Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Metalen Kruizen en Bronzen Medailles

2.13.13.03
M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1948
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.13.03
Auteur: M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1948
CC0

Periode:

1831-1834

Omvang:

1,30 meter; 1250 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief aangaande stukken betreffende het toekennen van het Metalen Kruis en de Bronzen Medaille (1831 - 1834) bestaat uit archiefbescheiden aangaande militaire die ten tijden de Belgische Opstand en de Tiendaagse Veldtocht onder de wapenen waren. De inventaris is geordend naar de verschillende legeronderdelen en haar leden wie de militaire eer toekwamen.

Archiefvormers:

  • Departement van Oorlog

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Metalen Kruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 september 1831, nr. 70. Het werd vervaardigd uit het in het gevecht bij Hasselt op 8 augustus 1831 veroverde geschut. Op de voorzijde werd gesteld een gekroonde W, te midden van een krans van lauwerbladen en een eikenloof. De keerzijde werd versierd met de woorden "Trouw aan Koning en Vaderland", terwijl in het midden, tussen een krans van lauwerbladen en eikenloof de jaren 1830 en 1831 werden geplaatst. Op de voorzijde van het kruis werd het woord vrijwillig aangebracht voor hen die vrijwillig gedurende de oorlog Koning en Vaderland hadden gediend.

Dit onderscheidingsteken kon worden verleend aan allen zonder onderscheid van rang, die in 1830 en 1831 onder de wapenen waren geweest, hetzij in land, of in zeedienst en kunnen worden geacht deel te hebben genomen aan de krijgsverrichtingen. Aan hen, aan wie het genoemde bewijs van aandenken werd uitgereikt, werd tevens een certificaat aangeboden, inhoudende de verklaring, dat men tot het dragen van het kruis gerechtigd was.

De Bronzen Medaille, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 31 mei 1833, nr. 122, werd uitgereikt aan hen, die zich tijdens het beleg van de Citadel van Antwerpen in december 1832 en omliggende forten en op de schepen op de Schelde voor Antwerpen bevonden. Aan al deze personen werd die medaille als bewijs van aandenken verleend.

Op de voorzijde ervan werd de bovengenoemde sterkte in een vijfhoek afgebeeld, waarin de woorden Citadel van Antwerpen, terwijl op de keerzijde in een lauwerkrans van boven gesloten en gedekt door een gekroonde W de woorden december 1832 werden geplaatst. Ook aan hen, die deze medaille ontvingen, werd een certificaat, houdende verklaring, dat men tot het dragen ervan was gerechtigd, uitgereikt.

Tot het bekomen van het kruis of de medaille werd door de commandant van het korps of korpsgedeelte een voordracht opgemaakt van hen, die hierop aanspraak hadden. Deze voordracht werd door tussenkomst van de chefs doorgezonden naar het Departement van Oorlog, dat zijn goedkeuring daarop moest verlenen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in