Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderen

2.13.09
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.09
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1813-1924

Omvang:

197,90 meter; 5086 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot de jaren-1920 werden de dienststaten van militair personeel bijgehouden in omvangrijke registers: de zogenaamde stamboeken. Een centrale klapper ontbreekt. Wel zijn er aparte klappers per legeronderdeel (regiment, bataljon, eskadron). In de stamboeken zijn over een militair (als regel) de volgende gegevens te vinden: familienaam en voornamen, geboorteplaats en datum, namen van de ouders, laatste woonplaats, signalement en staat van dienst. Een speciaal Infoblad met aanwijzingen hoe te werken in de collectie stamboeken is op de studiezaal of via internet beschikbaar.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Oorlog / Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

In de gids "op zoek naar militairen vanaf 1813" staat aangaande de toegang 2.13.09
"In deze toegangen zijn de stamboeken en de toegangen daarop beschreven.
Tevens bevindt zich in deze toegang een overzicht van de diverse legeronderdelen, met verwijzing naar de bladzijde in de toegang waar de betreffende onderdelen worden beschreven, en per onderdeel een overzicht van de garnizoenen voor het vinden van de garnizoensplaatsen".
Ik kijk kennelijk ergens overheen, want de stamboeken kan ik wel vinden, maar het overzicht met de garnizoensplaatsen niet.
Kunt U uitkomst bieden?

bij voorbaat dank,
Bert Derksen

Geachte heer Derksen,

Dat overzicht bevindt zich alleen in de "papieren" toegang inonze studiezaal en is niet overgenomen in de digitale toegang. Met dit overzicht wordt eigenlijk bedoeld de publicatie van H. Ringoir, " Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940". Hiervan is - vreemd genoeg - geen publieke digitale versie beschikbaar, bij mijn weten.
Diederick Kortlang
Nationaal Archief

Ik zoek over verdere gegevens over Doeke Sjoerds Jansma.
Hij is in Den Haag gestorven op 6 Juli 1843 en stond ingschreven als fusilier bij het achtse regiment der infanterie.
Doeke was toen 26 jaar oud en ongehuwd.
Ik zou graag willen weten of hij een beroeps soldaat was en waar hij aan is gestorven en ook wat verder bekned mag zijn over deze verre neref van me.
Met vriendelijke groeten.
Okke Jansma.

Ik zoek Claes Henricus, geboren 29.06.1813, op huwelijksakte uit 1840 staat vermeld milicien 13e regiment infanterie en nog iets wat onleesbaar is. Kan u mij meer gegevens bezorgen over deze voorvader ?
Alvast bedankt

Op verzoek ontving ik o.a. uit 2.13.09/627 nr. 203/475 (Leendert van Gaalen) de copie Lichte Dragonder No 4. ND.
Wat betekent hier de toevoeging ND ? of ZD ?
groet,
W. van Gaalen

waar vind ik gegevens van Johan Wilhelm Uijlenbroek geboren 16 november 1818 te Utrecht,bij zijn trouwen op 18 december 1844 stond dat hij zes jaren gedient bij de 14e deling infanterie ,nu is mijn vraag waar kan ik dit vinden.
met vrienelijke groet van Leeuwen

Ik ben op zoek naar meer informatie over Feitse Minnes de Vries.
geboren: 20-juni-1796 Gorredijk
Overleden 16 oktober 1827 in Garnizoen ziekenzaal Leiden
Hij was kurassiers.
Mijn vraag is dan ook waar kan ik meer informatie vinden wat betreft zijn leven/ overlijden.

Met vriendelijkek groet,

Danielle Bakker

@van Leeuwen en D. Bakker: Onze medewerkers van inlichtingen hebben uw vragen doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie CBG www.cbg.nl (onze buren). Zij geven sinds 1 januari 2012 antwoord op vragen die bij het Nationaal Archief binnenkomen, voor zover deze gaan over personen en families. Bij de beantwoording maken zij gebruik van hun eigen collecties en van de archiefbestanden van het Nationaal Archief.

Ik zoek militaire gegevens over mijn vader Jan van Dam geboren 4 -8-1910 te Ravenswaaij
Hij was gelegerd bij de huzaren in de Boreelkazerne te Deventer

@Wim van Dam: Bij het Nationaal Archief zijn deze gegevens niet beschikbaar. Neemt u hiervoor contact op met het Ministerie van Defensie te Kerkrade.

ik ben op zoek naar mijn grootvader die sergeant was in de koloniale reserve van 17 sept 1894 en werd uit gezonden naar indie leger nummer was 1158 in 1900
zijn naam was Kaper Willem geboren 1875 overleden niet bekent
Dank u

@sijmen kaper: Onze medewerkers van inlichtingen hebben uw vraag doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie CBG www.cbg.nl (onze buren). Zij geven sinds 1 januari 2012 antwoord op vragen die bij het Nationaal Archief binnenkomen, voor zover deze gaan over personen en families. Bij de beantwoording maken zij gebruik van hun eigen collecties en van de archiefbestanden van het Nationaal Archief.

Hoogvliet Oelbert geboren te Maasdam 11-02-1805 was in Nijmegen gelegerd waarschijnlijk bij de Infanterie, de vragen zijn; welke rang, welke kazerne, welk onderdeel, was hij betrokken bij de opstand in Belgie, Oelbert was de zoon van Pieter Hoogvliet en Pleuntje Hoogvliet, de opa van mijn opa, bram.

@A C Hoogvliet: Ook uw reactie is doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl).

Geachte eer/mevrouw,

Tijdens mijn onderzoek ben ik gestuit op het feit dat een voorouder, Franciscus Christianus van der Vliet, geb. 24-06-1862 te Maastricht en overleden 26-12-1916 te Maastricht gediend heeft als sergeant majoor der infanterie. Graag zou ik hier meer informatie over willen hebben. Kunt u dat aanleveren?

Bij voorbaat dank,

Hoogachtend,

R.F. van der Vlet

@R.F. van der Vliet: U vraag wordt beantwoord door het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl), we hebben uw reactie doorgestuurd.

Geachte heer/mevrouw,

Van een achternicht van mijn man, uit Connecticut in de USA hebben wij een kopie van een oud document gekregen, om dit te vertalen in het Engels. Het bevat ook handgeschreven onderdelen die wat uitgevaagd zijn en daardoor moeilijk te lezen. Het is een paspoort uitgegeven door het departement van Oorlog op 16 maart 1820 te Doesburg bij de expiratie van dienst.
De naam op het document is van Hubertus Dirksen, geboren op 12 mei 1796. Zijn vader heette Frederik Dirksen en zijn moeder Antonia Hansen (de laatste naam is slecht te lezen). Hubertus Dirksen diende in de 13e afdeling Nationale Infanterie, als hoornblazer, vrijwillig in dienst getreden voor 6 jaar.
Graag zouden wij wat meer willen weten over deze Hubertus Dirksen. Is dat wellicht te vinden in uw archief? Hij zou familie van het familielid uit de USA zijn, (haar grootmoeder heette Dirksen).
Heeft u wellicht interesse in het document? Ik kan deze scannen en toezenden.
Met vriendelijke groet.

@Lucia Dijkman: We hebben uw vraag doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl (onze buren). Zij geven sinds 1 januari 2012 antwoord op vragen die bij het Nationaal Archief binnenkomen, voor zover deze gaan over personen en families. Bij de beantwoording maken zij gebruik van hun eigen collecties en van de archiefbestanden van het Nationaal Archief.

in mijn stamboom zit ene Clerckx Petrus Franciscus die geboren is in Zichem in 1811. Hij was soldaat conducteur 1e regiment artillerie . Hij is overleden in Doornik op 13/09/1937. Wie kan mij over deze eenheid meer vertellen en of het mogelijk zou zijn geweest dat hij in Doornik slag geleverd heeft waarbij hij is gesneuveld?

met dank en groeten

K Celis

Ik ben op zoek naar wat er gebeurt is met één van mijn voorouders nl.: Pieter Cornelisz. Kossen geboren 4 mei 1804 in Schagen, Noord Holland. Hij is overleden in het Militaire Hospitaal in Willemstad, Noord Brabant op 21 mei 1831.
Hij was Canonnier bij het Eerste Bataillon van de Noord Hollandsche Schutterij. Hij moet in Willemstad zijn geweest ter voorbereiding voor de Tiendaagse Veldtocht naar België. Is het mogelijk te achterhalen waar hij aan gestorven is op 27-jarige leeftijd? Zijn de formulieren nog te achterhalen van zijn diensneming (vrijwillig of anders)? Ik woon in Canada en het is daarom onmogelijk om zelf de Archieven te raadplegen. Kunt U me helpen?
Dank U
C.Verstraten

IIk zoek de militair Jacob Gerrit Kerkhof geboren 26-11-1886 en in militaire dienst geweest vermoedelijk van 1892 tot 1921 in nederland gelegerd maar ik weet niet waar in Nederland . kunt u mij helpen, bij voorbaat dank.

Kunt u mij helpen aan de mobilisatie gegevens van Hendrik de Weerd, geboren op 20 januari 1907. Waar is hij in 1939 opgekomen, gelegerd en wanneer ontslagen. Bij welk onderdeel?

Ik zoek militar fedde tolman,geb.7=2 -1881 west stellingwerf.In diest geweest 13 maart 1901 bij het vifde regiiment infanteriie.Op 1 mei 1901 overgeplaats naar de 2 compagnie hospitaalsoldaten.militaire groepsfoto zie picasa3.
KUNT U MIJ HELPEN GEGEVENS VAN HET 5 REG,INF.ZOALS WAAR WAS HET GELEGERD EVENZO VAN DE HOSPITAAL SOLDATEN EN VAN DE GROEPSFOTO DIE IN MIJN BEZIT IS.
BIJ voorbaat mijn dank

Ik zoek Jacob-Gerrit Kerkhof geboren 26-11-1886 te Rotterdam en in militaire dienst geweest van waarschijnlijk vanaf 1906 tot ?. waaschijnlijk bij de infanterie.

ik zoek info over mijn opa albert slagter geboren 18-01-1875 doezum groningen
hij heeft dienst genomen op 13 maart 1893 in assen

Ik zoek Lubbert kuilder, geb. 21 mei 1921 te Emmen in mil. dienst 1945 tot november 1946 bij 1 - R I 1e Bataljon

ik zoek gegevens van mijn vader geboren 27 april 1920.
Hij is in dienst geweest als dienstplichtig soldaat in 1939.
2e compagnie-20 depandance.bataljon
Barak 2-3-vak legerplaats te laren (NH)

mijn vader als dienstplichtig soldaat in laren(NH) geweest 1939,mijn vader heet reinder van leeuwen.geboren 27 april 1920 te rheden

Mijn overgrootvader Maarten Roelse (21-6-1836 Westkapelle/Zld) diende vanaf ? tot 1968 bij de "landmagt" in Maastricht. Bevolkingsregister van Westkapelle heeft verder geen gegevens.
Zou er ergens nog iets meer van terug te vinden zijn? (rang, onderdeel en/of kazerne)
Alle tips zijn van harte wekom!
M.vr.gr.

Bijlage huw. akte van mijn grootvader is een certificaat nationale militie.
Jan Geerlings geb. 23 Mei 1871 Wierden
Inschrijvings register jaar 1890 Wierden lotingsnummer 1
Hij is op 12 Mei 1891 ingelijfd en uit hoofde van lichaamsgebreken
op 22 Sept. 1894 uit de dienst ontslagen.
Waar kan ik vinden bij welk onderdeel hij was.
M. vr. gr.

Daniël (Arijszn) Teeuw geb te Sliedrecht 29 sep 1791, overleden aldaar 27 nov 1885. Zoon van Arij Andrieszn Teeuw (1744- ) en Dingena Woutersdr Kok (1748- ). Lotnr. 65 in 1811.
In het leger van Napoleon maakte hij (onder de naam Theuw No. 5592) bij de Artillerie 33e Reg Lichte Inf het beleg te Hamburg mee van najaar 1813 tot mei 1814. Op 25 mei 1814 ging hij (te Hamburg) over naar het Nederlandse leger. Waar kan ik verdere informatie over periode van daarna in Nederlandse leger vinden?
Zijn geboortenaam is Teeuw, in Napoleontisch leger Theuw en mogelijk later weer verbasterd naar Teemo.
Mvg

Toevoeging:
Artilleriecompagnie. Medio juli 1813 is hij vermeld onder 'canonier' nummer 158 van de artilleriecompagnie onder de naam van Daniel Teemo.
Mvg

Geachte mevrouw Van Dijk,
Uw reacties zijn doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

ik zoek informatie over mijn betovergrootvader Jacob Notmeijer, die acht jaar bij het 10e regiment
infanterie heeft gediend, volgens akten die ik vond. Van 1836-1844. Hij is geboren in 1816 in Amsterdam.

Geachte mevrouw Notmeijer,
Uw reacties zijn doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar meer info over albert gerrits tand of tosch. geboren 5 januari 1811 te noorderdrachten.
gehuwd in breda op 22 augustus 1844 met harmina Geertruida bartels.
bij zijn huwelijk sergeant majoor 2e compagnie 4e bataillon van het het 8e regiment infanterie bij het mobiele leger wat heeft deelgenomen aan de 10 daagse veldtocht
langstlevende drager van het metalen kruis, 1839 ook drager van de bronzen medaille
overleden 18 januari 1913

Geachte heer, mevrouw Tand,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar meer gegevens over Gerrit Alberts Geldeloos, geboren 17 maart 1814 te Franeker. Bij zijn huwelijk op 18 juli 1841 te Groningen met Lukkina Mulder. Bij de loting in 1833 trok hij nummer 52 en werd ingelijfd bij 8e Afdeling Infanterie. Meer dan 5 jaren was hij in militaire dienst. Daarover zou ik graag meer willen weten.
Later neemt hij dienst in het Vreemdelingenlegioen en is dan gelegerd in Algerije (Sidi-Bel-Abbes). Hij overlijdt op 15 april 1855 te Constantinopel aan typhuskoorts. Hij was tgoen sergeant bij de 2e Compagnie van het 2e Bataillion van het Regiment van het Vreemdelingenlegioen en was Ridder van het Legioen van Eer wegens betoonde dapperheid.

Geachte heer Homan,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

In de akte van de BS Egmond-Binnen vond ik de overlijdensdatum van mijn oud-oom Klaas Schoen, geb. 2-6-1851 te Castricum. Ovl 1-2-1872 te Nijmegen. Hij was milicien bij de 1e Comp. v.h. Bataillon Mineurs en Sappeurs. Gaarne zou ik willen weten of hij beroepsmilitair was, wat zijn functie was en hoe hij om het leven is gekomen.
bvd Jaap Schoen

Geachte heer Schoen,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

ik ben op zoek naar meer gegevens over de militaire loopbaan van één van mijn voorvaderen, nl. WASTYN Ludovicus Jacobus. Hij werd op 12 oktober 1798 geboren te Aalbeke (België) als zn van Petrus Joannes Wastyn en Anna Catharina Staelens. Uit documenten in mijn bezit kan ik opmaken dat hij in 1823 korporaal was bij het 3de bataljon 6de afdeling infanterie in bezetting te Brugge. In een document van 1824 staat dan dat hij behoorde tot de 2de compagnie 3de bataljon 6de afdeling infanterie der nationale militie in garnizoen te Oostende.
Is het mogelijk te achterhalen wanneer en waar hij dienst nam en wat er met hem gebeurde in 1830.

Hartelijk dank bij voorbaat.

Hoogachtend.
Wastyn Bert

Geachte heer Wastyn,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ls.
Ik ben vanwege een manco in de genealogie "VAN OOSTERHOUT" op zoek naar de gegevens van Christiaan Josephus van Oosterhout, geb. 11-11-1882 te Goirle (N.Br.) die op 6 juni 1906 vertrok naar de 'Waalkazerne"te Nijmegen, een verder verloop van zijn leven is een vraagteken, waarin ik graag een oplossing zou vinden.
Bij voorbaat dank voor de evt. tijd die u ervoor wil geven.
Hoogachtend M.W.A.J. van Oosterhout

Geachte heer van Oosterhout,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

ik zag op een geboorteakte dat het beroep van een voorvader trompetter was bij Regiment Lansiers No. 10
in 1824.
Is daar iets over te vinden en kan ik hier dan meer informatie over krijgen over deze persoon?

Pierre Vernaij is zijn naam.

vriendelijke groeten

Geachte heer Vdv

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben bezig met een genealogisch onderzoek naar de familie van mijn reeds overleden schoonvader. In deze familie waren diverse personen die bij het KNIL diende. Aangezien ik niet veel kennis en ervaring heb met het zoeken naar deze personen, vraag ik om hulp. Wie kan me a.u.b. helpen.

1) Ik zoek gegevens van fuselier Jozef Harmusial, algemeen stamboeknummer 2352. De krant Java Bode maakte op 12-08-1897 melding van zijn overlijden.

2) ik zoek tevens gegevens over sergeant J. Harmusial, algemene stamboeknummer 10906. Hij diende bij de brigade Marechaussee en heeft te Solo (Java) de Miltaire Willemsorde der 4e klasse ontvangen voor moedige krijgsverrichtingen.

WIE O WIE KAN ME HELPEN!

Geachte heer Van Ameijde,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Mijn Grootvader geboren 7 december 1989,genaamd Martinus van de Ven.Hij is in militaire dienst geweest
omstreeks 1909.Bij welk onderdeel en Waar.
Mijn Vader eveneens Martinus van de Ven Is in militaire dienst geweest omstreeks 1937.Hij heeft in Volkel gelegen en tijdens de oorlog in duitsland gewerkt.
Kan iemand mij meer informatie geven.

Geachte heer Van de Ven,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Dag,
In verband met een kunstproject over de eerste wereldoorlog ben ik op zoek naar gegevens van mijn opa. Ik zoek alle gegevens over zijn dienstplicht en specifiek over de plaats waar hij gemobiliseerd was aan de Nederlandse/Belgische grens ten tijde van de eerste wereldoorlog (1914-1918).

Gegevens van mijn opa:
Wilhelmus de Veth
Geboren op 29 Juli 1894 te Oudenbosch N.Br.
Overleden op 3 september 1978 te Oudenbosch
(Gehuwd op 12 augustus 1918 met C.M. van Dongen
Geboren op 7 oktober 1898 te Oudenbosch
Overleden op 14 april 1950 te Oudenbosch)

Verdere gegevens of aanknopingspunten heb ik helaas niet.

Geachte heer De Veth,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik zoek mijn voorouders, ganaamd Spek (of Speck) geboren 1580-1600 in - vermoedelijk - de \Alblasserwaard. - ook gegevens over dienst in VOC of Leger of Marine is welkom.
Bij voorbaat mijn dank.
W. Spek

Ik zoek de gegevens van mijn grootvader jacob van der Laag, in 1900 was hij korporaal bij het 8e regiment infanterie te Arnhem...Van wanneer tot. wanneer was hij in dienst, wat was zijn eindrang, en waas hij beroepsmilitair?
met vriendelijke groet,
J.J.v.d.Laag
Zoetermeer

Geachte heer Spek,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer Van der Laag,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Een voorvader: Willem Cornelis Theijssen geboren Gorcum 11.10.1849, overleden 12.12.1910 Rotterdam ging van Gorcum naar Harderwijk op 13.08.1879, (huwde 20.6.1888 Den Haag).Harderwijk schreef hem niet in,suggereert bezoek Koloniaal Werfbureau. Klopt dat? Wat weet U nog?
Bij voorbaat dank!

Ik ben al enige jaren op zoek naar "van Rijswijk" beroeps sergeant Bcie 462 Pont bat.
Periode 1962- 1963 Ponttoniers kazerne Keizersveer
Sgt. van Rijswijk is op voor mij onbekende reden vroegtijdig uit de dienst gegaan.
Leeftijd nu ca. 72 jaar
Ik zoek ook in de zelfde periode en plaats Koos de Haan toen woonachtig in Dordrecht
Leeftijd ook ca 72
Bij voorbaat dank

Het onderwerp van mijn onderzoek is Rients Agema, geboren oktober 1854. Hij meldt zich in 1873 voor de loting in Kollum. Hij wordt ingeloot en heeft zijn diensttijd zonder problemen voltooid. In 1890 komt hij terecht in Veenhuizen wegens landloperij. Op een inschrijfformulier staat dat hij gediend heeft bij het Regiment Grensjagers. Dit regiment kan ik niet thuisbrengen. Het regiment is niet bekend bij het legermuseum. Ik kan niet bedenken welk regiment het dan wel geweest kan zijn. Hopelijk kunt u mij verder helpen.
Met dank en vr. groet.

Geachte mevrouw Rattink,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn Grootvader Hubertus Johannes Jamin geb. 29-05-1880 te Maastricht en overleden op 08-03-1945 in Buchenwald Duitsland.Met name zijn tijd in militaire dienst waar hij als loteling onder nr. 68 van het jaar 1900 uit de gemeente Maastricht is ingelijfd. Later werd hij bij de landweer in het 48e districht ingedeeld als hospitaalsoldaat.

Hopelijk kunt U mij verder helpen.
Alvast bedankt daarvoor.
Met Viendelijke groet.

Harrie Jamin

Geachte heer Jamin,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling

Ik heb pas een zakboekje van het 2e regiment vesting-artillerie 9e compagnie gevonden staat op naam van cornelis de man?? Zoon van nigtevegt uit1863 uit weesper?? Is door het oude sierlijke handschrift moeilijk te lezen wie kan ik er blij mee maken dienst tijd is ingegaan op 16 mei1883

Geachte heer/mevrouw,
Ik woon in Canada en ik ben bezig met familie onderzoek.
Ik weet dat een voorouder van mij in 1877 in het Regiment Grenadiers & zat.
Hij heet Hendrik van Twuijver; inschrijvings-register van de gemeente Anna Paulowna van het jaar 1873 voor de lichting van het jaar 1874 en ingelijfd op 2 mei 1874.
Ik vraag me af of U nog enige dokumentatie heeft betreffende deze Hendrik van Twuijver?
Hopelijk kunt U me helpen.
Bedankt,
C.Verstraten

Geachte heer, mevrouw Verstraten,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling

Ik ben op zoek naar mijn overgrootvader Willem Brugman, geboren op 5-12-1845 te Westzaan en overleden op 02-05-1902. Op zijn huwelijksakte staat dat hij stafmuzikant was bij het 4e regiment infanterie. Later is hij naar Leiden overgeplaatst. Ik zou heel graag willen weten wat voor rang hij had en welk instrument hij bespeelde.

Geachte heer Brugman,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar meer informatie over een medaille.
Aan de ene kant staat St. Joris en de draak en aan de andere kant staat,
3e eskadron 2e regiment huzaren.
In het midden stat de naam van mijn oom J.Bonfrère scherpschutter 1923.
Over dit specifieke 3e eskadron 2e regiment kan ik niet veel vinden, of ik zoek verkeerd.
Waar heeft deze eenheid gezeten in die tijd?
Vriendelijk bedankt!
Lonneke Martin.

Geachte mevrouw Martin,
Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere afhandeling.

Ik ben opzoek naar leger gegevens van de zoon van mijn overgrootvader.
Petrus Mossing geboren 15-8-1839 geboren te hoevelaken overleden in het veld als Soldaat Middelburg
op 14-08-1859. ( Overlijdens melding aan amtenaar Hoevelaken).verder geen gegevens te vinden.
Hoe kom ik aan die gegevens? Regimentnummer. welke veldslag was dat ik die tijd?

Met vriendelijke groet,
Thera van Oers

Geachte mevrouw van Oers,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere afhandeling.

Goedendag mevrouw/heer, Wat is er bekend over mijn over-over-over grootvader Cornelis Schoenmaker? Hij is geboren op 1813 te Barsingerhorn en is overleden op 20-01-1859 om 23:00 uur te Nibbixwoud ( Hauwert)
Cornelis heeft aan de Nationale Militie Voldaan. Is of zijn er foto's van hem?

Met vriendelijke groet, Frank Schoenmaker

IN de 1e WO zijn in het toen ingerichte meilitair tehuis een aantakeningen aangebracht op de muuur o.a. van Charlie Chaplin door twee militairen. Zij waren waarschijnlijk pontonniers van het 4e div. .want een tekening bevat een tekening met een embleem: twee ingekruiste roeispanen en een anker, met de tekst IV-de divisie P.A.
Deze tekeningen zijn vervaardigd door G.E. van Kessel en ingekleurd door M.A. Homs.

Weet iemand wie deze mensen zijn en welke divisie dit betreft ?
bij voorbaat dank

B Meijs

Geachte heer Schoenmaker,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere afhandeling.

Geachte mevrouw, mijnheer Meijs,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere afhandeling.

Geachte,

Is het mogelijk van mijn voorvader Jan Baptista Goffa ( geboren te Hamme, België op 24/06/1799) overleden is op Java in 1827 ( of 1826 ). Zo ja, is er over deze persoon informatie beschikbaar en hoe kan ik die bekomen?

Vriendelijke groeten

Bart Goffa
Aalst
België

Geachte dames/heren,
Ik ben op zoek naar gegevens over een zekere Gerardus Boelaars. Deze is overleden op 23 oktober 1817 in het Militair Hospitaal in Ambon, volgens een door dit hospitaal afgegeven overlijdensverklaring. Hij was chirurgijn 2de kl. aan boord van ZM Fregat Maria Reigersbergen. De Minister voor de Marine geeft eenzelfde verklaring af op 26 april 1823. De gegevens komen voor op niet met name genoemde registers van zijn departement; er wordt verwezen naar folio 18. Boelaars zou geboortig zijn van Rotterdam, maar een geboortedatum of doopdatum wordt niet vermeld, en evenmin zijn leeftijd.
Zou er langs deze weg informatie inzake geboorte of doop of leeftijd verkrijgbaar zijn?
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
N. van der Brugge.

Geachte mevrouw, mijnheer Van der Brugge,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Hoi,
Betreft Bernardus Loos (* 10-10-1838 Opmeer & † 13-09-1917). Ik heb een paspoort gevonden van het Departement van Oorlog, welke hij kreeg bij beëindiging van zijn diensttijd. Deze is ondertekend op 15-05-1860 te Breda. Volgens dit paspoort diende hij vanaf 02-05-1857 bij het 6e Regiment Infanterie met stamboeknummer 46103. Is er nog meer info beschikbaar over Bernardus tijdens zijn dienstjaren?
Bedankt & vriendelijke groet, Ben

Geachte heer Loos. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Is er een archief over mensen die in het verzet hebben gezeten? Zijn hier gegevens over bekend?

Informatie over archieven met gegevens over personen in het verzet, vindt u in de onderzoeksgids Verzet in Nederland: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/verzet-nederland

Mijn voorvader Pieter Freerks Reineking heeft in de periode 1819-1824 gediend bij de Nationale Militie. Bij het derde Bataillon Artillerie N.M. Via een plaatsvervangingscontract van 1830 ben ik er achter gekomen dat hij kanonnier tweede klasse is geweest. Hij is geboren op 18 September 1800 te Ten Boer en heeft op 4 juni 1824 zijn Militiebewijs ontvangen. Gaarne had ik info indien mogelijk omtrent zijn diensttijd. Waar en hoe? Eventuele kosten vergoed ik graag. Wegens een beroerte ben ik niet meer in staat om zelf overal naar toe te gaan.

m.v.g. Klaas Reineking.
Burchtweg 5 9751 TM.
Haren.

Op zoek naar info over Capar Gijzel, geboren in 1794 te 's graveland en overleden in 1819 in ziekenhuis te Brussel. Hij diende op dat moment bij het regiment 6 van huzaren.

Wat was zijn taak in dit regiment, hoe overleed hij en zijn er documenten over hem.
Het overlijdensbericht heb ik.

Hoop op antwoorden.

Ik heb een foto van misschien mijn overgrootvader, in een militair uniform. Nog met de been-windsels of ook wel puties ( poeties) genoend. Mogelijk kunt u aangeven of hij, in dienst is geweest, de foto toont een man van 0ngeveer 20 jaar. Het gaat om Dingeman Verhage ( dingeman is de voornaam ) geboren te Zoutelande op 29 april 1832 en overleden op 3 januari 1919 eveneens te Zoutelande.
David Verhage, met groet.

Geachte Gijzel,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Geachte heer Verhage,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

I am living in New Zealand for 25 years. My Grandfather was - Christiaan Tijssen. He was born on 17th March 1895 in the town of Baexem. He joined the Koninklijke Marechausse in 1917. He ended his career as Groepskommandant der Rijkspolitie in Bergerijk south of Eindhoven in 1950. I am most grateful if someone could direct me as to where to start researching his military history with the Marechausse. Kind regards, Ellen Flaunty-Tijssen

Ik ben op zoek naar gegevens en/of foto's van het 3e regiment veld artillerie 5e batterij letter E en de lichting van 1897 gelegerd in Breda. De opa van mijn moeder heeft hierbij gediend. Zijn naam was Cornelis de Wilt wonende te Oudenbosch. Hij is geboren op 7 mei 1875. Helaas weet ik geen datum van overlijden. Ik hoop dat u me aan gegevens en/of foto's kan helpen. Zou wel leuk zijn, ik heb namelijk een militair paspoort van hem.

Looking for military info of my grandfather Jans Otten, served in WW1. The only thing I know is that he was in camp "Millingen". He was born 15/02/1888 Smalhoorn. I live in Tasmania. Is there any one can that tell me where I can find this info?
Regards, Johan Otten, fjo1929[at]internode.on.net

Ik ben op zoek naar informatie over Jean Baptiste Belloni. Hij is geboren omstreeks 1811 in Leuven, trad in 1835 toe tot dit korps en vertrok naar Indie. Daar woonde hij in Padang, en overleed uiteindelijk in 1874 in Harderwijk.
Kunt u mij op weg helpen over zijn rol, mogelijk een exactere geboortedatum, plaats binnen het korps en misschien wat meer over zijn verdere militaire loopbaan.

Geachte heer Wijdeveld. Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Ik ben op zoek naar Derk Egberts van Regteren en zijn vrouw Jennigje Lamberts kelder. Derk Egberts is geboren te Hoogeveen (Dr.) 30-05-1786. gehuwd te Hardenberg 13-06-1814.
14-08-1811 neemt hij aan om als remplaçant te dienen voor Hendrik Rikkers te Coevorden
16-04-1821 gaat hij weer als remplaçant onder de wapenen. Nu voor Herm of Gerrit Hakkers te Hardenberg.
Daarna kan ik niets meer van hem vinden noch van zijn vrouw. Zijn ze naar het buitenland vertrokken als militair?

Hun dochter, mijn overgrootmoeder,Hendrika van Rechteren, geboren te Dalfsen 1818, laat bij haar huwelijk bij akte weten als circa vijfjarig kind in de steek te zijn gelaten door haar ouders en niet te weten waar ze zijn gebleven.
Ik heb verder geen regiment of legeronderdeel. Kan ik Derk Egberts toch terugvinden in de stamboeken?

Geachte heer Hemstede,

Uw reactie is doorgezet naar de afdeling Dienstverlening voor verdere behandeling.

Beste mensen,
Ik ben op zoek naar militairen met de naam Fioole of Fiole. Ik probeer voor mijn man een boekje te maken over de familie Fioole, de naam van zijn moeder. En ik weet dat er veel militairen binnen de familie Fioole/Fiole aanwezig waren.
De Fiooles woonden in Noord-Brabant en trokken overal heen, tot in Indonesië rond 1867.
Waar en hoe kan ik e.e.a. vinden?
bedankt,
Maria

Ik ben op zoek naar familie van James Jarvis hij had een dochter Hermine Jarvis geboren 11-04-1914 in Suriname ( mijn grootmoeder ). Zij was ook dochter van Marie Bakboord .
Hoop wat info te krijgen ,

Bedankt,
I sedney

Ik beschik over een stamboekje van mijn voorouder, P van Aken. Hij zat in bij de veldartillerie omstreeks 1861. 4e batterij. Welk museum of verzamelaar is geinteresseerd?

mvg Peter Eversdijk
peter@eversdijk.info

Geachte meneer Eversdijk,

Wellicht is het Legermuseum in Delft geïnteresseerd. Zij bezitten namelijk ook foto's van hetzelfde regiment omstreeks 1914. Een ander idee zou kunnen zijn om te achterhalen waar ze gelegerd waren en dan het lokale museum daar te benaderen.

Ik ben op zoek naar gegevens over Egbert Altena van de lichting 1928-1929 en volgens een bord op een foto gediend bij de 1 R.V.A. Laatste rit 1-8-1935. Wanneer is hij in daadwerkelijke dienst geweest, waar is hij gelegerd geweest, welke rang, hoe lang was de diensttijd, enz.

Geachte heer Altena,

Ik heb uw vragen doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening. Zij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

In de militaire boeken kan ik zien dat Johannes Djurres Radelaar (geboren te Harlingen) in oktober 1819 is overgeplaatst naar het Bataljon van Luxemburg no.35. In december 1819 schrijft hij vanuit Kaap de Goede Hoop nog een brief naar zijn familie. Hij is, zo schrijft hij, op weg naar Batavia. Daarna is nooit meer iets van hem vernomen. Mijn vraag is of ik ergens kan nagaan of het Bataljon van Luxemburg inderdaad eind 1819 op weg was naar Batavia en of nog te achterhalen op welk schip hij toen zat. Bvd Jan

Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar gegevens over Hendrik Jacobus Soeters geboren 5-8-1795 en overleden 18-6-1815 te Waterloo ? hij was een zoon van mijn voorvader.
Zijn rang was huzaar legeronderdeel: Cavalerie legersubonderdeel: Regiment Huzaren nr. 6.
Is er meer informatie over hem te vinden ?
Met vriendelijke groet.

Geachte mevrouw de Berk-Soeters,

Ik heb uw vraag doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Een collega zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wellicht heeft u ook iets aan de volgende website: http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/waterloo_... Het Stadsarchief Amsterdam beschikt over een lijst met tijdens Waterloo gesneuvelde soldaten uit Gelderland. Eventueel kunnen ze ook extra algemene informatie verschaffen bij het Gelders Archief in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn grootvader heeft vermoedelijk gediend bij het 1e regiment veldartillerie te Utrecht.
Zijn naam was Jan Andries Menger geboren 1872 in Weststellingwerf en gediend plm. 1890/91
Ik heb een foto van hem in uniform met sabel en hoofddeksel gemaakt bij L H Serré in Utrecht.
Graag zou ik de exacte gegevens nummer, dienstperiode, rang e.d willen weten als dat is te achterhalen.
Bij voorbaat dank.
Henk Menger

Geachte heer Menger,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op. Wat ik u verder aanraad is om alvast contact te zoeken met het Utrechts Archief wellicht dat ze daar nog extra informatie hebben over het regiment waar uw opa in heeft gediend.

Met vriendelijke groet,

Ik ben op zoek naar info van John James Emmanel Jarvis , vader van Hermina Alexandrina Jarvis geboren Bakboord .
Wie waren zijn ouders ? En geboortedatum graag !

Mijn vader , Adrianus van dipte, geb. 25.1 1898, is tussen 1914 en 1918. bij de infanterie in dienst geweest,
als dienstplicchtige. hij is korporaal geworden, is gelegerd geweest in steenberge, in zd. limburg heeft jij
in 1918 nog terugkerende duitse soldaten helpen ontwapenen ed
hij heeft ook nog wel eens iets gezegd over het bewaken van treinen met spullen van de duitse (ex)
keizer.
In steenbergen kan men mij niet helpen, misschien iemand die dit leest?.

Geachte heer van Dipte,

Ik heb uw vraag doorgezet naar een collega van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal iemand contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Archief,
Ik ben op zoek naar mijn overgrootvader Jacob Marinus Kloet, geb. 18-1-0-1868. Ging naar het KNIL op 13-02-1889 bij het 3de RVA als stukrijder.
29-07-1893 werd kanonnier 1ste klas
overleden 1938 te Poerworedjo Java.
graag zou ik willen weten waar hij begraven ligt, waaraan gestorven, vrouwen...etc.
dank voor de moeite

Geachte heer Kloet,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn opa : Jan Vloedgraven, geboren 1-3-1892 te Ambt-Ommen. Hij is ingeschreven geweest in het inschrijvingsregister voor den landstorm model no 1 der jaarklasse 1912 onder volgnummer 11. Op 9 maart 1916 in dienst gesteld als gediende bij de infanterie, in de positie gelijk gesteld met de rang van soldaat en 22 juli 1919 wegens volbrachten werkelijken dienst huiswaarts gezonden door de commandant in het landweerdistrict Harderwijk

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in