Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stamboeken Marine, 1813-1940

2.12.14
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.14
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1813-1940

Omvang:

46.00 meter; 693 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het bestand zijn drie hoofdseries te onderscheiden: de stamboeken en dienststaten van de officieren; de registers van aangenomen manschappen en soldijrollen; de stamboeken van de onderofficieren en manschappen (schepelingen en mariniers). In de stamboeken werd de loopbaan van de militair vastgelegd: naam, geboortedatum en - plaats, namen ouders, gegevens over aanstelling, bevorderingen en ontslag, actieve dienst op zee, krijgsverrichtingen, onderscheidingen e.d. De soldijrollen vormen een onderdeel van de salarisadministratie. Het bestand is niet volledig als gevolg van brand in het ministeriegebouw.

Archiefvormers:

 • Commissariaat-Generaal voor de Marine, 1813-1814
 • Secretariaat voor de Marine, 1814-1815
 • Ministerie van Marine, 1815-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Generale Directie van de Marine, 1830-1840
 • Generale Directie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Generale Directie van de Marine, 1842-1843
 • Ministerie van Marine, 1843-1928
 • Ministerie van Defensie, 1928-1940
 • Departement van Defensie, Afwikkelingsbureau, 1940-1942
 • Commissariaat voor de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, 1942-1945
 • Ministerie van Marine, 1945-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De rijksoverheid heeft het personeel dat het in dienst heeft gehad, altijd uitgebreid geregistreerd. Zo ook het Ministerie van Marine en zijn voorgangers. Al het personeel is ingeschreven in registers, totdat men rond de Tweede Wereldoorlog overging op kaartsystemen. Deze registers werden stamboeken genoemd. In deze stamboeken werd de loopbaan vastgelegd, teneinde op een verantwoorde wijze beslissingen te kunnen nemen over het betrokken personeel. Bevordering, salariëring, pensionering en het toekennen van onderscheidingen geschiedde op basis van voordrachten van de superieuren van betrokkene, maar werden steeds gecontroleerd met de gegevens die in de stamboeken waren ingeschreven. De stamboeken zijn dan ook bijgehouden door de Afdeling Personeel van het ministerie. Het verkreeg de gegevens van de commandanten van de marine-inrichtingen, waaronder de marineschepen, in de vorm van periodieke opgaven.

De registers bevatten per persoon de volgende gegevens:

 • naam, geboortedatum en geboorteplaats;
 • namen van de ouders (soms beroep van de vader);
 • aanstelling, duur van het aangegane dienstverband, promoties en ontslag;
 • vermelding van de actieve dienst op zee;
 • vermelding van gedane veld- of zeetochten, bekomen verwondingen, uitstekende daden of bijzondere verrichtingen;
 • vermelding van toegekende onderscheidingen, opleiding, talenkennis.
Niet elke serie is even uitgebreid: er zijn ook registers die niet veel meer dan een namenlijst bevatten.

De scheeps- of soldijrollen vormen een onderdeel van de salarisadministratie. Ze zijn relatief minder belangrijk. Dit type documenten uit de jongere periode is niet bewaard gebleven.

Deze gegevens zijn primair van belang voor genealogisch onderzoek. Ze zijn evenwel ook bruikbaar voor algemeen marine-historisch en sociaal-historisch onderzoek. De beschikbaarheid van namenklappers maakt onderzoek naar individuele personen betrekkelijk eenvoudig.

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De stamboeken van het personeel der rijkswerven bevatten in het algemeen minder gegevens dan die van het miltaire personeel der Marine. Met name de gegevens van de ouders ontbreken. Vóór 1860 zijn bij de rijkswerven geen stamboeken gehouden. Volstaan werd met de loonadministratie, welke werd bijgehouden in de zgn. betaalsrollen. Een deel van deze betaalsrollen is bewaard gebleven in de archieven van de rijksmarinewerven. In 1915 werden de gegevens vanuit de vastbladige stamboeken overgeschreven op de gemakkelijker bij te houden stamkaarten. Deze stamkaarten, daterend vanaf 1915, zijn niet bewaard gebleven.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in