Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS)

2.13.137
E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.137
Auteur: E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1926-1986
merendeel 1940-1956

Omvang:

196,40 meter; 4835 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten bevatten een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de OD zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel, alsook rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen.
Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.
Ook zijn er stukken nagelaten door C. Tonnet, die betrekking hebben op zijn spionage- en inlichtingenwerk voor de OD. Tenslotte bevat het archief grote series persoonsdossiers van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het Militair Gezag, of waarvoor deze organisaties belangstelling hebben getoond.

Archiefvormers:

  • Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)(BS)
  • Ordedienst (OD)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

AHK
Algemeen Hoofdkwartier
AHK-OD
Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
ARA
Algemeen Rijksarchief
BABOV
Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
BRIOP
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
C
Commandant
CAB
Centraal Afwikkelings Bureau
CAB-BS
Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
CAD
Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
CBS
Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
CBT
Commandant Bewakingstroepen
CC
Contact Commissie
CD
Civil Defense
CID
Centrale Inlichtingen Dienst
CMO
Commissie Militaire Onderscheidingen
CSG
Commandant Strijdend Gedeelte
C-ST-BS
Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
DNB
Dutch National Battalion
GAC
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
GC
Gewestelijk Commandant
Gcn-BT
Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
Gcn-SG
Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
GDN
Geheime Dienst Nederland
Gld
Gelderland
HKGS
Hoofdkwartier van de Generale Staf
ID
Inlichtingen Dienst
KL
Koninklijke Landmacht
KNIL
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KNL
Koninklijk Nederlands Leger
KP
Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
KPN
Knokploegen Nederland
LIB's
Lichte Infanteriebataljons
LKP
Landelijke Organisatie van Knokploegen
LO
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
MB
Ministeriële Beschikking
MG
Militair Gezag
MP
Militaire Politie
MVO
Ministerie van Oorlog
NBS
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NHW
Noord Holland West
NISWG
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
NSF
Nationaal Steunfonds
OD
Ordedienst
ONR
Oranje Nassau Regiment
OVW-ers
Oorlogsvrijwilligers
PAN
Partisanen Actie Nederland
RIOD
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RMWO
Ridder Militaire Willems Orde
RVV
Raad van Verzet
SF
Special Forces
SG
Strijdend Gedeelte
SHAEF
Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
ST
Stoottroepen
ZHN
Zuid Holland Noord
ZHZ
Zuid Holland Zuid

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
oud nummernieuw nummer
A 1394
A 2299
A 3366
A 456
A 4 a57
A 4 b58
A 4 c59
A 4 d60
A 4 e61
A 4 f62
A 4 g63
A 4 h64
A 4 i65
A 4 j66
A 4 k67
A 4 l68
A 4 ua-ue95-107
A 5 b73-79
A 5 b89
A 5 c95-107
A 5 e-l239
A 5 m-o251-254
A 5 mo-um249
A 5 p376
A 5 p1318
A 5 p1397
A 5 p1-s272
A 5 ua-ue22-125
A 5 uf163
A 5 uf73-79
A 5 ug164
A 5 uh165
A 5 uj167
A 5 uk209-223
A 5 uk226
A 5 ul239
A 5 un-uo251-254
A 5 up1269
A 5 up1270
A 5 up2-ur273
A 5 us397
A 6 d209-223
A 6 uf-uk239
A 6 a69
A 6 b73-79
A 6 c95-107
A 6 h-m239
A 6 h-m251-254
A 6 h-m318
A 6 h-m 269
A 6 uf157
A 6 uf180
A 6 uf181
A 6 uf186
A 6 uf209-223
A 6 uf229
A 6 uf230
A 7305
A 884
A 970
A 10 a-f387
A 1287
A 13249
A 1473-79
A 14167
A 15308
A 17293
A 18 a301
A 19183
A 19197
A 19202
A 21307
A 2291
A 24113
A 25 a91
A 25 b91
A 2688
A 2754
A 28 a45-46
A 28 b45-46
A 28 c45-46
A 2969
A 2995-107
A 29251-254
A 29404
A 36249
A 36293
A 37275
A 37376
A 37 a276-277
A 37 b278-279
A 37 c280
A 37 d281-282
A 39291
A 43393
A 44267
A 46145
A 47 293
A 48 293
A 49249
A 5095-107
A 51112
A 5293
A 52126-134
A 53257
A 78116-119
A 8090
A 81310
A 84193
A 84194
A 85249
A 86403
A 87294
A 88120
A 89295
A 90 319
A 91320
A 92321
A 93322
A 94323
A 95 a-b324
A 96325
A 97326
A 98327
A 99336
A 99 a337
A 99 b109
A 99 b333
A 99 c186
A 99 c209-223
A 99 f338
A 99 h328, 330, 331
A 99 i334
A 99 I e329
A 99 II328, 330, 331
A 99 k332
A 100351
A 100 a I341
A 100 a-c346
A 100 II341
A 100 II a II343
A 100 II b II343
A 100 III344, 347, 348, 349, 350
A 100/29345
A 101354
A 101 b3356
A 102362
A 102 c363
A 103364
A 104, a374
A 105377
A 106375
A 107370
A 108373
A 10949-53
A 109126-134
A 109 d144
A 109 e234
A 109 g147
A 109, a-b, e143
A 110158
A 110368
A 110386
A 110 d432
A 110 h398?
A 111180
A 111186
A 111198
A 111203
A 111205
A 111209-223
A 111224
A 111226
A 111229
A 112400, 402
A 112408
A 112 382-
A 112 a409
A 112 b335
A 112 b303
A 112 b306
A 113369
A 114297
A 11580
A 116249
A 11872
A 119255
A 120160
A 121 b73-79
A 122114
A 124, b126-134
A 125126-134
A 12892
A 131405
A 132406
A 133 a383
A 136303
A 137111
A 138 a142
A 139135
A 139 b95-107
A 139 b137-139
A 139 b142
A 139 c141
A 140140
A 141126-134
A 141136
A 142249
A 143146
A 14470
A 145 a265-266
A 146371
A 147381
A 14881
A 14969
A 149 a446
A 15073-79
A 15195-107
A 152116-119
A 152 a447
A 153122-125
A 157318
A 162312
A 163313
A 164407
A 16595-107
A 168314
A 1721897-1917
A 175441
A 176 b411
A 176 III413
A 176 IV414
A 176 IX418
A 176 V415
A 176 VI416
A 176 VIII417
A 176 X419
A 176 XI420
A 176 XII421
A 176 XIII422
A 176 XIX428
A 176 XV424
A 176 XVI425
A 176 XVII426
A 176 XVIII427
A 176 XX429
A 176 XXI430
A 176 XXIII431
A 177443
A 178433
A 180251-254
A 180435
A 180438, 439
A 181440
A 182433
A 183412
A 184412
A 184434
A 184437
A 184 433
A 185 442
A 186414
A 19073-79
A 20144
A 20282
A 20325
A 203 a24
A 203 b26
A 203 b27
A 203 b28
A 203 b29
A 203 b30
A 203 c110
A 203 d182
A 203 d31
A 203 t181
A 204263
A 20522
A 210311
A 211116-119
A 212258
A 213 385
A 215158
A 218288
A 220240-248
A 221285
A 222284
A 223 c435
A 224250
A 225317
A 226249
A 227287
A 228294
A 228 a-e303
A 228 f384
A 230 a155
A 230 b149
A 231151
A 232152
A 233153
A 234154
A 234 b41
A 235238
A 236 a-b148
A 236 c33
A 237 a-b150
A 237 c39
A 238 b37
A 239 a34
A 239 b38
A 24035
A 241292
A 242 293
A 243 293
A 244380
A 245286
A 246309
A 247289
A 248296
A 249 I298
A 249 Ia en II368
A 250372
A 250395
A 251126-134
A 251159
A 252237
A 252 a303
A 252 a-c, e-g378
A 252 b156
A 252 b384
A 252 d121
A 253264
A 254367
A 255259
A 256283
A 257293
A 258315
A 259108
A 260287
A 26183
A 262300
A 262 287
A 26694
A 283401

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
oud nummernieuw inventarisnummer
A 1-11096
A 1-21097
A 1-31098
A 1-41099
A 1-51100
A 2-61143
A 2-71144
A 2-81145
A 2-91146
A 3-101147
A 3-111148
A 3-121149
A 3-131150
A 3-141151
1-5 map 16-301124-1138
1 map 311139-1142
AA 1 - AA 21107-1110
AA 21111-1113
AA 31114-1119
AA 41120-1122
AA 51152-1155
GG 11101-1106

Concordantie collectie Ordedienst naar huidige inventarisnummers

AHK
Algemeen Hoofdkwartier
AHK-OD
Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
ARA
Algemeen Rijksarchief
BABOV
Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
BRIOP
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
C
Commandant
CAB
Centraal Afwikkelings Bureau
CAB-BS
Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
CAD
Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
CBS
Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
CBT
Commandant Bewakingstroepen
CC
Contact Commissie
CD
Civil Defense
CID
Centrale Inlichtingen Dienst
CMO
Commissie Militaire Onderscheidingen
CSG
Commandant Strijdend Gedeelte
C-ST-BS
Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
DNB
Dutch National Battalion
GAC
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
GC
Gewestelijk Commandant
Gcn-BT
Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
Gcn-SG
Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
GDN
Geheime Dienst Nederland
Gld
Gelderland
HKGS
Hoofdkwartier van de Generale Staf
ID
Inlichtingen Dienst
KL
Koninklijke Landmacht
KNIL
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KNL
Koninklijk Nederlands Leger
KP
Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
KPN
Knokploegen Nederland
LIB's
Lichte Infanteriebataljons
LKP
Landelijke Organisatie van Knokploegen
LO
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
MB
Ministeriële Beschikking
MG
Militair Gezag
MP
Militaire Politie
MVO
Ministerie van Oorlog
NBS
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NHW
Noord Holland West
NISWG
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
NSF
Nationaal Steunfonds
OD
Ordedienst
ONR
Oranje Nassau Regiment
OVW-ers
Oorlogsvrijwilligers
PAN
Partisanen Actie Nederland
RIOD
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RMWO
Ridder Militaire Willems Orde
RVV
Raad van Verzet
SF
Special Forces
SG
Strijdend Gedeelte
SHAEF
Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
ST
Stoottroepen
ZHN
Zuid Holland Noord
ZHZ
Zuid Holland Zuid

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
oud nummernieuw nummer
A 1394
A 2299
A 3366
A 456
A 4 a57
A 4 b58
A 4 c59
A 4 d60
A 4 e61
A 4 f62
A 4 g63
A 4 h64
A 4 i65
A 4 j66
A 4 k67
A 4 l68
A 4 ua-ue95-107
A 5 b73-79
A 5 b89
A 5 c95-107
A 5 e-l239
A 5 m-o251-254
A 5 mo-um249
A 5 p376
A 5 p1318
A 5 p1397
A 5 p1-s272
A 5 ua-ue22-125
A 5 uf163
A 5 uf73-79
A 5 ug164
A 5 uh165
A 5 uj167
A 5 uk209-223
A 5 uk226
A 5 ul239
A 5 un-uo251-254
A 5 up1269
A 5 up1270
A 5 up2-ur273
A 5 us397
A 6 d209-223
A 6 uf-uk239
A 6 a69
A 6 b73-79
A 6 c95-107
A 6 h-m239
A 6 h-m251-254
A 6 h-m318
A 6 h-m 269
A 6 uf157
A 6 uf180
A 6 uf181
A 6 uf186
A 6 uf209-223
A 6 uf229
A 6 uf230
A 7305
A 884
A 970
A 10 a-f387
A 1287
A 13249
A 1473-79
A 14167
A 15308
A 17293
A 18 a301
A 19183
A 19197
A 19202
A 21307
A 2291
A 24113
A 25 a91
A 25 b91
A 2688
A 2754
A 28 a45-46
A 28 b45-46
A 28 c45-46
A 2969
A 2995-107
A 29251-254
A 29404
A 36249
A 36293
A 37275
A 37376
A 37 a276-277
A 37 b278-279
A 37 c280
A 37 d281-282
A 39291
A 43393
A 44267
A 46145
A 47 293
A 48 293
A 49249
A 5095-107
A 51112
A 5293
A 52126-134
A 53257
A 78116-119
A 8090
A 81310
A 84193
A 84194
A 85249
A 86403
A 87294
A 88120
A 89295
A 90 319
A 91320
A 92321
A 93322
A 94323
A 95 a-b324
A 96325
A 97326
A 98327
A 99336
A 99 a337
A 99 b109
A 99 b333
A 99 c186
A 99 c209-223
A 99 f338
A 99 h328, 330, 331
A 99 i334
A 99 I e329
A 99 II328, 330, 331
A 99 k332
A 100351
A 100 a I341
A 100 a-c346
A 100 II341
A 100 II a II343
A 100 II b II343
A 100 III344, 347, 348, 349, 350
A 100/29345
A 101354
A 101 b3356
A 102362
A 102 c363
A 103364
A 104, a374
A 105377
A 106375
A 107370
A 108373
A 10949-53
A 109126-134
A 109 d144
A 109 e234
A 109 g147
A 109, a-b, e143
A 110158
A 110368
A 110386
A 110 d432
A 110 h398?
A 111180
A 111186
A 111198
A 111203
A 111205
A 111209-223
A 111224
A 111226
A 111229
A 112400, 402
A 112408
A 112 382-
A 112 a409
A 112 b335
A 112 b303
A 112 b306
A 113369
A 114297
A 11580
A 116249
A 11872
A 119255
A 120160
A 121 b73-79
A 122114
A 124, b126-134
A 125126-134
A 12892
A 131405
A 132406
A 133 a383
A 136303
A 137111
A 138 a142
A 139135
A 139 b95-107
A 139 b137-139
A 139 b142
A 139 c141
A 140140
A 141126-134
A 141136
A 142249
A 143146
A 14470
A 145 a265-266
A 146371
A 147381
A 14881
A 14969
A 149 a446
A 15073-79
A 15195-107
A 152116-119
A 152 a447
A 153122-125
A 157318
A 162312
A 163313
A 164407
A 16595-107
A 168314
A 1721897-1917
A 175441
A 176 b411
A 176 III413
A 176 IV414
A 176 IX418
A 176 V415
A 176 VI416
A 176 VIII417
A 176 X419
A 176 XI420
A 176 XII421
A 176 XIII422
A 176 XIX428
A 176 XV424
A 176 XVI425
A 176 XVII426
A 176 XVIII427
A 176 XX429
A 176 XXI430
A 176 XXIII431
A 177443
A 178433
A 180251-254
A 180435
A 180438, 439
A 181440
A 182433
A 183412
A 184412
A 184434
A 184437
A 184 433
A 185 442
A 186414
A 19073-79
A 20144
A 20282
A 20325
A 203 a24
A 203 b26
A 203 b27
A 203 b28
A 203 b29
A 203 b30
A 203 c110
A 203 d182
A 203 d31
A 203 t181
A 204263
A 20522
A 210311
A 211116-119
A 212258
A 213 385
A 215158
A 218288
A 220240-248
A 221285
A 222284
A 223 c435
A 224250
A 225317
A 226249
A 227287
A 228294
A 228 a-e303
A 228 f384
A 230 a155
A 230 b149
A 231151
A 232152
A 233153
A 234154
A 234 b41
A 235238
A 236 a-b148
A 236 c33
A 237 a-b150
A 237 c39
A 238 b37
A 239 a34
A 239 b38
A 24035
A 241292
A 242 293
A 243 293
A 244380
A 245286
A 246309
A 247289
A 248296
A 249 I298
A 249 Ia en II368
A 250372
A 250395
A 251126-134
A 251159
A 252237
A 252 a303
A 252 a-c, e-g378
A 252 b156
A 252 b384
A 252 d121
A 253264
A 254367
A 255259
A 256283
A 257293
A 258315
A 259108
A 260287
A 26183
A 262300
A 262 287
A 26694
A 283401

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
oud nummernieuw inventarisnummer
A 1-11096
A 1-21097
A 1-31098
A 1-41099
A 1-51100
A 2-61143
A 2-71144
A 2-81145
A 2-91146
A 3-101147
A 3-111148
A 3-121149
A 3-131150
A 3-141151
1-5 map 16-301124-1138
1 map 311139-1142
AA 1 - AA 21107-1110
AA 21111-1113
AA 31114-1119
AA 41120-1122
AA 51152-1155
GG 11101-1106

Concordantie archieven Stoottroepen en Afwikkelingsbureau Stoottroepen naar huidige inventarisnummers

AHK
Algemeen Hoofdkwartier
AHK-OD
Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst
ARA
Algemeen Rijksarchief
BABOV
Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BNS
Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
BNV
Bureau Nationale Veiligheid
BRIOP
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie
BS
Binnenlandse Strijdkrachten
C
Commandant
CAB
Centraal Afwikkelings Bureau
CAB-BS
Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten
CAD
Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
CBS
Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
CBT
Commandant Bewakingstroepen
CC
Contact Commissie
CD
Civil Defense
CID
Centrale Inlichtingen Dienst
CMO
Commissie Militaire Onderscheidingen
CSG
Commandant Strijdend Gedeelte
C-ST-BS
Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten
DNB
Dutch National Battalion
GAC
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit
GC
Gewestelijk Commandant
Gcn-BT
Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen
Gcn-SG
Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte
GDN
Geheime Dienst Nederland
Gld
Gelderland
HKGS
Hoofdkwartier van de Generale Staf
ID
Inlichtingen Dienst
KL
Koninklijke Landmacht
KNIL
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KNL
Koninklijk Nederlands Leger
KP
Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-)
KPN
Knokploegen Nederland
LIB's
Lichte Infanteriebataljons
LKP
Landelijke Organisatie van Knokploegen
LO
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
MB
Ministeriële Beschikking
MG
Militair Gezag
MP
Militaire Politie
MVO
Ministerie van Oorlog
NBS
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NHW
Noord Holland West
NISWG
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag
NSB
Nationaal Socialistische Beweging
NSF
Nationaal Steunfonds
OD
Ordedienst
ONR
Oranje Nassau Regiment
OVW-ers
Oorlogsvrijwilligers
PAN
Partisanen Actie Nederland
RIOD
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RMWO
Ridder Militaire Willems Orde
RVV
Raad van Verzet
SF
Special Forces
SG
Strijdend Gedeelte
SHAEF
Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force
ST
Stoottroepen
ZHN
Zuid Holland Noord
ZHZ
Zuid Holland Zuid

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
oud nummernieuw nummer
A 1394
A 2299
A 3366
A 456
A 4 a57
A 4 b58
A 4 c59
A 4 d60
A 4 e61
A 4 f62
A 4 g63
A 4 h64
A 4 i65
A 4 j66
A 4 k67
A 4 l68
A 4 ua-ue95-107
A 5 b73-79
A 5 b89
A 5 c95-107
A 5 e-l239
A 5 m-o251-254
A 5 mo-um249
A 5 p376
A 5 p1318
A 5 p1397
A 5 p1-s272
A 5 ua-ue22-125
A 5 uf163
A 5 uf73-79
A 5 ug164
A 5 uh165
A 5 uj167
A 5 uk209-223
A 5 uk226
A 5 ul239
A 5 un-uo251-254
A 5 up1269
A 5 up1270
A 5 up2-ur273
A 5 us397
A 6 d209-223
A 6 uf-uk239
A 6 a69
A 6 b73-79
A 6 c95-107
A 6 h-m239
A 6 h-m251-254
A 6 h-m318
A 6 h-m 269
A 6 uf157
A 6 uf180
A 6 uf181
A 6 uf186
A 6 uf209-223
A 6 uf229
A 6 uf230
A 7305
A 884
A 970
A 10 a-f387
A 1287
A 13249
A 1473-79
A 14167
A 15308
A 17293
A 18 a301
A 19183
A 19197
A 19202
A 21307
A 2291
A 24113
A 25 a91
A 25 b91
A 2688
A 2754
A 28 a45-46
A 28 b45-46
A 28 c45-46
A 2969
A 2995-107
A 29251-254
A 29404
A 36249
A 36293
A 37275
A 37376
A 37 a276-277
A 37 b278-279
A 37 c280
A 37 d281-282
A 39291
A 43393
A 44267
A 46145
A 47 293
A 48 293
A 49249
A 5095-107
A 51112
A 5293
A 52126-134
A 53257
A 78116-119
A 8090
A 81310
A 84193
A 84194
A 85249
A 86403
A 87294
A 88120
A 89295
A 90 319
A 91320
A 92321
A 93322
A 94323
A 95 a-b324
A 96325
A 97326
A 98327
A 99336
A 99 a337
A 99 b109
A 99 b333
A 99 c186
A 99 c209-223
A 99 f338
A 99 h328, 330, 331
A 99 i334
A 99 I e329
A 99 II328, 330, 331
A 99 k332
A 100351
A 100 a I341
A 100 a-c346
A 100 II341
A 100 II a II343
A 100 II b II343
A 100 III344, 347, 348, 349, 350
A 100/29345
A 101354
A 101 b3356
A 102362
A 102 c363
A 103364
A 104, a374
A 105377
A 106375
A 107370
A 108373
A 10949-53
A 109126-134
A 109 d144
A 109 e234
A 109 g147
A 109, a-b, e143
A 110158
A 110368
A 110386
A 110 d432
A 110 h398?
A 111180
A 111186
A 111198
A 111203
A 111205
A 111209-223
A 111224
A 111226
A 111229
A 112400, 402
A 112408
A 112 382-
A 112 a409
A 112 b335
A 112 b303
A 112 b306
A 113369
A 114297
A 11580
A 116249
A 11872
A 119255
A 120160
A 121 b73-79
A 122114
A 124, b126-134
A 125126-134
A 12892
A 131405
A 132406
A 133 a383
A 136303
A 137111
A 138 a142
A 139135
A 139 b95-107
A 139 b137-139
A 139 b142
A 139 c141
A 140140
A 141126-134
A 141136
A 142249
A 143146
A 14470
A 145 a265-266
A 146371
A 147381
A 14881
A 14969
A 149 a446
A 15073-79
A 15195-107
A 152116-119
A 152 a447
A 153122-125
A 157318
A 162312
A 163313
A 164407
A 16595-107
A 168314
A 1721897-1917
A 175441
A 176 b411
A 176 III413
A 176 IV414
A 176 IX418
A 176 V415
A 176 VI416
A 176 VIII417
A 176 X419
A 176 XI420
A 176 XII421
A 176 XIII422
A 176 XIX428
A 176 XV424
A 176 XVI425
A 176 XVII426
A 176 XVIII427
A 176 XX429
A 176 XXI430
A 176 XXIII431
A 177443
A 178433
A 180251-254
A 180435
A 180438, 439
A 181440
A 182433
A 183412
A 184412
A 184434
A 184437
A 184 433
A 185 442
A 186414
A 19073-79
A 20144
A 20282
A 20325
A 203 a24
A 203 b26
A 203 b27
A 203 b28
A 203 b29
A 203 b30
A 203 c110
A 203 d182
A 203 d31
A 203 t181
A 204263
A 20522
A 210311
A 211116-119
A 212258
A 213 385
A 215158
A 218288
A 220240-248
A 221285
A 222284
A 223 c435
A 224250
A 225317
A 226249
A 227287
A 228294
A 228 a-e303
A 228 f384
A 230 a155
A 230 b149
A 231151
A 232152
A 233153
A 234154
A 234 b41
A 235238
A 236 a-b148
A 236 c33
A 237 a-b150
A 237 c39
A 238 b37
A 239 a34
A 239 b38
A 24035
A 241292
A 242 293
A 243 293
A 244380
A 245286
A 246309
A 247289
A 248296
A 249 I298
A 249 Ia en II368
A 250372
A 250395
A 251126-134
A 251159
A 252237
A 252 a303
A 252 a-c, e-g378
A 252 b156
A 252 b384
A 252 d121
A 253264
A 254367
A 255259
A 256283
A 257293
A 258315
A 259108
A 260287
A 26183
A 262300
A 262 287
A 26694
A 283401

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
oud nummernieuw inventarisnummer
A 1-11096
A 1-21097
A 1-31098
A 1-41099
A 1-51100
A 2-61143
A 2-71144
A 2-81145
A 2-91146
A 3-101147
A 3-111148
A 3-121149
A 3-131150
A 3-141151
1-5 map 16-301124-1138
1 map 311139-1142
AA 1 - AA 21107-1110
AA 21111-1113
AA 31114-1119
AA 41120-1122
AA 51152-1155
GG 11101-1106

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

l.s,

graag wil ik u via deze weg vragen om informatie over mijn grootvader p.schuringa(geb27-08-1889 en overl18-03-1956)welke volgens zeggen van mijn moeder opgeroepen is geweest tydens de mobilisatie van 1913/1914;hij vervaardigde in die tyd veel houtsnijwerk(wat goed bewaard is gebleven en volgens mn moeder in militaire dienst is gemaakt toen hij ver van huis(dokkum)was gelegerd vlak voor de oorlog;aangezien hij in 1939 reeds 50 jaar was moet dat dus tydens de mobilisatie voor de 1e wereldoorlog zijn geweest.) ik ben nu al enkele jaren bezig met een stamboom-onderzoek en wil graag een mooi familieboek daarover gaan maken met daarin zoveel mogelijk juiste informatie:hij was altyd timmerman maar ook die tyd boven beschreven hoort erbij.
dus mocht zijn naam op een of andere manier in dearchieven voorkomen dan zou ik heel graag daar een copie van ontvangen voor in mijn boekje,

in afwachting van uw antwoord
vr.gr
s.kooistra,9271je nr 2 zwaagwesteinde,
koois542[at]planet.nl

Voor historisch onderzoek naar gebeurtenissen op Fort T' Hemeltje te Houten, alwaar mijn schoonvader sinds de jaren zeventig woonzaam is, ben ik op zoek naar stukken c.q. verslagen over een ongeluk met het verplaatsen van munitie door de BS.
Op 28-06-1945 kwamen bij een ontploffing de BS-ers Frans Eijffius en zijn zoon Johannus Jacobus Eijffius om het leven. Tevens overleed de 15 jarige zoon van de fortwachter
Zoon en vader Eijffius behoorden tot de k.p. ploegen
Over de ware toedracht is veel onduidelijk. Of het een ontploffing in het magazijn is geweest of een ontploffing buiten tussen twee transporten is niet te achterhalen. ook is onbekend of er alleen maar material van de k.p. werd opgehaald ofdat er ook onontplofte munitie van de duitsers werd verzameld.
Er is een bank met opschrift geplaatst aan de looproute om het fort, maar aan de juistheid van het vermelde wordt door een aantal mensen getwijveld.
Hopelijk kan een van u hier iets meer duidelijkheid over geven.

BVD

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in