Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marinestaf, 1945-1948

2.12.19
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.19
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1942-1948
merendeel 1945-1948

Omvang:

3.20 meter; 962 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot de taken van de Marinestaf behoorde de organisatie van de marine, de paraatheid van personeel en materieel, de strategische planning, de verbindingsdienst, de inlichtingendienst. Het archief bevat veel materiaal over het optreden van de marine in Nederlands-Indië. Onder meer beschrijvingen van patrouilletochten en acties van afzonderlijke Nederlandse marineschepen en -vliegtuigen in de periode 1946-1948. Specifiek betrekking op de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan hebben enkele dossiers over het grensvraagstuk in het Eems-Dollard gebied, een dossier over het verkrijgen van technische en wetenschappelijke gegevens van Duitsland na afloop van de oorlog, onderzoeken over het optreden van de Nederlandse marine tegen Japan in 1942 en de capitulatie van Japan.

Archiefvormers:

  • Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
  • Marinestaf

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

In het verleden is veelvuldig vernietigd met voorbijgaan aan toekomstige (mogelijke) vraagstelling van historische zijde. Een voorbeeld hiervan is de vernietiging van patrouille-rapporten -toestemming A.R.A. 09-04-1959, A.V. no. 78- terwijl nu blijkt dat in deze stukken veel gegevens voorkomen met betrekking tot de politieke/economische situatie in het toenmalige Nederlands-Indië. De rapporten die resteren zijn grotendeels aangetroffen bij de afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf. Bij de uit te voeren schoning moest deshalve met een aantal criteria rekening worden gehouden.

In het verleden liet het gevoerde beleid/beheer op het gebied van archieven bij de Koninklijke Marine te wensen over, waardoor vele archieven geheel of grotendeels verloren zijn gegaan. Als gevolg hiervan neemt de waarde van dit archief sterk toe ondanks of juist dankzij de aanwezigheid van vele destijds ontvangen en bewaard gebleven afschriften, waarvan de originelen verloren zijn gegaan. Een ander criterium om een deel van de niet-belangrijke stukken niet te vernietigen, was om aan te tonen dat op de Marinestaf ook aandacht werd besteed aan de "dagelijkse gang van zaken". Hiernaast werden ook stukken van vernietiging uitgezonderd om het brede scala van onderwerpen/betrokkenheid met de algemene politieke situatie in Nederland en de wereld weer te geven.

Een en ander in acht nemende is een uiterst voorzichtig selectiebeleid toegepast uitgaande van de V.V.V.-lijst voor de chefs van staven, vastgesteld bij Min.Besch. C.R.M. 7-12-1971, nr. 161.907/ Defensie 7-12-1971, 250.880/2 x en de wijzigingen hierop d.d. 26 maart 1987

Tijdens de inventarisatie bleef van de in totaal 5 m' na schoning 3, 375 m' over.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in