Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marinecommandant Australië

2.12.26
H.E.M. Mettes, W.S.A. de Ruijter
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.26
Auteur: H.E.M. Mettes, W.S.A. de Ruijter
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1942-1947

Omvang:

10.00 meter; 218 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een klein deel is in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat rapporten over de evacuatie, rapporten over de verrichtingen van de schepen (Heemskerck, Tromp, Van Galen, Tjerk Hiddes, onderzeeboten, torpedoboten en mijnenvegers), operaties van de marine rond Nieuw-Guinea (Merauke, Biak, Hollandia), rapporten over de situatie in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting (waaronder stukken van de Netherlands Forces Intelligence Service, NEFIS), stukken betreffende Nederlandse krijgsgevangenen, rapporten over de Nederlandse marine in Australië, contacten met de geallieerde strijdkrachten, personele kwesties (onderscheidingen en decoraties) en de voorbereidingen voor de opbouw van een militair bestuur in Nederlands-Indië (= civil-affairs afdeling). Tenslotte is er gedeponeerd archief in het archief van de Marinecommandant Australië: archief van de Royal Netherlands Navy Liaison Officer te Sydney,de commandant van de onderzeebootdienst te Perth en archief van de Hr. Ms. O 19 (1943).

Archiefvormers:

  • Ministerie van Marine, Marinecommandant Australië

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De afdeling staf vormde tot eind 1943 geen zelfstandig archief.

Het verslag van de historische sectie over 1 april 1950-1 januari 1951 maakt melding van het feit dat het "Archief Australië (OBSO)" is geïnventariseerd en geregistreerd. Verder zijn de telegrammen OBSO, 1943-1945 nog niet geïnventariseerd. Het tweede jaarverslag over 1951 meldt dat enkel de telegrammen na 15 augustus 1945 nog te inventariseren zijn( Centraal Archievendepot (CAD), het archief van de Marinestaf; dossier S 8227. ).

Eind oktober 1968 werd tussen het ministerie van Defensie en het ARA overeengekomen, dat ambtenaren van de afdeling post- en archiefzaken van genoemd ministerie selectie- en inventarisatiewerkzaamheden aan dit en andere defensiearchieven zouden gaan uitvoeren. Hiertoe werd een machtiging aan de algemene rijksarchivaris gevraagd tot incidentele vernietiging. Deze ging akkoord, met uitzondering de categorie politieke rapporten van ambassades, consulaten en gezantschappen( CAD, het archief van het ministerie van Marine, dossiernr. 449803, bundel 8. ). In Australië kende men aanvankelijk de afdelingen personeel, materieel en intendance. Vanaf september 1943 werd daar een afdeling staf aan toegevoegd( Archief BSO, inv. nr. 267. ).

In 1987 werden 24 dozen van dit archief - waarschijnlijk personeelsstukken - overgeplaatst van de afdeling post- en archiefzaken KM naar het CAD. In datzelfde jaar werden nog eens 58 dozen overgeplaatst van de afdeling maritieme historie naar het CAD. In 1995 werden archiefbescheiden, afgedwaald uit dit archief en opgenomen in wat was gaan heten de collectie Tweede Wereldoorlog van het Instituut voor Maritieme Historie, hiervan wederom afgescheiden en overgeplaatst naar het CAD. Bij het begin van de inventarisatiewerkzaamheden werden zo drie afzonderlijke archiefbestanden in het depot van het CAD aangetroffen.

In 1968 werd - onder andere - het personeelsarchief van de MCA over 1942-1947 vanwege de ontruiming van de archiefbewaarplaats aan de Slachthuiskade te Den Haag overgebracht naar het hulpdepot Westeinde van het Algemeen Rijksarchief.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in