Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strijdkrachten Ned.-Indië

2.13.132
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.132
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1938-1960
merendeel 1941-1957

Omvang:

122.00 meter; 5011 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Sommige documenten zijn opgesteld in het Engels..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een aantal van de archieven bevatten foto's, stafkaarten, stencils, (kranten) knipsels en brochures.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zijn de onder meer opgenomen de archieven van het Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië (HKGS-NI) (1945-1950), de Centrale Militaire Inlichtingendienst (1941-1949), de Commandant "7 December" Divisie, de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië/Indonesië (1945-1952), de staven van de T t/m Z Brigade, de Compagnieën Aan- en Afvoertroepen, de Kwartiermeester-Generaal en het Afwikkelingscommando in Indonesië (1950-1951). Tenslotte bevat het archief ook een collectie onderdeelsverslagen van Koninklijke Landmacht en het KNIL. Daaronder bevinden zich ook verslagen van het Korps Speciale Troepen en Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee.

Archiefvormers:

 • Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië (1945 -, 1950)
 • Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië/Sectie Krijgsgeschiedenis (1945 -, 1949)
 • Kabinet van de Legercommandant in Nederlands-Indië (1945 -, 1950)
 • Hoofdkwartier Adjudant-Generaal in Indonesië (1945 -, 1952)
 • Netherlands Forces Intelligence Service/Centrale Militaire Inlichtingendienst (NEFIS/CMI) (1941 -, 1949)
 • Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart van het KNIL/Kantoor Inlichtingen in Nederlands-Indië ((1938 -, 1939) 1942 - 1950)
 • Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart, Kantoor Personeel (1945 -, 1949)
 • Hoofd van de Militaire Geneeskundige Dienst te Batavia (1948 -, 1949)
 • Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee KNIL (1947 -, 1951)
 • Kwartiermeester-Generaal/Territorium Nieuw-Guinea (1949)
 • Kwartiermeester-Generaal/Legermaterieeldienst (1947 -, 1950)
 • Kwartiermeester-Generaal/Assistent Directeur Legermaterieeldienst - 3 ([1947], 1949)
 • Territoriaal Troepencommando Oost-Java/Mariniersbrigade/veiligheidsdienst (1945-1950)
 • Territoriaal Troepencommando Oost-Java/Hoofd Sectie Inlichtingen van de A-Divisie (1945-1950)
 • Territoriaal Troepencommando Oost-Java/Inlichtingendienst Oost-Java (1945-1950)
 • Territoriaal Troepencommando West-Java/Commandant "7 December" Divisie (1945-1950)
 • Staf van de T-Brigade (1946 -, 1949)
 • Staf van de U-Brigade ([1945], 1946 -1950)
 • Staf van de V-Brigade ([1945], 1946 - 1950)
 • Staf van de W-Brigade (1946 -, 1950)
 • Staf van de X-Brigade (1946 -, 1949)
 • Staf van de Y-Brigade (1946 -, 1949)
 • Staf van de Z-Brigade (1946 -, 1950)
 • Staf 2-13 Regiment Infanterie van de T-Brigade (1946 -, 1948)
 • 6 Genie Veldcompagnie (1947 -, 1948)
 • 10 Genie Veldcompagnie (1947 -, 1950)
 • 14 Genie Veldcompagnie (1948 -, 1950)
 • 9e Regiment Infanterie "Friesland"/1ste bataljon/Vormingsofficier Sociale Dienst (1946-1948)
 • Garderegiment Prinses Irene (1946-1950)
 • Garderegiment Prinses Irene/3e bataljon (1946-1950)
 • Garderegiment Prinses Irene/3e bataljon/Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (1948-1949)
 • Garderegiment Prinses Irene/4e bataljon (1947-1950)
 • Garderegiment Prinses Irene/5e bataljon (later 412 infanteriebataljon) (1948-1950)
 • Regiment Stoottroepen/3e bataljon (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/2e compagnie (1945-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/4e compagnie ((1944)1945-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/7e compagnie ((1944)1945-1949)
 • Aan- en afvoertroepen/14e compagnie (1946-1949)
 • Aan- en afvoertroepen/15e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/16e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/17e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/18e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/23e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/24e compagnie (1946-1947)
 • Aan- en afvoertroepen/25e compagnie (1947-1948)
 • Aan- en afvoertroepen/30e compagnie (1947-1948)
 • Aan- en afvoertroepen/32e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/33e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/35e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/36e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/37e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/42e compagnie (1949-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/43e compagnie (1949-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/102e transport compagnie (1950)
 • Afwikkelingscommando in Indonesië (1950 -, 1951)
 • Missie hoofdverbindingsofficieren Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indië (1945 -, 1946)
 • Gezagsbataljons Nederlands-Indië (1945 -, 1946)
 • Territoriaal Commando Noord-Malakka (1946)
 • Commandant 1ste Reserve Lichte Infanteriebrigade in Nederland (1946)
 • Commandant Nederlandse Troepen Malakka gestationeerd op het eiland Penang (officer commanding Netherland Forces in Malaya) (1945 -, 1946)
 • Subsistentenbataljon KL (1946 -, 1951)
 • Commissie van Proefneming (CvP) in Nederlands-Indië (1946 -, 1950)
 • Scheers, res. lt.-kol. mr. J.F.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Hoe kom ik er achter wanneer mijn ouders na de overdracht van Indonesië in Nederland zijn aangekomen en met welke boot.
Vader L.A Schluter en moeder A.E. Schluter-Croque met 2 kinderen t.w. R.W. Schluter en F.O Schluter.
Vader zat bij de Marine.

M.vr.gr.
F.G.M. Stuit-Schluter.

Graag wil ik weten waar ik de mensen terug kan vinden die met W.J. Höcker terug uit Indië zijn gekomen, volgens mij op de s.s. Georgic ? op 27-3-1050. Met name ben ik op zoek naar eventuele verpleegsters van het Rode Kruis.
J.Höcker

Bij voorgaande oproep bedoel ik natuurlijk 1950 en niet 1050.

Ik ben op zoek naar mijn neef ..deze was indertijd gelegerd in Ned Indie. Volgens informatie was hij Kolonel in het leger daar.

Hij is overleden omstreeks 1950 en met Militaire eer begraven in Rotterdam.
Volgens verdere info bezat hij ook de Militaire Willemsorde.

Ik zou graag meer over hem willen weten.

Naam Antonius Lucas overleden te Rotterdam omstreeks 1950

m vr gr J Cillekens

Mijn vader j.h van de hoef. Moeder a.g. van de hoef- bijvoet. Oma a bochmans van den berg-bijvoet.
boot atlantis in 1950 van indonesië naar nederland.
kan iemand mij daarover gegevens geven.Vriendelijke groet anita dochter.
geplaatst 29 maart 2015

Geachte mevrouw van de Hoef. Uw vraag is voor verdere afhandeling doorgestuurd naar de collega's van de afdeling inlichtingen.

Mijn vader is in de periode 1945/1946-1948 in Nederland indie geweest met het 4-1-13 Regiment Infanterie als vrijwilliger. Zijn persoonsbewijs was K 17/000306. Mijn vader is in 2004 overleden. Na het overlijden van een van zijn broers ontving ik circa 40 brieven die hij in die tijd naar thuis stuurde. Ik zou graag willen weten waar ik informatie kan vinden over de marsroute van dit bataljon en daarnaast vraag ik me af of het militaire dossier van mijn vader nog ergens bewaard is gebleven. Mijn vader was C.J.H. Faessen (Coenraad) en hij is geboren op 12-9-1923. Mijn vader is in 1945 ook in dienst geweest van het Amerikaanse leger: het Air-Corps.Mijn vader heeft in 1997 het mobilisatie oorlogskruis toegekend gekregen.

Geachte heer/mevrouw Faessen. Uw vraag is voor verdere afhandeling doorgestuurd naar de collega's van de afdeling inlichtingen.

Mijn opa J Loonstra heeft aan het einde van WO2 mensen uit de Jappenkampen bevrijd. Hij heeft daar oa een broer bevrijd. Zijn andere broer Pieter Loonstra is daar overleden ( http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.10.50.0... ). Ik wilde eigenlijk weten wat zijn militaire verleden/acties daar zijn geweest en of het klopt dat hij daarvoor een onderscheiding heeft ontvangen.

@ J Cillekens, als u wil weten of uw vader de Willems-Orde had, kunt u naar de bibliotheek gaan en het opzoeken in De Militaire Willems-Orde sinds 1940, door P G H Maalderink, daar staan ze allemaal in. Er is helaas nog geen verhaal over hem in Wikipedia, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ridders_in_de_Militaire_Willems-...
U kunt ook een bericht sturen aan het Kapittel der Militaire Willems-Orde, Nassaulaan 18, Postbus 30436, 2500 GK Den Haag, Telefoon 070-3751200.
Succes!

Mijn man vertrok naar Indie met de Georgic. 1947 Prinses Irene brigade.
Heeft U meer informatie ??
Hij is 89 in Sept.
Zijn naam is Willem Roest. Wonende in Rhoon ( Zuidholland) in die tijd.
Zijn er nog vrienden in leven van die tijd?
Hij is gewond geweest en heeft in ziekenhuis gelegen in Soerabaya.
Mijn zoon wil meer weten en zoekt ook naar contacten en namen.

Geachte mevrouw Fekkes,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Zou graag informatie ontvangen over mijn vader Karel Zwankhuizen geboren 30-11-1908 te Rotterdam en overleden 09-10-1981 te Rotterdam.Diende tijdens de Mei dagen 1940 bij de 4 de Cie 1 e Autobataljon, ging in 1945 als vrijwilliger naar Ned.Indie tot 1948.
Wat is er verder bekent over mijn vader en wat deed hij in Ned.Indie.?
Graag Uw informatie indien mogelijk.
Ver zoek gedaan door Peter Zwankhuizen.

Geachte heer Zwankhuizen,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Hartelijke groeten,

Het Nationaal Archief

Graag zou ik iets meer willen weten over de tijd dat mijn vader - Jan Bot- in dienst heeft gezeten in Indonesie. Mijn vader is in 1981 overleden. Hij is geboren in 1927 en zijn initialen zijn J.J.B.M. Bot. wie heeft hier meer informatie over? Ik weet verder niets...

Geachte heer Bot,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.S.,
Graag zou ik meer over mijn vader te weten komen, S.G. Timmers Verhoeven, geb. 06-02-1919, in 1947 met 7e dec. div. aan land in Oost Java en door naar Bandung. Ik weet heel weinig, dus elke informatie is welkom.....

Geachte mevrouw Timmers-Verhoeven,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd kunt u ook contact zoeken met het Veteranen instituut. Waar ze u vast meer kunnen vertellen. http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag informatie ontvangen over mijn grootvader Jan Brand, geboren 22 januari 1923
en mijn overgrootvader Gijsbertus Brand. Ik weet van Jan Brand dat hij als vrijwilliger naar Ned.Indie is gegaan op 17 jarige leeftijd (hij heeft naar mijn weten gelogen dat hij ouder was).

Van Jan Brand weet ik dat hij bij de tijger brigade werkzaam is geweest en Gijsbertus Brand bij de rijdende artillerie. Jan Brand heeft in Ned.Indie 9 jaar doorgebracht. Graag ontvang ik informatie over hun tijd / werkzaamheden in Ned.Indie.

Correctie * Jan Brand is geboren in 1929 ipv 1923.

Geachte mevrouw van der Klift,

Uw vraag om meer informatie over de diensttijd van uw opa en overgrootvader in Nederlands-Indië is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Daar ik, mijn opa nooit heb gekend ben ik op zoek naar wat gegevens over hem.
Hij, was schoenmaker en heeft gediend in Indie.
Zou, graag willen weten waar hij gelegerd heeft gelegen en bij welk onderdeel hij zat en of hij evt. gesneuveld is.
Hij, is geboren in Drunen. ( 1890-1925 )
B.v.b. hartelijk dank.

Wie kende of heeft info over mijn vader Lt. J.F.H.Noordhoff , hij diende van 47 t/m 50 als luitenant bij het 4e bataljon garde
regiment grenadiers in indie / java

Ik ben op zoek naar mensen die van 1947 tot ongeveer 1956 op Morotai in kamp 158 (genie-kamp?) verbleven
hebben en daar over willen praten. Mijn oma, J.E. (juul) Lange heeft daar ook gezeten met haar 5 kinderen.

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn vader Jaap Westdorp (geb 22-09-1925 overl 16-08-2005) zover ik weet heeft hij als dienstplichtige gediend in de 7 december divisie van 1946 tot en met 1949. Waar heeft daar gezeten enw at is er over hem bekend, hij wilde er nooit wat over vertellen.

Geachte heer Westdorp,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet aan onze afdeling dienstverlening en het centraal bureau voor genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar mijn opa Henkie Maarten Erik Pieters. (H.M.E. Pieters) Hij en zijn vader schijnen een hele geschiedenis in het KNIL te hebben. Eigenlijk zou ik alle informatie willen hebben die er is.

Ook ben ik voor mijn oma op zoek naar Jacob Manusama. Hij schijnt in Nieuw Ginea in het KNIL te hebben gezetten omstreeks 1950-1952.

Geachte heer/mevrouw Pieters,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

graag informatie omtrent het verblijf en handelen van mijn vader j.g. verschoor geboren te Hillegom op 2 mei 1915. dienende bij de X brigade van 19 46 ™ 1948. in voormalig ned. indie. hij is sergeant majoor geweest en in verband met gebrek aan kader uitgezonden.

Geachte heer Verschoor,

Uw vraag om informatie over de diensttijd van uw vader in Nederlands-Indië is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook nog in contact brengen met veteranen van de X brigade.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader, JL Meesters,heeft als legerpredikant (vrijwilliger) van juni 1949 tot juli 1950 in Indonesie (Bandung / Tjimahi) gezeten. Hij had toestemming van zijn kerkelijke gemeente Veendam om voor maximaal 2 jaar zijn rooeping om naar Indonesie te gaan te volgen. Hij was toen hij naar Indonesie ging 35 jar oud en ik was 5 jaar toen hij voor een jaar uit mijn leven verdween. Heenreis maakte hij met het Zuiderkruis en de terugreis met de generaal Muir. In 1968 is hij overleden. Hij had een goed contact met zijn chauffeurs en met zijn schrijvers. Onlangs kreeg ik de correspondentie (140 brieven een aantal toespraken voor de wereldomroep) met mijn moeder over het laatste halve jaar in mijn bezit. Ik heb ook contact met KILTV. Met name over de positie van de geestelijke verzorging Ik wil toch een poging wagen om te kijken of mensen hem hebben meegemaakt en daar iets over kunnen vertellen.. Hij was naast veldprediker ook aan de gemeente Tjimahi toegevoegd.

Geachte heer/mevrouw,

Er zijn een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar mensen die uw vader hebben gekend. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/

U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook nog in contact brengen met oude bekenden van uw vader.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,ik ben op zoek naar foto,s en informatie over mijn vader.Hij heeft zich vrijwillig aangemeld als koloniaal en is naar Ned.Indie vertrokken op 1932 tot 1938,Ik was 7 jaar toen mijn vader overleed,dus weet weinig over hem.Zijn naam Hendrik de Jong geboren in1908 of 1909 en woonde in Harlingen.(friesland)Graag zou ik venemen waar hij gestationeerd was omdat ik volgend jaar bali en omstreken aandoe en wil kijken waar mijn vader 6jaar heeft geleefd Bij voorbaat mijn hartelijke dank.groet Corrie de Jong

Geachte mevrouw de Jong,

Ik heb uw vragen ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverleningen en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar mensen die uw vader hebben gekend. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/
U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook nog in contact brengen met oude bekenden van uw vader.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Beste meneer/mevrouw,
Ik zou graag meer informatie willen weten over mijn echte opa, ik zal het verhaal in het kort vertellen.
Mijn vader is in 1948 geboren waarschijnlijk uit een romance van mijn oma en toemalige vriend ( mijn echte opa )
En die man was waarschijnlijk een militair uit LEIDEN die in 1948 bij de marine zat en uitgezonden is naar indie en daar ook in deze tijd waarschijnlijk overleden is. Mijn oma is in 1951 opnieuw getrouwd met een nieuwe man ( mijn huidige opa) en die heeft mijn vader erkend als kind . mijn vader heeft dus niet de echte naam gekregen van zijn biologische vader. Mijn oma is helaas al enige jaren overleden,maar heeft nooit de werkelijkheid verteld.Helaas is er in de burgerlijke stand van leiden geen geboorte bewijs te vinden van mijn vader ( of niet openbaar ) ook niet op de meisjesnaam van mijn oma. Daarom zou ik graag willen weten welke Leidsche militairen er overleden zijn in de periode 1948\1950 om zo verder te komen over mijn echte opa.
Bvd

Geachte heer Mieremet,

Uw verhaal is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar mensen die u echte opa hebben gekend. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/
U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste heer, mevrouw,

Mijn opa Piet Derkse (P.C.A.), geboren 3 augustus 1929 te Nijmegen heeft van 1947 tot 1949 in dienst gezeten in Bandung. Zou u mij meer informatie kunnen geven over hem of zijn tijd daar?

Met vriendelijke groet,
Suze Derkse

Geachte mevrouw Derkse,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over uw opa. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/
U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

goedendag, mijn vader W.Stam geboren te Dubbeldam, is in de periode 1945-1948 met 2 broers G.Stam en K.Stam in dienst geweest.
vertrokken met de boot op 4 oktober met de Stirling castle via nieuw zeeland. daarna met een andere boot naar Jakarta. ik zou heel graag meer informatie willen over deze periode die zo belangrijk was voor mijn vader.
hij is is helaas in 1990 overleden.
ik verneem graag meer informatie, te meer daar ik een bezoek gaat brengen aanJakarta medio 2016.

Geachte heer/mevrouw,
Graag zou ik meer informatie willen ontvangen over mijn opa's tijd toen hij in dienst was van het KNIL. Zijn naam is Mathias Wangge, geboren op 4 maart 1933 te Noeatoe, Indonesie. Hij heeft omstreeks 1946 - 1951 in het KNIL gezeten als soldaat 1e klasse (legernummer: 271301525) o.a. onder leiding van Westerling. Op 14 april 1951 is hij met het schip Skaubryn vanaf Surabaya naar Rotterdam vertrokken, waar hij 10 mei 1951 is aangekomen. Meer is er helaas niet bekend bij ons. We zouden graag meer te weten willen komen over zijn tijd in het KNIL. Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet, M. Wieggers

Geachte mevrouw Stam,

Uw verhaal is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.
Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over die periode van de geschiedenis. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/
U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Geachte heer/mevrouw,

Mijn oma en haar familie waren afkomstig uit Nederlands-Indië, daar heeft zij mijn opa (een Nederlandse militair ontmoet). Nu is mijn vraag of er ergens lijsten zijn waarop te zien is wanneer mijn familie naar Nederland is gekomen en waar zij toen zijn gebleven. Eenmaal in Nederland is het contact namelijk verbroken tussen de familieleden. Het gaat om de familie van der Sluijs-Klerks en dan in het bijzonder de kinderen van Charles Lodewijk Klerks en Mathilda Fredriksz: Lodewijk Ferdinand, Hendrik Lodewijk, Constance Louise met hun partners en Silia Klerks met haar nageslacht van der Sluijs.

Met vriendelijke groet, Jari Broer

Geachte heer Broer,

Op onze eigen site kunt u meer informatie vinden over de zogenaamde passagierslijsten: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/passagierslijsten
Ook op de volgende sites vindt u meer informatie: http://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html
http://www.indieinoorlog.nl/oorloginindie/oorloginindie/elements/links/l...

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over die periode van de geschiedenis. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/

U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,
Mijn Vader, Sergeant Jacobus van Eijk Geb , Rotterdam ;25 Jun 1918 Overl ; te Zwolle,30 Okt 2000
Is ,zover ons bekend, opgeroepen vlak na de bevrijding om naar Engeland te gaan voor een verlengde militaire opleiding. Dat zou gaan om de eerst 1500 man .Expeditionaire Macht opleiding . De oorlog met Japan was toen nog bezig. Mijn kinderen vragen om informatie maar die kan ik ze hier over niet geven. Kan u me helpen ?

Vriendelijke groet,
H van Eijk
Zwolle

Geachte H van Eijk,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over die periode van de geschiedenis. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/

U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo, voor mijn 2 broers ben ik opzoek naar het Indië verleden van mijn vader Klaas Eppenga,geboren 09-05-1925 in Franeker (Friesland)
Helaas is mijn vader te jong op 56 jarige leeftijd overleden in 1981. Het enige wat bij ons bekend is over zijn diensttijd is het volgende:
6 RVA lichting 1945 ingescheept op 08-05-1947 naar Priok Indië.
Ik zou zo graag meer informatie willen over de weg die hij daarna is gegaan, mn ook om zo meer te begrijpen van zijn stilzwijgen rondom die periode. Ik hoop van harte dat u ons verder kan helpen.
Bij voorbaat vriendelijk dank,

Helma Oetelmans- Eppenga (dochter)

Geachte mevrouw Oetelmans-Eppenga,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over die periode van de geschiedenis. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/

U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben uit nieuwsgierigheid op zoek naar de militaire gegevens van mijn inmiddels overladen vader.
Hij is in 1946 als dienstplichtig militair in dienst gegaan en heft van 1947 tot 1950 gediend in Nederlandsch Indië bij de 32 AAT compagnie.
Uit de verhalen die hij soms vertelde maakte ik op dat hij ook tijdelijk was ingedeeld bij de T-Brigade.
Ik kan wel het één en ander terugvinden op internet, maar weet total geen data of iets dergelijks om gerciht te kunnen zoeken.
Ik zou graag te weten komen waar hij nu precies gelegerd is geweest en wanneer precies. Wanneer was hij waar?
Hij schijnt ook nog in een militair ziekenhuis opgenomen geweest te zijn.
Kortom ik zoek naar meer info over mijn vader gedurende zijn tijd in Nederlandsch Indië.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Vriendelijke groeten,
Rick Verweij

Geachte heer Verweij,

Uw vragen zijn doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over die periode van de geschiedenis. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/

U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik heb een fotoboek gevonden van mijn schoonvader, jan berend bolhuis. Er staan foto's in van een kampioenselftal, een bezoek van overste wiersma, generaal de waal bij de herdenking van gesneuvelden, de olympische estafetteploeg enz. waar kan ik met deze foto's naar toe?

Geachte heer Rietveld,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet aan onze collega's van de afdeling Collectie Beheer. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

Andere instanties die mogelijk interesse zullen hebben in het fotoboek zijn het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/ .
Het Veteranen Instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/
Of het Nationaal Militair Museum: https://www.nmm.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte dames,heren,
Mijn moeders Backpay is afgewezen daar zij niet te vinden is bij de Gouvernemenstmarine te Oedjoeng in Soerabaya.
Zij was hier Matroos(vrijwillig) en deed de opleiding telefoniste/grafiste in 1940
In 1942 werd iedereen naar huis gestuurd door kolonel Kruk vanwege de japanners
In 1945 heeft zij zich gemeld in het Wilhelminakamp in Singapore bij de marine.
De SVB heeft gevonden dat ze bij de Koninklijke Marine zat maar Ik heb haar staat van dienst opgevraagd en ze kennen haar niet.

We snappen het niet meer

Betreft E Nobbe 27-03-1923 te Paree Ned.indie

Geachte mevrouw Verspeek,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

In één van onze indexen over ambtenaren bij de Gouvernementsmarine komt een E. Nobbe voor. Wellicht dat dit uw moeder is? http://proxy.handle.net/10648/a3a72abe-c359-102c-8728-005056a23d00

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer Pors,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Mogelijk heeft u iets aan de volgende site: http://www.westervoort1940.nl/nl_35_III_4_sectie_kwast.html

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader, Petrus Johannes de Vries geb. 5 - 3 - 1918 te Wolvega, overleden 2 - 2 - 2002 te Rotterdam, was destijds woonachtig in Amersfoort en werd van 1947 - 1949 als legertandarts bij de geneeskundige dienst van de Prinses Irene Brigade naar Java gestuurd. Hij was o.a. werkzaam te Modjokerto en op het laatst in Madioen. Heeft u over hem meer informatie betreffende zijn werk-woonadres in Modjokerto ? Op 13 mei a.s. vertrek ik naar o.a. Java en ik zou zo graag mijn vaders voormalige woon-en werkadressen willen bezoeken, of wat er nog van over is ! Met vriendelijke groet, zijn oudste dochter Francien Teunisse - de Vries

Ik ben op zoek naar informatie over mijn oom. Fokko Beerda.
Hij zat bij de 411 Bataljon Infanterie. 6 Bataljon Garde Regiment Grenadiers. Klopt dat? Vertrok in 1948 a/b "Zuiderkruis" en kwam in 1950 terug a/b "general Greely". Waar precies zijn zij in Ned.-Indië overal geweest? Hij is daar ook in MH terecht gekomen. Wat was daar de reden van? Is dat te achterhalen? Zijn er ook nog militairen die hem hebben gekend? Met vriendelijke groet, Maja

Geachte mevrouw Teunisse - de Vries,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Mogelijk heeft u in de tussentijd nog iets aan de volgende sites:

http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/historie-nl-leger/203-ond...

http://www.indischherinneringscentrum.nl/

https://www.veteraneninstituut.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste Maja,

Je vragen zijn doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met je op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die je verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over die periode van de geschiedenis. Zo kunt je contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/

Je kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze je ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de exacte data van mijn oorlogsverleden in Indie. Datum en plaatsen wasr ik in kampen heb gezeten als krijgsgevangene en de datum waarop wij in Sukabumi zijn gecapituleerd. Met wie kan ik hierover contact opnemen?
Mvg
PH Fredriksz

Geachte PH Fredriksz,

Uw vragen zijn doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast kunt u contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.
Een andere bron is de online krantenbak Delpher, waar u digitale reproducties van historische kranten kunt inzien. http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Soekabumi&page=1&coll=ddd

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag informatie willen over mijn overleden vader, Johannes Thomassen, geboren 25-4-1925, Stoottroeper 13 RI , uit Heerlen.
Mijn vader vertelde niet graag over zijn tijd in de oorlog ww 2 en over Indië. Vanuit het verzet bij de BS en daarna met het Amerikaanse leger tot in Magdenburg getrokken en daarna naar Engeland en Indië.
Ik heb als kind wel zijn onderscheidingen gezien, maar ik heb geen idee waarom en welke hij heeft gekregen, waar hij ingezet is in Nederland en andere landen. Kunt mij hier meer over vertellen?

Geachte heer Thomassen,

Uw vragen zijn doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast kunt u contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag zou ik meer willen weten over mijn vader, Johannes Vroedsteijn, geboren op 20-09-1926, te Zoetermeer. Hij was destijds als AAT-er van 1946-1949 uitgezonden naar Nederlands-Indië.
Hij is in 1949 als oorlogsinvalide teruggekeerd naar Nederland. Zijn er nog veteranen die hem gekend hebben?

Geachte A.J. Vroedsteijn,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast kunt u contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.S., ik zou graag willen weten of het Nationaal archief ook procesverbalen heeft van dienstongeval in Nederlands Indië. het betreft mijn oom Cees Boer, overleden door dienstongeval te Notog in 1947, begraven te Bandung.
Het is onduidelijk wat het ongeval precies inhield? Ik heb alle aktes van veteraneninstituut en Ministerie van Defensie gekregen maar er zat geen copy van het procesverbaal bij. Zijn deze misschien in bezit van het Nationaal Archief en in te zien ?

Mvg Janneke van Andel (namens mijn moeder Mw. M. van Andel;Boer, zuster van overledene)

Mijn overleden vader heeft gediend in indie bij de palmboombrigade. Wat ik gevonden heb is een boekje met liederen over het fiere eendje. Ik vind nergensbinfo over mijn vader geert metz, geboren in 1927.
Heb geen idee wat mijn vader daar deed. Werd thuis niet over gesproken.

Geachte mevrouw van Andel,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte J. Visser-Metz,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo,
Ik ben op zoek naar mensen die met mij vader in Nederlands indien gediend hebben.
Jan epko Hulzebos, nieuwe pekela 12/2/1925
1948/1949
Administratieve functie in bandoeng tjimahi
Stb no 25021215
Korps mp

Groeten,
Lilian Hulzebos
Veendam

Geachte mevrouw Hulzebos,

Mogelijk heeft u iets aan de volgende sites:

http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/historie-nl-leger/203-ond...

http://www.indischherinneringscentrum.nl/

https://www.veteraneninstituut.nl/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste lezer,

Ik ben op zoek naar informatie over mijn grootvader Johan Philip van Kampen.
Volgens verhalen die ik eerder heb gehoord is hij in 1947 vermist geraakt in Nederlands Indië.
Echter na het overlijden van mijn tante vorig jaar blijkt uit verhalen van mijn oom die destijds ook in Nederlands Indië was gelegerd dat mijn opa is gedeserteerd.
Hoe kom ik achter de waarheid?
Mijn grootvader is geboren op 13-12-1909.
Mijn oom was Rinus Buijtelaar.

Ik hoop dat u mij verder op weg kan helpen?

m.v.g.
Rob van Kampen

Geachte heer van Kampen,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Kan iemand mij meer vertellen over mijn opa, Piet Pool, en Tommy Ilak?

Piet Pool (geb. 1919) was korporaal in het 1e peloton van de 4e compagnie van het 8e bataljon stoottroepen (4-8-RS).
Tommy was een inheems weesjongetje, die met 4-8-RS meereisde.

Ik zou hier graag meer over te weten willen komen!

Beste Elise,

Je vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar informatie over mijn grootvader Huib de Groot, die in ieder geval in 1945 en 1946 in Palembang gelegerd is geweest (en daar toen mijn moeder heeft verwekt). Mogelijk zat hij in de Marine.en was hij daar samen met zijn oudere broer die volgens verhalen in de strijd is omgekomen.

Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Met vriendelijke groet,
Rebecca Britten

Geachte mevrouw Britten,

Ik heb uw vragen ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverleningen en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar mensen die uw vader hebben gekend. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/
U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook nog in contact brengen met oude bekenden van uw vader.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Wie kan mij vertellen wat het "Vrijwilliger Corps Batavia" was in 1946. Wat was de taak van dit Corps. Het stond onder leiding van luitenant W.F. Heyhekker. Mijn schoonvade zat daarbij en hij vertelede dat hij bewakingsdiensten deed.

Geachte heer van Wijngaarden,

Uw vragen zijn doorgestuurd naar onze afdeling dienstverleningen en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.s.,

Graag krijg ik inzage in de gevechtsverslagen onder nummer 2257. Het betreft het 3e bataljon Jagers. In het bijzonder gaat het over de periode na de 1e Politionele actie en wel in de streek rondom Sagaranten.
Bij voorbaat dank.

Geachte JJM Gloudemans,

U kunt het desbetreffende inventarisnummer reserveren en gratis inzien in onze studiezaal.

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/2.13.132/...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Nationale Archief,

Zojuist zag ik een berichtje, geplaatst d.d. 29 september 2016 van heer/ mevr. J. Visser-Metz.
Ik zoek contact met deze mijnheer/ mevrouw. Misschien kunnen wij informatie uitwisselen.

Met vriendelijke groet,

S. Groen

Geachte S. Groen,

Wij hebben mevrouw J. Visser-Metz op de hoogte gebracht van uw wens om informatie uit te wisselen. En hebben haar gevraagd om contact met u op te nemen als ze hier behoefte aan heeft.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Dag,

Ik ben op zoek naar informatie over mijn opa, zoals waar hij gelegerd was als militair in '45-'47.
Zijn naam is Antonius Maria de Brouwer, geboortedatum 17 juli 1912.

Vriendelijke groeten,
M. Leijtens

Geachte heer Leijtens,

Uw vraag is doorgestuurd naar onze afdeling dienstverleningen en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de ouders van mijn opa :
Franciscus van Rhoon , geboren 21 - 02 - 1898 in Ternate.
Hij was sergt maj infantrie van de KNIL en is 23 - 07 - 1943 te Mutona Thailand (Siam) bij de bridge over de river Kwai

Gaarne verneem ik of u hier nadere informatie heeft.

F H van Rhoon
Zoetermeer

Geachte F.H. van Rhoon,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de verblijfplaatsen op Sumatra (Padang) waar mijn vader( Cor Hogaarts 270108176) is geweest. Hij is van de lichting 1947. Ik heb via zijn opgevraagde staat van dienst ontdekt dat hij is opgekomen 30 juni 47 in BoZ mijnenschool bij het 5-3-1RP, daarna is hij overgeplaatst naar de 14e GVC op Sumatra. Hij was daar van 26-3-48 tot 4-5-50.
Gaarne verneem ik of u nadere informatie heeft
mvg John Hogaarts

Geachte heer Hogaarts,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag zou ik meer informatie willen over mijn opa en zijn tijd Ian Indonesië.
Evert van de Bunt (KNIL MP-er).
Ook ben ik benieuwd of iemand foto's heeft.

Graag zou ik meer informatie willen betreft mijn schoon vader dood in makasar (Idonesie)
Jozeph Lekatompessy (fuzelier KNIL) geboren op 01-08-1912 zijn legernr.2105003.

Ik ben op zoek naar informatie over het incident op 29 juli 1949 nabij Mantingan op midden-Java, waarbij 18 van de 20 ingezetenen van een 3-tonner om het leven kwamen als gevolg van een trekbom. 8 Nederlandse militairen, 6 Indonesische politieagenten, en 4 Nederlandse Rode Kruis medewerkers (1 arts, 4 zusters). Waar zou ik mogelijk in het archief verslagen/rapporten over dit incident kunnen vinden? Bijzonder dank, Ad Beljaars, Nederlandse Rode Kruis

Beste Amy,

Je vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte M. Palijama,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer Beljaars,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening om te kijken of wij u antwoorden kunnen geven. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

mijn opa zijn opa lag gelegerd op java.Hij had daar een huishoudster waar bij hij twee kinderen verwekte.Toen hij terug ging naar Nederland nam hij zijn kinderen mee.(Ik ben er niet trots op)1 daarvan was mijn opa zijn vader. Nou schijnt het dat deze man onderscheiden is door de Koningin omdat hij de eerste koloniaal was die zijn kinderen meenam.( Het verhaal gaat dat de moeder heel lang achter de boot heeft aangezwommen..) Hij woonde in het plaatsje Gombong.(?).
Nu is mijn vraag: dit verhaal gaat al zolang rond en kan dit op de een of andere manier uitgezocht worden? Is daar documentatie van? Mijn opa zijn naam was H.E.F.D.Geisterfer..en is vernoemd naar zijn vader die (denk ik ) weer vernoemd is naar zijn vader.( de koloniaal) Zou u mij hiermee kunnen helpen..?

Geachte Weemeing,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vader klaas Johannes otter gebruik 18 maart 1924 heeft als vrijwilliger gediend in voormalig nederlands indie naar mijn weten van 1946 tot de onafhankelijkheid van Indonesië, mijn vader is helaas op jonge leeftijd overleden, graag zou ik wat willen weten over zijn diensttijd. Hij heeft oa gediend in de tijger brigade.
Maar vr gr klaas otter (libanon veteraan)

Geachte heer Otter,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd kunt u ook contact zoeken met het Veteranen instituut. Waar ze u vast meer kunnen vertellen. http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Morgen

Hoe kom ik erachter om welke Meylink het gaat, ik heb er n.l. 6 in de aanbieding:

2.13.132
Strijdkrachten Ned.-Indië
Gevonden in:
Archiefbeschrijving: 1

groet

ans meijlink

Geachte mevrouw Meijlink,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet aan onze afdeling dienstverlening en het centraal bureau voor genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.S.
Mijn tante is in het bezit van een stapeltje brieven van de hand van haar broer, mijn oom, die in de periode 1947-1949 heeft gediend in Nederlands-Indië.
Zijn naam is Gerard van Krevel, zijn nummer 260409150. Hij is als soldaat 1ste klasse op 15 augustus 1949 gesneuveld te Kediri.
Graag zou ik meer te weten komen over zijn tijd in Nederlands-Indië, en wat er met hem is gebeurd.Is er informatie over hem (en zijn legeronderdeel) in het archief?
Wellicht kunt u mij op weg helpen?
Met vriendelijke groet,
Frank de Kruif

Geachte heer de Kruif,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over uw oom. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/
U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/ mogelijk kunnen ze u ook aan informatie helpen.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

L.S.
Graag zou ik wat informatie willen over (de leefomstandigheden van) mijn familie Horster. Mijn opa, Adolf Horster, geboren op 28 november 1904, heeft aan de Birmaspoorlijn gewerkt. De familie is naar Nederland gekomen met de Johan van Olden Barneveld in de winter van 1956.
Met vriendelijke groet, Thalita Horster

Geachte redactie

Na.v de vraag van de heer Belaars dd. 20 februari, kan hij contact met mij opnemen.
Ongeval is mij bekend.

Vr. Gr. Jan Eijsink

Geachte,

Ik heb reeds een ouderwetse 'Eagle doubleflame' gekocht met een gravure van een ML/KNIL lid. Op de aansteker staat op de voorkant 'Militaire luchtvaart' gekerft samen met de letters 'K.N.I.L'. De achterkant; '18de Sgudron'.
De linker zijkant;'Huize Bronbeek' en de rechterzijde:'J.S.W Corneille'.

Nu zou ik graag wat meer informatie over Meneer Corneille willen krijgen. Ik ben erg benieuwd naar het verhaal achter de aansteker en hoop dat jullie mij daar mee kunnen opfleuren.

Hartelijke groet,

Peter Engerd

Geachte heer Eijsink,

Uw contactgegevens zijn doorgestuurd aan de heer Beljaars.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo

Ik ben op zoek naar informatie over Cornelis Adrianes den Hollander 24 06 1924 welke in
ongeveer 1947 via Engeland met de stoottroepen
mee op uitzending ging met een schip. Ik meen naar Indië om volgens mij tegen de Jappen te vechten.
Heeft u hierover informatie of waar kan ik dit vinden? C.A. den Hollander is al ongeveer 8 jaar overleden.

Geachte heer/mevrouw den Hollander,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd kunt u ook contact zoeken met het Veteranen instituut. Waar ze u vast meer kunnen vertellen. http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Namens de Historische Kring Midden Betuwe probeer ik zo veel mogelijk gegevens te bemachtigen over de gevallen militairen tijdens WO II, zowel in W.Europa als in voormalig Nederlands Indië.

Ik ben op zoek naar gegevens van Anton Ockhuysen, geboren te Hemmen op 17 mei 1903 en gesneuveld te Tjimahi (Java) op 29 november 1944.
Hij was schrijver bij de Koninklijke marine en komt voor op de Erelijst van gevallenen.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Op diezelfde Erelijst prijkt de naam van Arend Serrij, matroos op het S.S. Soemba. Door verschuiving van haar lading kapseisde het schip op 5 januari 1941 ter hoogte van New Foundland.
Ook voor hem geldt: graag informatie.

Dan is er nog een derde gesneuvelde:
Michiel Vellinga, als sergeant majoor.gesneuveld te Kendari op 12 november 1942.
Ook hij is geboren te Valburg en wel op 11 augustus 1910.
Ook voor hem: graag informatie.

M.vr.grt.

Wim Huijbrechts

Geachte heer Huijbrechts,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega van het CBG contact met u op.

Daarnaast zijn er een aantal instanties die u verder kunnen helpen in de zoektocht naar informatie over de genoemde mensen. Zo kunt u contact zoeken met het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek: http://www.indischherinneringscentrum.nl/

U kunt tevens contact zoeken met het Veteranen instituut: http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/

Geachte heer, mevrouw,

Mijn vader, inmiddels overleden, heeft in Indië gediend. Volgens mij 1947-1950. Hij zat bij mortiersectie Cie "L"3e Bat. Marbrig. Omdat hij er met mij niet echt over heeft gepraat, ben ik heel geïnteresseerd in wat voor tijd hij daar heeft meegemaakt. Temeer omdat hij na die tijd daar op allerlei manieren last van heeft gehad.

Zijn naam was Harry van Antwerpen (Puck genoemd) geboren 25-08-1928.

Ik zou misschien ook al geholpen zijn met sites waar sprake is van deze mortiersectie

Alvast bedankt
Hetty van Antwerpen

Mijn vader Kerst Boomsma was van oktober 1946 tot en met de zomer van 1948 dienstplichtig soldaat op Java: Lgr. no. 25.06.04.062. A I-1 Reg. Lt. Lu. Art. 7 December Divisie.
Hoe kan ik te weten komen waar hij was op welk ogenblik in die periode op Java? Wat ik weet: hij zat bij de AAT in Tandjong Priok, in Semarang (kok) en in Ambarawa (hulpcipier). Hij kwam met de Nieuw Holland (najaar ''46) en vertrok met de Kota Inten (zomer //48)

Tussen de papieren van mijn ouders (overleden) zijn een paar brieven gevonden van Roel van Urk, Staf Cie 2e Bat Mariniers Brigade, Batavia.
Mocht er interesse zijn voor deze brieven, die verhalen over het leven op Java in die periode, dan hoor ik dat graag. Of misschien zijn er nog familieleden die belangstelling hebben.

Vriendelijke groet
Maike van Hengel

Geachte heer/mevrouw,

Als onderzoeker naar de luchtoorlog ten tijde van de 2de wereld oorlog heb ik diverse contacten met Canadese veteranen. Vanuit het Canadese veteranen Legion Branch 187 heb ik de vraag gekregen of kan helpen inzake:

Johannes Wilhelmus Adrianus Trachsler
Geboren op 4 augustus 1929 in Rotterdam
Gestorven op 1 jun1 1999 in Oshawa Canada

Zijn dochter is opzoek naar informatie van haar vader die als Nederlands militair heeft gediend in Indië ten tijde van de politionele acties. Om als nabestaande van een veteraan in Canada toe te kunnen treden tot een veteranen organisatie is deze informatie van belang inclusief registratie nummer.

Kunt u mij verder helpen of eventueel door verwijzen?

Rob Wethly

Geachte heer/mevrouw,

Ik zoek informatie over mijn vader Piet van der Sanden uit Waalwijk.
Hij was als O.V.W. ingedeeld bij de 1e compagnie 3e peloton OVW 8RS daarna bij de 2-15RI.
Met de Ms Kota Baroe naar Indie gegaan en met de Kota Inten terug gekomen.
Hij heeft in Malang in het ziekenhuis gelegen met malaria .
Waar heeft hij daar gezeten en wat is er over hem bekend, hij heeft er namelijk nooit over gesproken.
Oproepen in de Checkpoint hét blad voor en over veteranen hebben niets opgebracht.

Met vriendelijke groet,
Erwin van der Sanden

Ik ben op zoek naar Jan Smit (ha ha) die rond 1959 in Nederlands-Indie gestationeerd was. Hij is de vader van mijn schoonmoeder en weet/wist niet van haar bestaan. Alle informatie is meer dan welkom, ik kom zelf niet uit de zoekresultaten die worden getoond. Bij voorbaat dank!!!

PS: Nel Versluis is de naam van haar moeder, ze werkte als verpleegkundige in Indonesië

Ik ben op zoek naar informatie over mijn opa in de tijd dat hij in Indonesie is geweest. Zijn naam is Pieter Adema, geboren op 17 jan 1925. Hij vertrok eind 1946 richting Indonesie en was op dat moment woonachtig in Leeuwarden. Mijn opa heeft nooit gesproken over zijn tijd in Indie, dus ik zou het fijn vinden om meer te weten over zijn tijd daar.
Alvast bedankt.

Geachte mevrouw Adema,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd kunt u ook contact zoeken met het Veteranen instituut. Waar ze u vast meer kunnen vertellen. http://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar informatie over mijn oom Jan Van Dijk. Hij is op 23 mei 1947 naar indie vertrokken en daar op 23 juli 1947 overleden. Hij zat bij 4-4 RI.

Geachte mevrouw van Dijk. Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Graag willen wij ( mijn broer en zus) iets te weten willen komen over dienstplichtig militair Reinier Albertus Martinus Louer( "RAM") in de politionele acties '47 -'49.

ik wil graag info m.b.t. mijn oudoom: Martinus Johannes de Fost (roepnaam: 'Broer' de Fost). Hij is gestorven in Batavia op 3 sept 1947, hij was soldaat van de 7 dec. divisie. Leg. No. 250417202. Hij is 29-10-1946 aan boord gegaan van de "Nieuw Holland" als onderdeel van de 4-1 RATA (Regiment Anti Tank Artillerie). Na aankomst werden de afdelingen ingedeeld bij de drie Infanterie Brigade Groepen, die gelegerd waren in de sectoren van Batavia, Buitenzorg en het havengebied bij Tandjong Priok. Ik zou graag willen weten bij welke hij ingedeeld was? Febr 1947 is het 4-1 RATA opgeheven en is hij naar het KMG (Kwartier Meester Generaal).Vanuit hier heeft hij ook ooit een brief en foto verstuurd met achterop genoteerd: 'Kebun Sirih / K.M.G. Kamp'. Weet u toevallig of dit kamp/kazerne nog bestaat? Ik ben erachter gekomen dat hij destijds gestorven is in Militair Hospitaal II te Batavia (zo heette het destijds). Ik vroeg me af of dit ziekenhuis vandaag de dag nog bestaat? Alvast bedankt!

Graag wil ik wat meer weten over mijn vader Jannes Veltman geboren 1-04-1918 Hij heeft in Indonesie bij de MP gezeten en is later per boot met mijn moeder en zus naar Nederland gekomen. In Nederland heeft hij de rest van zijn leven als beroepsmilitair bij van Heutz in dienst geweest.Ik heb geen idee hoe ik moet zoeken en wil graag weten waar en wanneer hij toen was in indonesie.

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn neef PW Huysmans gelegerd 3RS geboren 30 december 1925 gesneuveld augustus 1947 in Tjibatoe Ned Indie
Met een transport met vrachtwagen overvallen volgens mij ook gelegerd bij 7 december devisie hij is herbegraven in Jakarta.
Wie kan mij helpen

graag wil ik meer weten over Maria Titaheluw. Zij is geboreen in Iha Mahu ( Saparua : eiland/ De Molukken). Zij was verpleegster van beroep. En is in de jaren 50 : begin 1950 naar nederland gekomen. Na een bezoek aan Iha Mahu afgelopen zomer heb ik pas van Maria gehoord. en hoe zij aan mij gerelateerd is . Wat ik weet dat er toenstertijd molukse verpleegsters met de troepen transporten zijn meegekomen naar Nederland . Van af dat moment ontbreek elkaar spoor. Kunt u mij helpen haar als nog op te sporen om zo de familie in Ihamahu verder op de hoogte te brengen over onze tante Maria Titaheluw. Met vriendelijke groet . a.hitipeuw

Ik ben op zoek naar informatie over Johann Jacob Peters, geboren 31 juli 1886 in Sülz Duitsland . Voor zover bekend is hij in 1910 als militair vertrokken naar Indië en daar overleden . Hij was een broer van mijn grootvader Hendrikus Hubertus Peters

Dag, ik zou graag meer willen weten over mijn vader M. Hilbrink geboren 14-04-1926. Ik weet bijna niets over de tijd dat hij in Indie was: 1950-1953. Alle informatie is welkom!

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn neef PW Huysmans gelegerd 3RS geboren 30 december 1925 gesneuveld augustus 1947 in Tjibatoe Ned Indie
Met een transport met vrachtwagen overvallen volgens mij ook gelegerd bij 7 december devisie hij is herbegraven in Jakarta.
Wie kan mij helpen mailadres wjweert@zonnet.nl.

Ik ben op zoek naar informatie/ foto's over de vrijheidsstrijd van Indonesië
Voor het herdenkingscentrum op Bali (Marga) zoek ik foto's van de slag bij die plaats op Bali
Het gaat mij om foto's van de periode rond 20 november 1946).
Bij die 'Puputan Margarana' kwamen alle vrijheidsstrijders om het leven.

Het herdenkingscentrum wil graag in het bezit komen van informatie en foto's van die periode.

Gerrit de Munnik

Mijn vader Jan Kruis is in 1938 naar Nederlands Indië uitgezonden als piloot bij de Marine Luchtvaartdienst. Ik weet nagenoeg niets van zijn verblijf aldaar en ben op zoek naar gegevens en foto's. Heeft in Jappenkamp gezeten, welke? Is 1945 gerepatrieerd.

Mijn vader, Wiliam Goes (geb. Batavia 25 augustus 1917) is in Pangkalpinang (Banka) als insp. van politie door de Japanners gevangen genomen in april 1942. Vervolgens naar Muntok, en tegen het einde van de oorlog in 1945 overgebracht naar een rubberonderneming Belalau in Zuid-Sumatra, alwaar hij op 25 mei 1945 door ziekte en ontberingen is overleden en daar begraven. Hij is herbegraven in Palembang (1946?) en vervolgens weer herbegraven in Ereveld Pandu te Bandoeng.
Ik zoek informatie (en mogelijk beeldmateriaal) over deze herbegrafenissen.
Humphry Goes (email:: gadoh2@hotmail.com)

Dag,
Ik zou graag meer te weten komen over de militaire diensttijd van mijn vader, René Schaap, geboren 7-9-1925, in het toenmalige Nederlands Indië. Hij is met de Johan van Oldenbarneveld vertrokken met 4-11 RI. Zijn terugreis was met de Kota Inten, maar ik weet niet precies van wanneer tot wanneer hij daar is geweest. Inmiddels is mijn vader al geruime tijd overleden. Aangezien hij er nooit veel over heeft willen vertellen (behalve wat leuke anekdotes) denk ik dat die mannen daar verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Zijn er gegevens bekend of bewaard gebleven?

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn opa PJ Neugebauer majoor torpedomaker marine nummer 9404.
gelegerd in Soerabaja overleden vlak voor de Japanse bezetting in Indonesie.

Hij was voor een dienstopdracht naar een ander eiland gestuurd en kwam terug met malaria en overleed een korte tijd later
.
Ben erg nieuwsgierig naar zijn marine loopbaan en naar de opdracht die hij had.
Misschien dat iemand informatie heeft over hem heeft, op de site kom ik niet verder.

Ik ben op zoek naar meer informatie P.J Eilers, Sld. OVW. 1-11 RI.KL
geboren 3-6-23 overleden 21-8- 46
Begraven te Bandung . Wanneer en met welke boot aangekomen in Indonesie?
Waar gediend in Indonesie en hoe is hij overleden?
Wie kan mij deze informatie geven?
Bij voorbaat dank.
Tinie Eilers

hallo. ik zou zo graag informatie willen van mijn vader..w.f.c.van houtert..geboren op 10-04-1925 te nijmegen ..mijn vader is in 1991 overleden..het enigste wat ik weet is dat hij scherpschutter was en marinier...ik zou heel graag willen weten welk bataljon hij zat en of iemand hem misschien ook heeft gekend...alvadt heel erg bedankt

Mijn vader zat bij de marine in Indonesie en heeft daar mijn moeder leren kennen. Mijn 2 oudste broers zijn daar geboren. Ze moesten in 1948 of 1949 terug naar Holland. L.A. Schluter, A.E. schluter- Croque, R.W. schluter en F.O. Schluter. Met welk schip zijn ze teruggekomen en op welke datum precies. Is er nog meer informatie over mijn vader en waar kan ik die vinden.

Is er iemand geïnteresseerd in de 2 fotoboeken van mijn vader die in Indonesië zat met de 7 december devisie.
Zijn naam is J . Vonk ( Co genoemd )geboren te Hilversum en bij inscheping wordt vermeld dat zijn onderdeel het 1e mitr. bat was.
Hi was soldaat ,chauffeur.
Tot op de laatste dagen bevriend gebleven met Bertus Molema (Drente) , Beb Nieuwenhuizen , Lou Nachtegaal .

L.S. | 23.12.2017

Graag zou in contact komen met Kees Remmerswaal. Kees is geboren in den Haag en eind jaren veertig uitgezonden naar Indonesië.
Kees had een broer Jan en de voornaam van zijn vader was Albertus. Zijn vader werkte bij, wat toen nog genoemd werd, Het Ministerie van Oorlog.
Mijn vader en moeder zijn in contact gekomen met de familie Remmerswaal, omdat zij tijdens de oorlog elke veertien dagen eten kwamen halen in Zoetermeer.
Mogelijk is Kees inmiddels wel overleden. Dat zou jammer zijn. Mogelijk kan er dan nog contact gemaakt worden met zijn nakomelingen
.
** Ik hoop dat U wat voor mij kan doen. Graag verneem ik ook van U hoe hoog de kosten zijn die hieraan verbonden kunnen zijn. Ik wil namelijk wel aan mijn verplichtingen kunnen voldoen.

Met vriendelijke groet en wel bedankt voor de medewerking.

W. Voskamp.

Geachte mevrouw, meneer
Mijn vader H J van Esdonk, geboren op 1 september 1928 ye Vlijmen , heeft gediend bij 6 RS in Nederlands Indie in de periode 1948-1950.
Kunt u mij informatie verschaffen over de lotgevallen van dit regiment in de betreffende periode ?
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet
Rini.

Mijn vader Johannes Franciscus van Dooren geboren 7 september 1912 te Strijp, heeft gediend bij het Depot Speciale Troepen van het KNIL. Graag wil ik van u weten vanaf welke datum en tot wanneer hij gediend heeft bij het Depot en aan welke acties mijn vader heeft meegedaan.

Mijn vader, Theo Emile Jahn geboren 8 april 1907 te Soerabaja, heeft in Nederlands Indië gediend in het KNIL.
Ik weet dat hij als krijgsgevangene heeft gewerkt aan de Birma-Siam spoorweg. Een Japanse interneringskaart is mij bekend. Graag zou ik willen weten:
- in welk regiment van de KNIL mijn vader was ingedeeld en vanaf welke datum?
- waar werd hij/dit KNIL-onderdeel, door de Japanners gevangen genomen?
- in welk kamp in Thailand werd hij als krijgsgevangene ondergebracht?

Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Vriendelijke groet,
Gerard Jahn

Mijn vader, Johannes Hendrikus Josephus (roepnaam: Jo) Burg, geboren 9 april 1925, Ammerzoden, is als dienstplichtige (voor zover ik weet) uitgezonden naar Nederlands-Indië. Graag kom ik te weten wanneer en waar hij verscheept is, waar hij gelegerd is geweest en in welke (administratieve?) functies en wanneer hij teruggekeerd is.

Kunt u me verder helpen?

Bij voorbaat dank,
Hans

Ik ben op zoek naar gegevens van Johan Willem Frederik Steevensz naam van zijn moeder Sientje Warlich. Geboorte aktes etc. Hij heeft in het KNIL gezeten is rond 1950/51 naar Nederland gekomen met de boot.
Waar kan in informatie hierover vinden.

Bij voorbaat dank

Hallo,ben op zoek naar meer informatie over mijn vader.
Zijn naam was Jacob Korver, geboren op 10-5-1922 in Rotterdam.
Ik weet dat hij in 1946 in Eton Engeland was,en daarna tot 1949 in Indonesië was.
Heb nog veel foto's van zijn patrouilles en andere militairen.
Weet ook dat zij oudere broer ook in Indonesië was en zijn naam was Abram Korver,en hij was sergeant -majoor.
Kan ook nog herinneren dat hij medaille's had gekregen.
Kan het mij vader niet vragen om dat hij in 1968 is overleden.
Hoop dat u mij wat wijzer kan maken.
Vrg Y.Korver

Waarom zo weinig info over de ,,eerst veiliggestelde" aangekomen 17 jan 1951 met de MS Volendam
Mijn vader van Molukse afkomst zat op deze boot, maar in de archieven tot dusver kan ik hier niets over vinden
Mijn vader A Ririn inf XVI

Mijn vader Willem Schrijver(4-9-1926/10-6-2004) is 4 juni'47 met MS Tabinta vertrokken naar Indië, onderdeel 4 Garde Regiment Prinses Irene. In brieven van hem aan zijn zus wordt geschreven over plaatsen als: Modjokerto, Patjet, Wates-Lor, Perning, Kemlagi. Zijn beste kameraad Arie van de Sande, geboren Sprundel 4-4-1926 is daar op 27 april 1949 gesneuveld. Hij schreef ook over Roel Vos en had het vaak over Korp. Ferry M van Oort die daar gesneuveld is. Hij kwam op 27 mrt 1950 met MS Georgic terug in Nederland. Wie kan mij meer over mijn vader en/of zijn onderdeel vertellen en hoe het zijn onderdeel verging in die periode in Indië?
vrg. gr.
Elly Schrijver

Ben op zoek naar informatie over mijn opa:
Floothuis, Gabriël Joseph Johan
Batavia
21-09-1917
01-03-1942
Bandoeng
Sld Tkl Inf. Knil

Met vriendelijke groet,
Petra

Hallo
Ik ben op zoek naar informatie over mijn vader J.H. (Joop) Metzler geboren 3 10 1923 en toentertijd woonachting in de Soendastraat 2 te Amsterdam.Ik weet dat hij o.a. in Palembang gelegerd is geweest. Het nummer op zijn scheepskist is 221003007 en hij is vermoedelijk naar Tanjung Priok gevaren met de Johan van Oldenbarneveld.
Vr.groet Romy Metzler

Waar vind ik nadere informatie over A.M.F. Haffmans geb. Helden (L) 18 mei 1926 (overleden 1994), als OVW-er naar Indie in september 1945, als dienstplichtig soldaat terugekeerd naar Nederland eind oktober 1947.
Met dank voor een reactie..

Ik ben opzoek naar gegevens van mijn vader, korp.H.Tromp 4506377. Amph.Tractors.1 Ned Mariniers-Brigade.Hij was kok tijdens deze periode.Ned Indie 1946.Ik weet weinig,omdat hij jong overleden is.Met welk schip vertrok hij en wanneer en hoe is hij weer naar Nederland gegaan.Zijn er nog mensen die ook kok waren daar en kunnen die mij meer vertellen hier over?Rita .

Geachte heer.
Ben op zoek naar gegevens ,informatie van Cornelis Antonius Meijer,roep naam Cees.
geboorte datum 16-09-1908 te Haarlem.
Overleden waarschijnlijk in Indie???.
Hij was 24-07-1928 militair landstorm" Indie".
hij was beroeps militair voor de Knil in 21-08-1930.
wij hebben een foto waar hij op staat met en Javaans- Indische vrouw, waarschijnlijk is hij daar mee getrouwd??
In 15 -03-1930 groot verlof en in 21 -08-1930 getekend voor de Koloniale reserve voor 5 jaar.
Helaas kan ik hier verder niets van vinden ,zou u misschien wat informatie kunnen vinden.
mvg.wim meijer

Geachte heer, meverouw,

Ik vraag me af wat er is gebeurd met Dpl.soldaat 1e klas D. van der Ent, legernr 25.10.26.038..
Hij was in dienst bij 3 -11 RI.
Mijn zus heeft met hem gecorrespondeerd vanaf zijn vertrek naar Indonesie (10-1946) tot 24 juli 1949.
De laatste brief die zij heeft ontvangen dd. 27 juli 1949 vanuit Tjilajap.

Het regiment is gerepatrieerd op 17-12-1949 met de Groote Beer, aankomst Amsterdam 07-01-1950.

Met vriendelijke groet,

Adrie van Laar

Goedemiddag,
Ik ben op zoek naar specifieke informatie over een incident op Oost-Java, in de buurt van Pagergoenoeng, op 10 augustus 1949. Op die dag liep een patrouille van het Garderegiment Jagers op een trekbom. Onder de dodelijke slachtoffers bevond zich mijn oom Gerard van Krevel.Graag zou ik verslagen inzien waarin dat incident wordt beschreven.
Met vriendelijke groet,
Frank de Kruif

Ik ben op zoek naar informatie over mijn schoonvader Maurice Prins geboren 02-07-1917 te Soerabaja, gediend bij KNIL en met zijn gezin naar Nederland gekomen op 27-02-1948 met de Johan de Witt, alvast bedankt voor uw reactie

Hi there,
My great grandfather Edzo Luttjeboer served in the Indonesian war of independence. I have his certificate from the ministry of war and it states he served overseas from 1947-1950 but it doesn't tell me what regiment or where exactly he served. I was wandering how i could find out more about what Edzo did during his service.
Kind Regards Lewis.

Mijn vader E.J. (Bertus) Muhren (reg.nr. 260201018) heeft eind jaren veertig gediend in Nederlands Indië. Hij zat bij Ost-5-10 RI. Meer informatie heb ik niet. Is bekend waar hij heeft verbleven en wat zij verder hebben gedaan?
Bij voorbaat dank! Gerrie Muhren

Mijn vader E.A.G. (Emiel Adolf Gustaaf) Hermsen is in de jaren veertig vanuit Wolverhampton naar Nederlands Indië vertrokken om te dienen in het KNIL en het SOP. Meer is mij niet bekend. Hoe kan ik inlichtingen verkrijgen over het militaire verleden van mijn vader.
Met vriendelijke groet,
Emiel Hermsen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in