Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Metalen Kruizen en Bronzen Medailles

2.13.13.03
M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1948
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.13.03
Auteur: M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1948

CC0

Periode:

1831-1834

Omvang:

1.30 meter; 1250 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief aangaande stukken betreffende het toekennen van het Metalen Kruis en de Bronzen Medaille (1831 - 1834) bestaat uit archiefbescheiden aangaande militaire die ten tijden de Belgische Opstand en de Tiendaagse Veldtocht onder de wapenen waren. De inventaris is geordend naar de verschillende legeronderdelen en haar leden wie de militaire eer toekwamen.

Archiefvormers:

  • Departement van Oorlog

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Metalen Kruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 september 1831, nr. 70. Het werd vervaardigd uit het in het gevecht bij Hasselt op 8 augustus 1831 veroverde geschut. Op de voorzijde werd gesteld een gekroonde W, te midden van een krans van lauwerbladen en een eikenloof. De keerzijde werd versierd met de woorden "Trouw aan Koning en Vaderland", terwijl in het midden, tussen een krans van lauwerbladen en eikenloof de jaren 1830 en 1831 werden geplaatst. Op de voorzijde van het kruis werd het woord vrijwillig aangebracht voor hen die vrijwillig gedurende de oorlog Koning en Vaderland hadden gediend.

Dit onderscheidingsteken kon worden verleend aan allen zonder onderscheid van rang, die in 1830 en 1831 onder de wapenen waren geweest, hetzij in land, of in zeedienst en kunnen worden geacht deel te hebben genomen aan de krijgsverrichtingen. Aan hen, aan wie het genoemde bewijs van aandenken werd uitgereikt, werd tevens een certificaat aangeboden, inhoudende de verklaring, dat men tot het dragen van het kruis gerechtigd was.

De Bronzen Medaille, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 mei 1833, nr. 122, werd uitgereikt aan hen, die zich tijdens het beleg van de Citadel van Antwerpen in december 1832 en omliggende forten en op de schepen op de Schelde voor Antwerpen bevonden. Aan al deze personen werd die medaille als bewijs van aandenken verleend.

Op de voorzijde ervan werd de bovengenoemde sterkte in een vijfhoek afgebeeld, waarin de woorden Citadel van Antwerpen, terwijl op de keerzijde in een lauwerkrans van boven gesloten en gedekt door een gekroonde W de woorden december 1832 werden geplaatst. Ook aan hen, die deze medaille ontvingen, werd een certificaat, houdende verklaring, dat men tot het dragen ervan was gerechtigd, uitgereikt.

Tot het bekomen van het kruis of de medaille werd door de commandant van het korps of korpsgedeelte een voordracht opgemaakt van hen, die hierop aanspraak hadden. Deze voordracht werd door tussenkomst van de chefs doorgezonden naar het Departement van Oorlog, dat zijn goedkeuring daarop moest verlenen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

bij mijn onderzoek naar mijn voorvader Pieter Freerks Reineking. * 1800 te Ten Boer. Op 26-11 1830 gaat hij een plaatsvervangingscontract aan. Hij doet dat in Middelstum bij notaris H. van Marle, tesamen met nog minstens 8 andere personen uit de omgeving. Ik denk dat ik alle infanterie stamboeken heb nagezocht, maar ik kom zijn naam niet tegen. Ook de andere plaatsvervangers uit Middelstum niet. Ik begin te geloven dat niet alle stamboeken uit die tijd volledig zijn. Het zelfde staat ook genoteerd vor Friese schutterij plaatsvervangers. Bij de geboorte van zijn tweede kind in 1831 doet Pieter Freerks Reineking niet zelf de aangifte, maar wordt dan vermeldt als zijnde afwezig met de Schutterij. Volgens de Schutterijarchieven in Groningen heeft hij inderdaad meegedaan met de 10 daagse veldtocht. Zijn er hiaten in de stamboeken? Ik ben ook in het bezit van een z.g Metalen kruis. maar kan dat dus niet linken aan mijn voorvader. Ik ben lid van de Genealogische vereniging Groningen.

Geachte heer Reineking,

Ik heb uw vragen doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega per mail contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar Leo Borst die zou enige jaren geleden overleden zijn zou U aan mijn mailadres enige nuttige informatie kunne verstrekken wat betreft mijn nonkel mijn vader dus diens broer de genaamde
Jan Leendert Borst kan met deze tip leiden tot evnetuele verdere informatie die U mij zou kunnen verstrekken,met dank

Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag heeft geen betrekking op het bovenstaande archief.
U kunt het beste contact opnemen met het Centraal Bureau voor Genealogie: http://www.cbg.nl/
Zij kunnen u verder helpen in uw zoektocht naar meer informatie over uw familiegeschiedenis.

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de volgende website:

https://www.genealogieonline.nl/borst-maassluis/I4.php

en wiewaswie.nl https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/q/Borst/type/documenten/...

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in