Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marinestaf, 1945-1948

2.12.19
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.19
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1942-1948
merendeel 1945-1948

Omvang:

3.20 meter; 962 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot de taken van de Marinestaf behoorde de organisatie van de marine, de paraatheid van personeel en materieel, de strategische planning, de verbindingsdienst, de inlichtingendienst. Het archief bevat veel materiaal over het optreden van de marine in Nederlands-Indië. Onder meer beschrijvingen van patrouilletochten en acties van afzonderlijke Nederlandse marineschepen en -vliegtuigen in de periode 1946-1948. Specifiek betrekking op de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan hebben enkele dossiers over het grensvraagstuk in het Eems-Dollard gebied, een dossier over het verkrijgen van technische en wetenschappelijke gegevens van Duitsland na afloop van de oorlog, onderzoeken over het optreden van de Nederlandse marine tegen Japan in 1942 en de capitulatie van Japan.

Archiefvormers:

 • Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
 • Marinestaf

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Marinestaf 1945-1948

Na de terugkeer in augustus 1945 uit Groot-Brittannië in Nederland ( Zie de bijlage 'Overzicht van geraadpleegde bronnen'. In 1986 verscheen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Marinestaf de publicatie "Tussen Vloot en Politiek". Door de auteurs wordt hierbij zeer uitvoerig ingegaan op de periode na 1945. Dit was reden genoeg voor de inventarisator om dit deel van de inleiding slechts summier te behandelen. ) werd de Marinestaf belast met een hoeveelheid werkzaamheden waarop ze gelet op haar organisatie-opbouw en taakomschrijving niet berekend was.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon geen aandacht worden besteed aan de organisatie en taken van de Marinestaf in vredestijd.

Het gevolg hiervan was dat bij de terugkeer in augustus 1945 gewerkt moest worden met de Voorlopige Instructie van 29 oktober 1941, die echter specifiek op een oorlogssituatie was afgestemd.

De beschikking van de Minister van Marine van 2 november 1945, SD 399/11/1/45 moest hierin ten dele voorzien door de organisatie en taken van de Marinestaf te beschrijven.

De Marinestaf werd als volgt onderverdeeld:

 1. Het Bureau Inlichtingen onder de sous-chef Inlichtingen
 2. Het Bureau Organisatie en Plannen onder de sous-chef Organisatie, die tevens fungeerde als plaatsvervanger voor de Chef Marinestaf
 3. Het Bureau Operaties onder de sous-chef staf Operaties
 4. De "Verbindingsdienst" onder de Chef Marine Verbindingsdienst

Hiernaast was in de organisatie een plaats ingeruimd voor het secretariaat met aan het hoofd een burgerambtenaar, die als secretaris van de Marinestaf rechtstreeks onder de Chef Marinestaf was geplaatst.

In bovengenoemde beschikking werden de door de Marinestaf uit te voeren taken als volgt omschreven:

 • het ontwerpen van de organisatie en samenstelling der Koninklijke Marine
 • ervoor te waken, dat het personeel gereed is voor zijn taak
 • het waken voor de gebruiksgereedheid van het drijvend en vliegend materieel, de walinrichtingen en eventuele kustverdedigingswerken
 • het opereren van de vloot

Bij Koninklijk Besluit van 15 november 1945 (Circulaire Zeemacht 1313) werd de organisatie van het ministerie van Marine vastgesteld. De Chef Marinestaf was hierin rechtstreeks onder de Minister geplaatst, maar viel doordat hij chef staf van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten was ook onder deze functionaris. Overigens was de Chef Marinestaf tevens plaatsvervanger van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten.

Per 1 oktober 1948 werden beide functies in die van Chef Marinestaf verenigd.

Secretariaat

In eerder genoemde beschikking van 2 november 1945 werden de navolgende taken voor het secretariaat vastgelegd:

 • de administratie en verzorging van het toezicht op de redactie van den Marinestaf uitgaande bescheiden
 • de redactie van brieven en bescheiden, welker ter behandeling hem door den Chef Marinestaf wordt opgedragen
 • de administratie van alle bij den Marinestaf inkomende bescheiden
 • de distributie en circulatie van de inkomende bescheiden over bureau's van den Marinestaf
 • de verzorging van de archieven van BDZ en Marinestaf
 • de verzorging van het telegrammenarchief van den Marinestaf

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Zijn de bijlagen (hoofdenlijst) ook aan te vragen/in te zien?

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in