Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stamboeken Marine, 1813-1940

2.12.14
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.14
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1813-1940

Omvang:

46.00 meter; 693 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het bestand zijn drie hoofdseries te onderscheiden: de stamboeken en dienststaten van de officieren; de registers van aangenomen manschappen en soldijrollen; de stamboeken van de onderofficieren en manschappen (schepelingen en mariniers). In de stamboeken werd de loopbaan van de militair vastgelegd: naam, geboortedatum en - plaats, namen ouders, gegevens over aanstelling, bevorderingen en ontslag, actieve dienst op zee, krijgsverrichtingen, onderscheidingen e.d. De soldijrollen vormen een onderdeel van de salarisadministratie. Het bestand is niet volledig als gevolg van brand in het ministeriegebouw.

Archiefvormers:

 •  
 • Ministerie van Defensie, 1928-1940
 • Commissariaat-Generaal voor de Marine, 1813-1814
 • Secretariaat voor de Marine, 1814-1815
 • Ministerie van Marine, 1815-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Generale Directie van de Marine, 1830-1840
 • Generale Directie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Generale Directie van de Marine, 1842-1843
 • Ministerie van Marine, 1843-1928
 • Departement van Defensie, Afwikkelingsbureau, 1940-1942
 • Commissariaat voor de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, 1942-1945
 • Ministerie van Marine, 1945-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Na de overdracht van de laatste zending is een globaal overzicht samengesteld van de marinestamboeken, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief. Daaruit bleek dat de stamboeken over verschillende archieven verspreid geraakt waren. Omdat dat de raadpleging niet ten goede kwam, is besloten alle stamboeken, vervaardigd door het Ministerie van Marine, alsmede de wervingsregisters tot één archiefbestand (archiefblok) samen te voegen. Tevens is een gedeelte der stamboeken opnieuw ingebonden. De herkomst van de in deze toegang beschreven stamboeken is als volgt:

 • D23904 Scheepsrollen 2.12.04
 • D23906 Stamboeken officieren vóór 1850 2.12.40
 • D23907 Stamboeken officieren na 1850 2.12.41
 • D23908 Stamboeken schepelingen 19e eeuw 2.12.07
 • D23909 Stamboeken mariniers 19e eeuw 2.12.08
 • D23919 Doopcedulen marinepersoneel geen toegang
 • D23920 Ministerie van Marine: Rijkswerf Amsterdam c.a. geen toegang
 • Deze zeven archieven zijn geheel opgegaan in het archief Stamboeken Marinepersoneel.
 • D27115 Verzamelde stamboeken Marine 1813-1949 2.12.43
 • Dit archief is grotendeels opgegaan in het archief Stamboeken Marinepersoneel.
 • D20005 Archief Commandant Maritieme Middelen 2.12.12
 • D23319 Stamboeken Marine 1795-1813 2.01.31
 • D23903 Archief Ministerie van Marine, Aanhangsel 2.12.02
Uit deze drie archieven zijn enkele bestanddelen verwijderd en opgenomen in het archief Stamboeken Marinepersoneel.

Als gevolg van deze samenvoeging zijn bij elkaar horende stamboeken en namenklappers, welke jarenlang gescheiden waren, weer bij elkaar geplaatst.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De stamboeken van het personeel der rijkswerven bevatten in het algemeen minder gegevens dan die van het miltaire personeel der Marine. Met name de gegevens van de ouders ontbreken. Vóór 1860 zijn bij de rijkswerven geen stamboeken gehouden. Volstaan werd met de loonadministratie, welke werd bijgehouden in de zgn. betaalsrollen. Een deel van deze betaalsrollen is bewaard gebleven in de archieven van de rijksmarinewerven. In 1915 werden de gegevens vanuit de vastbladige stamboeken overgeschreven op de gemakkelijker bij te houden stamkaarten. Deze stamkaarten, daterend vanaf 1915, zijn niet bewaard gebleven.

Reacties

L.S.

Het Graafs Museum (te Grave) wil een artikel plaatsen over een geheim agent, die in de oorlog is gesneuveld nabij Grave. Zijn naam is Pieter Hoekman.
Hoekman was Engelandvaarder en is vanuit Spanje naar Curacao gevaren en vanuit Curacao naar Amerika.
Vanuit Curacao heeft de Hr. Ms. Van Kinsbergen de opdracht gekregen om schepen te escorteren naar Amerika. dat moet omstreeks augustus/september 1942 geweest zijn. Hoekman heeft op dit schip gevaren naar Amerika.
Er is toen een foto gemaakt, zeer waarschijlijk op de Van Kinsbergen, van Hoekman en een matroos.
Deze matroos had een pet op met opschrift KONINKLIJKE MARINE en een wit matrozen uniform. Op de achterkant staat: '...van uw beste vriend Lucien Robert Weltak. Waarschijnlijk is hij Surinamer of Creool.

Mijn vraag is: komt deze matroos L.R. Weltak voor in uw administratie? Mogelijk heeft hij de oorlog overleefd of heeft nog familie, die wij bij dit onderzoek willen betrekken.

Groet.

Jan Timmermans

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in