Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Loodswezen

2.12.25
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.25
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1786-1980
merendeel 1814-1979

Omvang:

76.50 meter; 1808 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is opgebouwd uit een aantal archieven: de Inspectie van het Loodswezen, de Marine Stoomvaartdienst (1824-1843), verschillende commissies en het tekeningenarchief. De stukken betreffen vooral de organisatie en taakuitvoering van het loodswezen; over onder meer de inning van gelden, het personeel van de loodsdienst, bouw en uitrusting van vaartuigen, betonning, bebakening en verlichting (inclusief zeekapen, lichttorens en lichtschepen), peiling en kartering van scheepvaartwateren, dagwaarnemingen en weerrapporten, opsporings- en reddingsacties (inclusief onderzoek naar scheepsrampen). In de loop der jaren zou dit takenpakket zich uitbreiden met de introductie van walradar en radiopeildienst. Verder zijn er stukken over olieverontreiniging en transport van gevaarlijke stoffen en m.b.t. de scheepvaartroutes in de Noordzee.

Archiefvormers:

  • Inspecteurs (-Generaal)/Directeurs-Generaal van het Loodswezen (1786) 1814-1979 (1980) en Marine-Stoomvaartdienst (1816) 1824-1843 (1929)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ben reeds jaren op zoek naar een afbeelding van Jean-François Donnet Belgisch inspecteur v/h loodswezen
benoemd in 1839/1840 † 1866 te Antwerpen, voor onze familie kroniek . Kan u mij helpen desnoods met een tip Geen resultaat bij Belgische archieven zowel nationaal als stedelijk .Dank bij voorbaat

Geachte heer Guiette,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. Op voorhand moet echter wel gezegd worden dat fotografisch beeldmateriaal uit die periode zeer zeldzaam is. Dit neemt niet weg dat er wel tekeningen dan wel portretten kunnen zijn van uw voorvader.
Mochten wij geen beeldmateriaal van uw voorvader hebben dan is het aan te raden om contact te zoeken bij lokale musea die raakvlakken hebben met het thema loodswezen. Wellicht is u voorvader aanwezig geweest bij tewaterlatingen, feesten, openingen of bijeenkomsten waar beeldmateriaal van is gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn vraag over een afbeelding van Jean-François Donnet , mag eender welke soort zijn niet per se een foto,ben zeer gelukkig met een copy van eender welk portret , gravure of schilderij bv.
Nogmaals dank op voorhand .

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in