Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marine / Pensioenregisters

2.12.38
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.38
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1814-1946

Omvang:

2,40 meter; 50 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bestaat vrijwel geheel uit registers (delen).

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de registratie van pensioenen, welke aan officieren, onderofficieren en manschappen (schepelingen en mariniers) van de Koninklijke Marine, alsook aan personeel van het loodswezen, burgerambtenaren en aan weduwen en wezen in de periode 1814-1946 zijn toegekend. Het archief is niet volledig. Naast naam, geboortedatum, datum van pensioen en bedrag, is meestal ook de rang of functie en woonplaats op tijdstip van pensionering vermeld, evenals de datum van overlijden.

Archiefvormers:

 • Commissariaat-Generaal voor de Marine
 • Fonds voor weduwen en wezen van 's Rijks zeeofficieren
 • Generale Directie van de Marine
 • Generale Directie van Marine en Koloniën, Administratie voor de Marine
 • Ministerie van Financiën, Administratie van 's Rijks Uitgaven
 • Ministerie van Financiën, Afdeling Pensioenen
 • Ministerie van Marine
 • Ministerie van Marine en Koloniën, Directie voor de Zaken van de Marine
 • Secretariaat voor de Financiën, Generale Thesaurie
 • Secretariaat voor de Marine

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

De besluiten tot toekenning van pensioen (Koninklijke besluiten: KB, gevolgd door datum en nummer) zijn bewaard gebleven in de archieven van de Staatssecretarie 1813-1840 (toegang 2.02.01) en van het Kabinet des Konings / der Koningin 1841-1976 (toegangen 2.02.04, 2.02.14 en 2.02.20). Het zijn veelal zgn. verzamelbesluiten, waarbij in één besluit aan meer personen een pensioen is toegekend.

De pensioenregisters van Marinepersoneel zijn een vervolg op de stamboeken Marine (toegang 2.12.14). De stamboeken bevatten gegevens over militairen in actieve dienst.

Het chronologisch geordende verbaalarchief van het Ministerie van Marine (toegang 2.12.01) bevat ook veel documenten over individuele militairen, vooral over officieren. Dit archief is evenwel verre van volledig. Bovendien ontbreekt een deel der toegangen (indices en namenklappers) over de periode 1845-1928. In de pensioenregisters zelf wordt vaak een verwijzing gemaakt naar stukken in dit archief door middel van een datum en nummer, meestal voorafgegaan door de aanduiding 'Res.' (= resolutie). Met behulp van deze gegevens kan men in toegang 2.12.01 gemakkelijk nagaan in welk inventarisnummer de resolutie met bijbehorende stukken zou moeten zitten. Helaas zijn uit deze serie zeer veel resoluties ter vernietiging verwijderd.

Het archief van de Algemene Rekenkamer, Bureau Vaste Posten (toegang 2.02.09.04) bevat duplicaten van de grootboeken der pensioenen. Belangrijk is dat in dit archief namenklappers aanwezig zijn, die tevens gebruikt kunnen worden voor de grootboeken die in het hier beschreven archief aanwezig zijn.

Publicaties

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in