Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marinecommandant Australië

2.12.26
H.E.M. Mettes, W.S.A. de Ruijter
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.26
Auteur: H.E.M. Mettes, W.S.A. de Ruijter
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1942-1947

Omvang:

10.00 meter; 218 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een klein deel is in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat rapporten over de evacuatie, rapporten over de verrichtingen van de schepen (Heemskerck, Tromp, Van Galen, Tjerk Hiddes, onderzeeboten, torpedoboten en mijnenvegers), operaties van de marine rond Nieuw-Guinea (Merauke, Biak, Hollandia), rapporten over de situatie in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting (waaronder stukken van de Netherlands Forces Intelligence Service, NEFIS), stukken betreffende Nederlandse krijgsgevangenen, rapporten over de Nederlandse marine in Australië, contacten met de geallieerde strijdkrachten, personele kwesties (onderscheidingen en decoraties) en de voorbereidingen voor de opbouw van een militair bestuur in Nederlands-Indië (= civil-affairs afdeling). Tenslotte is er gedeponeerd archief in het archief van de Marinecommandant Australië: archief van de Royal Netherlands Navy Liaison Officer te Sydney,de commandant van de onderzeebootdienst te Perth en archief van de Hr. Ms. O 19 (1943).

Archiefvormers:

  • Ministerie van Marine, Marinecommandant Australië

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De bewerking van het betreffende archief bestond uit de navolgende werkzaamheden:

  • het terugbrengen van afgedwaalde archiefdelen, afkomstig uit de collectie Tweede Wereldoorlog van het Instituut voor Maritieme Historie, naar het hoofdbestanddeel van het hier betreffende archief;
  • 12 dozen archiefbescheiden, afgedwaald van het archief van de Netherlands Forces Intelligence Service werden afgescheiden en teruggebracht naar het hoofdbestanddeel van dit archief en zullen te zijner tijd - zo mogelijk -worden ingevoegd op hun oorspronkelijke plaats;
  • het selecteren in te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van het archief;
  • het zover mogelijk herstellen van de oude orde, met name de ordening van de stukken op registratienummer dan wel rubriek;
  • het samenstellen van een beschrijvende inventaris;
  • het verzorgen van de materiële toestand van het archief volgens de Normen goede en geordende staat. Voor wat betreft het al dan niet verwijderen van nietjes en andere metaalwaren werden afspraken gemaakt met de afdeling Archiefconservering van het Algemeen Rijksarchief om tot een goede beoordeling te komen;
  • het ompakken in zuurvrije omslagen en archiefdozen, alsmede het etiketteren van de omslagen en de archiefdozen.

Bij de bewerking van het archief van de commandant zeemacht Nederlands-Indië (CZMNI) door de Centrale Archief Selectiedienst werd een serie telegrammen aangetroffen welke waren afgedwaald van dit archief. Deze telegrammen werden, na afronding van het inventarisatieproject van het archief van het CZMNI, in augustus 2000 weer overgeplaatst van Winschoten naar het CAD te Rijswijk, waar ze alsnog in deze inventaris werden opgenomen onder inv.nrs. 194-213.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in