Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stamboeken Marine, 1813-1940

2.12.14
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.12.14
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1813-1940

Omvang:

46,00 meter; 633 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het bestand zijn drie hoofdseries te onderscheiden: de stamboeken en dienststaten van de officieren; de registers van aangenomen manschappen en soldijrollen; de stamboeken van de onderofficieren en manschappen (schepelingen en mariniers). In de stamboeken werd de loopbaan van de militair vastgelegd: naam, geboortedatum en - plaats, namen ouders, gegevens over aanstelling, bevorderingen en ontslag, actieve dienst op zee, krijgsverrichtingen, onderscheidingen e.d. De soldijrollen vormen een onderdeel van de salarisadministratie. Het bestand is niet volledig als gevolg van brand in het ministeriegebouw.

Archiefvormers:

 • Commissariaat-Generaal voor de Marine, 1813-1814
 • Secretariaat voor de Marine, 1814-1815
 • Ministerie van Marine, 1815-1825
 • Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1829
 • Generale Directie van de Marine, 1830-1840
 • Generale Directie van Marine en Koloniën, 1840-1841
 • Generale Directie van de Marine, 1842-1843
 • Ministerie van Marine, 1843-1928
 • Ministerie van Defensie, 1928-1940
 • Departement van Defensie, Afwikkelingsbureau, 1940-1942
 • Commissariaat voor de Belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht, 1942-1945
 • Ministerie van Marine, 1945-1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het totale archiefbestand (632 bestanddelen) bestaat uit een aantal hoofdseries:

 1. Stamboeken marine officieren, 1814 - 1940 fragmentarisch doorlopend tot en met 1949;
 2. Registers van aangenomen manschappen en scheeps- of soldijrollen 1813 - 1832 met een enkel register uit later tijd;
 3. Stamboeken onderofficieren en schepelingen 1814 - 1940.
De series stamboeken zijn primair ingedeeld naar rang: A officieren en B onderofficieren en manschappen. Daarbinnen zijn subseries te onderscheiden naar categorie: officieren zeedienst, officieren van gezondheid, officieren van het Korps Mariniers resp. schepelingen, zeemiliciens, vrijwillige marinereserve, mariniers. Per subserie staan de registers chronologische of op nummervolgorde van de inschrijvingen.

De namenklappers, die toegang geven op de registers en stamboeken, zijn zoveel mogelijk onmiddellijk achter de serie geplaatst waarnaar ze verwijzen.

De inventarisnummers 115-126 zijn vermeld in rubriek A.9, de inventarisnummers 127-129 in rubriek A.10, terwijl de nummers 130-138 zijn gereserveerd voor eventuele aanvullingen op de stamboeken marineofficieren.

De volgende inventarisnummers staan niet in numerieke volgorde in deze inventaris:

 • 640 in rubriek B.11
 • 641 in rubriek B.9
 • 642 in rubriek B.3

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in