Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Marinestaf, 1945-1948

2.12.19
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.19
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1942-1948
merendeel 1945-1948

Omvang:

3.20 meter; 962 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot de taken van de Marinestaf behoorde de organisatie van de marine, de paraatheid van personeel en materieel, de strategische planning, de verbindingsdienst, de inlichtingendienst. Het archief bevat veel materiaal over het optreden van de marine in Nederlands-Indië. Onder meer beschrijvingen van patrouilletochten en acties van afzonderlijke Nederlandse marineschepen en -vliegtuigen in de periode 1946-1948. Specifiek betrekking op de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan hebben enkele dossiers over het grensvraagstuk in het Eems-Dollard gebied, een dossier over het verkrijgen van technische en wetenschappelijke gegevens van Duitsland na afloop van de oorlog, onderzoeken over het optreden van de Nederlandse marine tegen Japan in 1942 en de capitulatie van Japan.

Archiefvormers:

  • Bevelhebber der Zeestrijdkrachten
  • Marinestaf

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Ordening van het archief

Tijdens de inventarisatie werd getracht de oude ordening te herstellen met dien verstande dat in enkele gevallen, met name bij de inventarisnummers 212-666 en 684-700 besloten werd een alfabetische ordening op scheepsnamen en bij de inventarisnummers 701-766 een geografische ordening toe te passen. Reden hiertoe was de anders optredende verspreidheid van bescheiden betreffende een schip, inrichting of dienst over de inventaris tussen de nummers 212-766.

Bij de oude ordening werd tijdens de inschrijving een scheiding aangebracht in bescheiden geklassificeerd tot geheim en bescheiden geklassificeerd geheim en hoger. Tijdens de inventarisatie is hier doelbewust aan voorbijgegaan gelet op de volledig verstoorde ordening, waardoor in vele gevallen de oorspronkelijke klassificatie niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Bij de inschrijving kreeg elk stuk een registratienummer, wat als volgt was samengesteld:

Voorbeeld:

MS 224/69/1/47/Z.G. Rapport betreffende de Japanse visie ten aanzien van de gebeurtenissen tijdens de slag in de Javazee.

MS 224/69/2/47/Z.G. Nota opgesteld door de chef Marinestaf met op- en aanmerkingen met betrekking tot de Japanse visie etc.

De eerste positie : MS 224 correspondeert met het nummer 224 van de hoofdenlijst Hoofdstuk Marinestaf = zeegevechten.

De tweede positie : 69 correspondeert met het nummer aan deze zaak gegeven

De derde positie : geeft aan dat dit het le, 2e e.v. stuk is, binnengekomen of uitgegaan inzake deze zaak.

De vierde positie : 47 correspondeert met het jaar = 1947

De vijfde positie : Z.G. correspondeert met de klassificatie = zeer geheim.

Richtlijnen voor de onderzoeker

Tijdens het inventariseren werd boven de inventarisnummers het hiermee corresponderende nummer van de hoofdenlijst vermeld.

Om aan de problemen -qua toegankelijkheid- welke zich voordoen bij het gebruik van deze hoofdenlijst tegemoet te komen, werd door de inventarisator een aantal indexen samengesteld. Geadviseerd wordt via deze indexen de gevraagde onderwerpen/stukken op te zoeken.

Ten aanzien van de geografische namen in deze inventaris dient opgemerkt te worden dat de toen geldende spelling (dwz. in 1945-1948) aangehouden is.

Bij de Koninklijke Marine worden typische nautische termen gebruikt voor de schriftelijke neerslag voortvloeiende uit sommige handelingen. Zie bijvoorbeeld inv.nr. 137. Ondanks het feit dat het Lexicon van Nederlandse Archieftermen deze nautische termen redactioneel (nog) niet erkent, is besloten ten behoeve van de onderzoeker ze toch in de omschrijvingen te handhaven.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in