Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie/ Kabinet Stas Marine

2.12.55
H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.55
Auteur: H.E.M. Mettes
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1945-1971
merendeel 1949-1971

Omvang:

19.50 meter; 666 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken die door de staatssecretaris van Marine zelf zijn behandeld, o.m. betreffende kabinetsformatie, de totstandkoming van het defensie- en personeelsbeleid bij de marine en de beantwoording van Kamervragen hierover, en de uitwerking hiervan in verdragen met het buitenland, internationale samenwerking - met name binnen het verband van de West-Europese Unie en de NAVO - en begrotingen. Het archief bevat voorts materiaal over werkbezoeken van de staatssecretaris in binnen- en buitenland en bijzondere onderwerpen als de aanleg van havens, de bouw van schepen en gebouwen en activiteiten van de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië tijdens en na de politionele acties, in Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie, kabinet van de Staatssecretaris van Marine

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Eind jaren tachtig werd het archief bewerkt door een medewerker van het Centraal Archievendepot. Deze bewerking vond plaats in het kader van een opleiding VVA.

Het archief bestond uit een aantal series, te weten een serie inschrijfmiddelen, een serie correspondentie, een aantal onderwerpbundels welke alfabetisch-lexicografisch waren gerangschikt, een aantal dozen met begrotingsstukken, maar het grootste deel van het archief bleek bij aanvang van de inventarisatie ongeordend.

De inventarisator merkte terecht op, dat het archief gedeponeerd archief bevat. In dit geval gedeponeerd archief van het Kabinet van de minister van Marine over 1945-1949. Dat komt omdat de staatssecretaris van Marine in 1949 het Kabinet van de voormalige minister van Marine overnam, inclusief het reeds gevormde archief.

Tijdens de inventarisatie in de jaren tachtig zijn archiefbescheiden die zijn afgedwaald uit de archieven van de Marinestaf en uit andere archieven teruggeplaatst. Tijdens de selectie is de omvang van het archief met meer dan de helft teruggebracht. Selectie vond plaats aan de hand van de toen vigerende vernietigingslijst.

De zes banden met daarin aangetekend de notulen van de hoofdenvergaderingen onder voorzitterschap van de staatssecretaris van Marine, later van Defensie (Marine) zijn afgescheiden van het archief van de Admiraliteitsraad. Dit archief werd in 2004 bewerkt door de Centrale Archief Selectiedienst. Na de afscheiding zijn deze weer opgenomen in dit archief.

De inventarisatie, zoals hierboven beschreven, resulteerde in een voorlopige inventaris en kende een ordening naar onderwerp. De ordening sloot losjes aan op het registratuurplan van de Koninklijke Marine.

Deze inventaris borduurt weer voort op de voorlopige inventaris. Waar dat kon, zijn voorlopige beschrijvingen samengevoegd. De inventarisnummers 351-360 zijn niet gebruikt.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in