marinus Ligterink omgevingArnhem Nijmegen met militair truck

Geachte heer Ligterink,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Heeft u ook al gezocht in de online krantenbak Delpher: http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=ongeluk+militaire+truck&f...

Het Gelders Archief kan u vast meer vertellen: https://www.geldersarchief.nl/

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Goedendag,

Ik ben namens mijn oma op zoek naar meer informatie over haar vader die bij de BS zat.
Dit is de informatie die wij zelf hebben:
- Jacobus Corvers geboren te Zwijndrecht 13 maart 1906
- Dienend bij B.S. District V 1e compagnie in de rang van soldaat.

Ook hebben wij nog een handgeschreven brief van Prins Bernhard met een speld van de BS en een gele pas als bewijs van dienst bij de BS ,alsmede een foto in BS uniform.

Graag willen wij bijvoorbeeld weten wat zijn werkzaamheden waren bij de BS. Ook heeft hij bij het verzet gezeten. Omdat hij hier niet over praatte weet mijn oma vrijwel niets.

Hopelijk kunnen jullie ons van meer informatie voorzien.

Met vriendelijke groet,

Nick van Uden
Dordrecht

Beste heer van Uden,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Beste,

Ik ben op zoek naar meer informatie omtrent het verleden van mijn opa Cornelis Fluijt.

Cornelis Fluijt (104515) is uiteindelijk als 2e luitenant, als liaison officer toegevoegd aan de 3 Reconnaissance Regiment, Northumberland Fusiliers, Royal Armoured Corps. Dit is waarschijnlijk vanwege zijn talenkennis (Engels, Frans en Duits) zijn geweest.

Daar heeft hij zeker 9 maanden gediend en in november 1945 de engelse onderscheiding "MBE" voor ontvangen. Hij moet dus ergens in frankrijk zijn aangesloten bij dit regiment en tot ergens rond Bremen erbij zijn geweest. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over zijn tijd als militair.

Met bijzonder vriendelijke groeten,

Arjen Fluijt
Kleinzoon van Cornelis Fluijt

Geachte heer Fluijt,

Uw vraag is ter beantwoording doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

L.S.
Als zoon van Dr. Adriaan H.J. Prins (1921-2000), ben ik geinteresseerd in zijn oorlogsgeschiedenis. Als ondergedoken student (RU Utrecht) sloot hij zich aan bij de RVV in Harderwijk in 1943, met de schuilnaam Petrus.
Als Hoofd van de Gewestelijke Inlichtingendienst in Gewest 6 (de Veluwe) van de B.S.(1944-1945) werd hij gerecruteerd voor de Cawton Group als geheim agent bij MI9 (British military intelligence).
In mid-april 1945 is hij uit bezet gebied naar Vught gereisd alwaar hij als 1st Lieutenant, Special Forces, werd opgenomen in het Britse leger, en toegevoegd aan een reconaissance unit van de 49th Infantry Division.
Uw archief heeft een dossier over hem als lid van de B.S. (#3561). Mijn moeder heeft ons drie oorlogsdagboeken achtergelaten (na de oorlog uitvoerig geannotteerd), maar mijn vader bleef gesloten.
Namens mijn familie, ben ik U dankbaar voor relevante informatie.
Hoogachtend,
Dr. Harald E.L. Prins,
295 N. Bath Rd,
Bath, Maine 04530, USA

Geachte heer Prins,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader Marinus Gerardus Temminck, geb. 10-11-1917, zat in de oorlog in het verzet omgeving Veghel, Eerde, Zijtaart.
Op 10 mei as. wordt hem postuum de herinneringsspeld met oorkonde stoottroepen uitgereikt in Ypenburg.
Mijn vader is overleden in 1983.
Hij heeft van 5-9-1944 t/m 11-5-1945 deel uitgemaakt van het commando stoottroepen (Beneden Leeuwen) als pel. cdt. olv. kapt. Dré de Kousemaker. Hiervan heb ik diverse foto's in bezit die ook op internet zijn te vinden.
Uit de info die ik tot nu toe van defensie heb gekregen blijkt dat er van zijn illegaliteit een dossier is.
Letterlijk staat er: Illegaliteit. Zie dossier/LKP. Zijn moeder schijnt van de Duitsers een brief te hebben ontvangen dat hij ter dood veroordeeld was en geëxecuteerd wat gelukkig niet zo was.
Ik ben nu alles over de verzets -en stoottroepenactiviteiten van mijn vader aan het verzamelen. Kunt u me daarbij helpen? Met name het dossier LKP zou ik graag willen inzien.
Bij voorbaat heel hartelijk dank
Ans

Geachte mevrouw van de Wal,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedendag,

Op verzoek van de Israelische en Joodse familie Bier, zou ik graag informatie krijgen over de rol en betekenis van David Bier in het verzet in de Achterhoek. David Bier, codenaam Winston (en met valse papieren op naam van Karel Verhoekxs), was met zijn ouders in 1933 uit keulen uitgewe4ken naar Nederland. Zoon David Gotthold Bier (1923 - 1996) trad toe tot het verzet en was waarschijnlijk lid van de verzetsgroep rond De Bark (Aalten, IJzerlo) en later het National Dutch Batalliom. Hij ontving het Verzetskruis. Hij emigreerde naar Israel en bezocht vanuit Israel enkele malen reunieën in Nederland. Maar het fijne is onbekend en de familie zou graag mannen spreken die hem hebben gekend uit die tijd, beseffend dat de kans klein is dat er zo een man nog in leven is en ook nog aanspreekbaar.
Zoon Yiyzcak komt graag over vanuit Israel om kennis te nemen van resultaten van dit verzoek om nadere informatie.
Vst zeer bedankt en met groet
Peter Riemersma

Geachte heer Riemersma,

uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader en moeder hebben beide in het verzet gezeten. Hebben daarvoor beide het verzetsherdenkingskruis uitgereikt gekregen. Ook zouden beide lid zijn geweest van de stoottroepen. Mijn broer en ik hebben vroeger wel geprobeerd om informatie van ze te krijgen. Mijn vader is in 1975 overleden. Het verzetsherdenkingskruis is hem postuum verleend. Mijn moeder is in 2012 overleden. Uit de verhalen heb ik wel begrepen dat mijn moeder koerierster was. En mijn vader lid was van een knokploeg. Beide zouden ook lid zijn geweest van de stoottroepen.
Ik zou graag wat meer informatie over het verleden van mijn vader en moeder willen hebben.
Gr Bert Kelder

Geachte heer Kelder,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw / mijnheer,

Heeft u voor mij informatie over mijn vader Bastiaan Duijster, geboren 8 maart 1911 te Rotterdam, overleden
1 september 1979.

Ik ben in het bezit van een (standaard) bedankbrief van Prins Bernhard voor zijn inzet.
Hij heeft ons nooit willen vertellen over zijn verzetswerk.

Wel heeft hij ons verteld dat hij in kamp Vught heeft verbleven. Weet u ook hierover iets?

Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite en met vriendelijke groet,
Lies van der Meijden Duijster

Gezien de vorige vraag. Voor mij geldt hetzelfde. Bedankbrief Bernard. Flarden van verhalen. Ondergedoken Canadezen. Mijn moeder die kookte voor hen. vervalsen van persoonsbewijzen. rondbrengen van krantjes.
de naam van mijn vader Jacobus Patist. Betrokken geweest bij de arrestatie van Mussert. dat is destijds overgenomen door het Utrechts Studenten verzet. Jammer dat ik niet meer heb kunnen vragen bij / tijdens zijn leven. Mijn leeftijd is nu 72. Graag een tip over meer....

Geachte mevrouw Duijster,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op met zijn of haar bevindingen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte mevrouw Patist,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte l.s.

Is er mogelijk informatie aanwezig over mijn vader Franciscus Johannes Sijmons, geboren 05-05-1922 te Amsterdam. Ik heb van mijn vader foto,s in kleding van binnenlandse strijdkrachten vermoedelijk genomen in Amsterdam-noord. Indien er geen informatie aanwezig is heeft u voor mij misschien informatie betreffende instanties tot wie ik mij vervolgens kan wenden.

Bij voorbaat dank.

De heer I.Sijmons.

Geachte

bij mijn ouders op zolder kwam ik een bedankbrief van prins Bernard met een bs speldje een witte sjerp met de tekst oranje en een insigne gezagstroepen tegen.
tevens een aantal papieren waar onder anderen wordt gemeld dat mijn opa de heer Geert Smedes geboren in slochteren op 22 maart 1920 tijdelijk wordt bevorderd tot sergeant.
helaas kan mijn vader er weinig over vertellen omdat hij deze papieren eigenlijk nog nooit gezien had en opa er nooit over prate.
nu ben ik benieuwd of er meer over mijn opa bekend is ,want bij mij rest bv de vraag of hij in de oorlog in het verzet heeft gezeten.
met vriendelijke groet S.Smedes

Hallo,
Ik ben op zoek naar informatie over Johannes Lambertus Bernardus Bronkhorst (geb. 31-5-1909 Gelsenkirchen / ovl. 1 juni 1986). Wij hebben een document van de NBS van hem waarin verklaart wordt dat hij armband 226 mag dragen. Het is gedateerd op 21 april 1945. Zijn persoonsbewijs is no. A48 no. 009862. Is hier mee informatie over en wat is armband 226?
Mvg en bvd Léon Bronkhorst

Geachte heer Bronkhorst,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. Bij het Kenniscentrum Oorlogsbronnen kunnen ze u ook vast meer vertellen over de NSB.

http://www.netwerkoorlogsbronnen.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

hallo,

Ik ben op zoek naar informatie over mijn vader Pieter de Gruijl, geboren 3 april 1921 te Gouda. Na zijn overlijden heb ik een oorkonde van de NBS gevonden uitgereikt op 5 mei 1946 op naam van P.de Gruil. Hij heeft nooit gesproken over wat hij in de oorlog heeft gedaan. Ook binnen de overgebleven familie is weinig bekend. Ik heb wel eens iets gehoord over dat hij verstopt zat onder de vloerplanken onder het vloerkleed. Als kind begreep ik dat niet, ik dacht dat hij laf was. Hij is na de oorlog tot het qua leeftijd niet meer kon zendamateur geweest. Ik zou heel graag willen weten wat hij heeft gedaan in de oorlog, misschien ook al iets met zenders? Volgens een tante heeft hij schietoefeningen gehad.

Vast bedankt. Yvonne de Gruijl

Wij weten dat mijn vader en mijn oom, Cornelis en Jan de Witte bij een verzetsgroep zaten in Rotterdam. We weten dat ze in aanmerking kwamen voor een onderscheiding maar naar voorbeeld van hun commandant een erkenning hebben geweigerd. De beide broers kwamen uit Capelle aan de IJssel.
Mijn vader, Cor de Witte heeft daarna bij de BS gewerkt, evenals mijn moeder Anny van Ewijk.
Daarna heeft hij bij de Marechaussee gewerkt en snel daarna overgestapt naar de Rijkspolitie.
Mijn oom Jan is bij zijn pensioen, werkzaam op een scheepswerf in Capelle aan de IJssel, bij zijn pensioen geridderd, mede door zijn activiteiten in de oorlog. Helaas is dat bij het afscheid van mijn vader bij de Rijkspolitie niet gebeurd. Dat heeft hem veel pijn gedaan. Wel heeft hij een onderscheiding gekregen van het Carnegie heldenfonds door zijn kordate optreden bij een brand in de Vios garage in Wateringen.
Kunt U ons als kinderen van Jan en Cor iets meer vertellen? In onze gezinnen werd er over gezwegen

Beste mensen,

Als ( niet beroepsmatige ) restaurateur en publicist van oud filmmateriaal, ben ik in het bezit van nog nooit gepubliceerd filmmateriaal over de oorlogstijd te Rotterdam.
Hierbij is een fragment waarop een begrafenisstoet van de NBS te zien is in de Paradijslaan richting begraafplaats Crooswijk. De stoet omvat twee lijkkoetsen met op één daarvan een helm op de kist en bij de andere de Ned. vlag op de kist. Voor de koetsen een detachement BSers met trom en er achter BSers die 5 kransen dragen.

Omdat ik dit materiaal wil publiceren ben ik op zoek naar info over de gefilmde gebeurtenissen om aan de hand hiervan de voice-over te kunnen schrijven. Kunt u mij helpen ?

Ik ben op zoek naar de achtergrond van gebeurtenissen in Ane op 5-4-1945.
Daarbij zijn verschillende leden van de BS om het leven gekomen.
In de beschrijving van het archief kom ik niets tegen over de groep Ane-Gramsbergen-Lutte-Slagharen, Schuinesloot en de Krim. Evenmin Hardenberg. Het gaat om de heren Kappert, Hulter, Groenewoud, Mellema?. Zij zijn om het leven gekomen.De heren Stegeman en Netelenbos waren hierbij ook betrokken.

Vraag:- Is daarover iets in het archief te vinden en zo ja waar?

Het kan toch niet zo zijn, dat BSers om het leven gekomen zijn en dat daar niets over in het archief te vinden is?

Bikj voorbaat dank.

Geachte G. Wehkamp,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht vindt u hier ook meer informatie over het voorval:

http://www.historischeprojecten.nl/Hardenberg/toen-op-6-april-bevrijding...
https://oorlogsgravenstichting.nl/assets/data/post/0054042/c0409b799775a...

Ook kunnen ze u bij het Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/ vast extra informatie verschaffen.

Kunt u mij in contact brengen met Lies vd Meijden-Duijster. In feite was ik naar haar op zoek. Zij vroeg op 23 april naar informatie over haar vader Bastiaan Duijster. Bastiaan komt voor in de verzetsnotities van mijn vader Hans Quispel. Bastiaan was betrokken bij het stencilen van de illegale Parool en ik denk dat hij verraden is en toen naar Vught getransporteerd is. Meer mensen zijn er het slachtoffer van geworden. Over de organisatie van de illegale Parool in Rotterdam is heel weinig bekend. U kunt haar mijn email adres geven. Erg fijn als ze contact op wil nemen zodat we uit kunnen wisselen wat we weten. Met dank voor uw bemoeienis, nel Wagner.

Beste Nel Wagner,

Heel graag kom in meer te weten over mijn vader Bastiaan Duijster.
Mijn e-mail adres is: meijden2@xs4all.nl

Helaas heb ik weinig gegevens, maar misschien komen we samen verder.

Met vriendelijke groet,
Lies van der Meijden Duijster

graag kom ik meer te weten over Adrianus van der Ven.
Mijn email is mhvdven@home.nl

goede dag

graag had ik wat over mijn vader vernomen die sectie commandant was onder gevechtsgroep van commandant
gevechtsgroep nico van dijk 111 compagnie
hopelijk is daar nog wat van terug te vinden

vriendelijke groet
j.thijssen junior

Ik heb recent van mijn Opa, die ongeveer 15 jaar geleden is overleden, stukken gevonden die verwijzen naar een actief oorlogsverleden. Hij is gemobiliseerd geweest en heeft na de oorlog gediend bij de gezagstroepen. Dit blijf uit deze stukken, echter is er voor de rest niets bekend. Heeft u meer informatie over mijn opa en wat er met hem is gebeurd tijdens de oorlog. Hij heeft er nooit iets over willen vertellen. Ik kan u kopieen opsturen indien nodig.
Zijn naam is Jan Bakker, Geboren 13 december 1920, Heeft bij de gezagstroepen 9e compagnie gezeten, district Dordrecht. Reg.nr. 676253.

Graag verneem ik of er iets over hem te vinden is. Ik zou dat zeer op prijs stellen.
Met vriendelijke groet,

Ron Bakker

L.S.,

Op 5 mei 2016 heb ik via deze site informatie over het krijgsverleden van mijn vader, Jerphaas Gijsbertus van Roest, geboren 18 mei 1916, aangevraagd.

Ik ben toen uiteindelijk doorverwezen naar een andere instantie in Kerkrade??? Ik heb hen 5 à 6 emails gestuurd maar nooit ook maar enige reactie van hen gekregen.

Ik weet niet of meer mensen deze ervaring hebben, maar ik vind het nogal teleurstellend.

Graag ontvang ik alle beschikbare informatie over Hillebrand Andreas Lieuwens geboren 18 febr 1900. Hij was lid van de BS in Rotterdam. Daarover wil ik specifiek informatie van u. Hij was in 1940 actief in het Nederlandse leger bij vliegveld Valkenburg. Hij was reserve officier. Hij was mijn vader.
Bij voorbaat dank.

E.Lieuwens

L.S.
Graag zou ik informatie ontvangen over de activiteiten van mijn vader, Jan Hendrik Netten (30/08/1918- 10/05/1983) in het verzet, in de verzetsgroep rond Hardinxveld-Giessendam. De commandant van deze groep was Maarten Schakel (alias Jan Snor). Via Stichting '40-'45 ontving mijn vader een aanvullend pensioen nadat hij door ernstig hartfalen arbeidsongeschikt. M.Schakel heeft indertijd hiervoor een aanbevelingsbrief geschreven. Mijn vader heeft nooit over zijn activiteiten gesproken. Via familieleden heb ik vernomen dat hij bij 'n liquidatie betrokken is geweest. Waar kan ik meer informatie vinden?
BVD ,
Vr.grt
Kees Netten
fam.netten@gmail.com
Bathmen

Tijdens onderzoek naar verzetsstrijders tijdens WO II in Roden trof ik in de nalatenschap van twee families de brief van Bernhard en de herinneringsinsigne aan die na de oorlog postuum verstrekt zijn: Scharft en Heijmans. Graag zou ik willen weten of een dergelijke brief met insigne ook gegaan is naar de nabestaanden van Aukema, Baving, Geluk en De Haan.
Vr. grt.
Bij voorbaat dank.

Graag wil ik meer weten over mijn vader, Lambertus/Lubertus Nijhuis geb. 11-09-1917. Ik weet dat hij in de mobilisatie is geweest, naar mijn weten in Den Haag/Scheveningen. Ik weet ook dat hij later lid was van de Huzaren van Boreel. Hij is in 2003 overleden. Nu ik ouder wordt vraag ik me af wat hij in de oorlogsjaren heeft gedaan, waar hij is geweest. Hij heeft nooit met 1 woord over de oorlog gesproken. Ik hoop dat u mij meer kunt vertellen of waar ik informatie in kan winnen.
Vrgr J. Nijhuis

Graag wil ik meer weten over mijn schoonvader Jan van Goor (geb 13-01-1925) die als 'Stoottroeper' NL Binnenlandse Strijdkrachten (interior Military Forces of the Netherlands) met de Amerikanen op 6-12-1944 naar Duitsland is getrokken. Zijn ID nummer was B.97-2736. Zijn vrijwillig ontslag vond plaats op 4-10-1945. Wij, de familie, weten niet wat zijn functie was of wat hij zoal gedaan heeft tijdens zijn korte militaire loopbaan. mvrgr Jos Claessen (nielsenfein@hotmail.com) te Geldrop.

Op 5 mei 1945 overleed in Oud-Alblas Arie Houweling. Geboren 02-10-1897 in Oud-Alblas. Hij staat vermeld als oorlogsslachtoffer in de registers van de OGS. Wat ik mij afvraag is of hij bij de BS was en of hij misschien door een ongeluk met een stengun omgekomen is. Rond de bevrijding zijn meerdere BS'ers omgekomen door eigen wapens. Ik ken gevallen uit Lekkerkerk, Polsbroek, Langerak en Streefkerk. Misschien heeft zich in Oud-Alblas iets soortgelijks afgespeeld.

Met vriendelijke groet,
Hans Korevaar

Volgens de overlevering zou mijn grootvader Kapitein Theodorus Johannes Alexander Boers (1890-1947) lid zijn geweest van de Ordedienst en verzetswerk hebben verricht. Hij zou ook gevangen hebben gezeten in het Oranjehotel of in een ander gebouw aan de Pompstationsweg.
De Brigade-Generaal Jaap Boers (1923-1999) is een zoon van hem.
Th.J.A. Boers is onderscheiden met de Bronzen Leeuw voor zijn verrichtingen op de Grebbeberg bij Hatert en Rhenen bij Koninklijk Besluit van 13-11-1946 No. 10.

Hij komt niet voor in het archief van het Oranjehotel. Ook E.P. Weber noemt hem niet in het "Gedenkboek van het Oranjehotel".
Het NIOD kon in 1991 geen duidelijkheid geven of de Kapitein Boers die lid was van de Ordedienst mijn grootvader Th.J.A. Boers was, of de Kapitein Christianus Franciscus Johannes Boers (1889-1942).

Zou u die duidelijkheid nu wel kunnen verschaffen?

mijn overgrootvader zat in de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, gewest 10 te Amsterdam. Op zijn NBS-kaart staat dat zijn functie p.cdt. was, hij zat bij de army-unit: 1e schoolcomp. Van beide weet ik niet wat dit betekend. Hij heette Johannes van der Pas (geboren 27 april 1917 te Amsterdam).
zou iemand mij hier informatie over kunnen geven?

mvg elyse le pair

Graag ontvang ik informatie over mijn vader Gerrit Groters die bij de binnenlandse strijdkrachten zat.
Op zijn legitimatiebewijs staat nummer Z9/007963. Hij was in de oorlogstijd woonachtig in Zeist, Burg. Patijnlaan 86 en heeft de gouden eremedaille ontvangen voor zijn verzetswerk.
Hij is in 1944 door de SS gevangen genomen en naar de Weteringschans gevangenis in Amsterdam getransporteerd waaruit hij later is vrij gekomen. Hij heeft voor dit werk ook een bedankbriefje van Prins Bernhard ontvangen. Ik heb het legitimatiebewijs als briefjes uit die tijd in mijn bezit.
Kunt u mij laten weten wanneer mijn vader gevangen genomen en vrijgekomen is?

Gerard Groters

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in